De zaalcompetities: hoe nu verder?

De zaalcompetities: hoe nu verder?

Afgelopen vrijdag 14 januari kondigde de overheid versoepelingen voor de sport aan. Deze versoepelingen zijn op zaterdag 15 januari jl. ingegaan. Het is fijn dat er nu door iedereen binnen en buiten gesport mag worden. Fit blijven en bewegen is enorm belangrijk, juist in deze tijd. Maar helaas is het op dit moment nog niet toegestaan om onze zaalhockey- en midwintercompetities te hervatten. Dit betekent dat deze competities in elk geval tot en met 25 januari 2022 (de datum van de volgende persconferentie) stil liggen. Aansluitend op de persconferentie van 14 januari heeft de KNHB aangegeven zich te buigen over de gevolgen van de huidige maatregelen voor de lopende competities.

Competitie zorgt voor broodnodige prikkel
Zoals bekend is, volgt de KNHB sinds het begin van de coronacrisis het overheidsbeleid. Zodra de overheid het mogelijk maakt weer competitie te spelen, wil de KNHB competities graag weer hervatten. Daarbij beseffen we ons goed dat er steeds weer enorm veel wordt gevraagd van alle vrijwilligers binnen de verenigingen. Maar het is ontzettend belangrijk om het spelen van wedstrijden tegen andere verenigingen weer mogelijk maken zodra dat kan. Dit doet recht aan de wens van al die hockeyers die graag weer willen hockeyen. Die prikkel van ‘echte’ wedstrijden is ook voor veel hockeyers enorm belangrijk. Het is heerlijk dat we weer kunnen trainen maar het spelen van wedstrijden is voor competitiespelers een enorm grote stimulans om voor te trainen.

Vier zaalweekenden, acht speeldagen
De programma’s in de zaal staan gepland, de zaaluren zijn ingehuurd. Wanneer de overheid groen licht geeft, kunnen de nog te spelen wedstrijden direct voor veel plezier zorgen.
Voordat de huidige maatregelen ingingen, was ongeveer 25% van de zaalcompetitie daadwerkelijk gespeeld. Als er per 29 januari weer competitie gespeeld mag worden, staat nog meer dan 40% van de totale zaalcompetitie in Nederland gepland. Het gaat dan om de weekenden 29 en 30 januari, 5 en 6 februari, 12 en 13 februari en 19 en 20 februari. In totaal betreft het in vier weekenden 24.000 wedstrijden. We zouden in totaal dan ruim 65% van de gehele zaalcompetitie gespeeld kunnen hebben.

Samen met de andere bonden en NOC*NSF dringt de KNHB er daarom bij de overheid op aan ook het spelen van competitiewedstrijden zo snel mogelijk weer toe te staan.

District Zuid Nederland
Op dinsdag 18 januari zijn alle verenigingen van deze lijn op de hoogte gebracht, zodat de voorbereidingen opgestart konden worden. Net voor aanvang van het zaalseizoen trok een 7-tal verenigingen uit Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zich wegens de specifieke coronasituatie in hun directe omgeving terug uit de competitie in district Zuid Nederland. Dit leidde tot een incomplete start van de zaalcompetitie in Zuid Nederland. Sinds dinsdag 18 januari heeft nog een aantal verenigingen binnen dit district aangegeven te twijfelen over vervolgdeelname aan de districtszaalcompetities. Dit brengt het doorgaan van de zaalcompetities binnen district Zuid Nederland in gevaar. De KNHB heeft contact met deze verenigingen en komt zo snel mogelijk met meer duidelijkheid over dit district.

Wat als de maatregelen verlengd worden?
Als het verbod op het spelen van competities op 25 januari a.s. wordt verlengd, vindt de KNHB dat er een te beperkt deel van de te spelen zaalcompetitie overblijft. Het wordt dan organisatorisch te lastig om deze nog op een goede manier te spelen. Mocht de overheid op 25 januari besluiten dat competitie spelen nog niet is toegestaan, dan ziet de KNHB geen andere mogelijkheid om zowel de zaalhockeycompetities als de midwintercompetities helaas te beëindigen en als niet uitgespeeld te beschouwen. In dat geval gaan we ons samen met alle verenigingen met volle energie richten op de herstart van de veldcompetitie in maart. Onderlinge wedstrijden op het veld dan wel in de (blaas)hal tussen teams van de eigen vereniging kunnen uiteraard dan nog steeds georganiseerd en gespeeld worden.

De KNHB, NOC*NSF en de andere sportbonden blijven zich echter onverminderd inzetten om de sport zo snel mogelijk weer normaal te kunnen openen. Want sporten, juist in deze uitzonderlijke tijd, is en blijft ontzettend belangrijk.

 

 

Deel deze pagina