Geen aanpassingen avondlockdown voor de sport

Geen aanpassingen avondlockdown voor de sport

Gisteravond 1 december vond, naar aanleiding van de coronamaatregelen die 26 november werden aangekondigd, in de Tweede Kamer het coronadebat plaats. Voorafgaand aan het debat ontvingen alle sportwoordvoerders in de Tweede Kamer van de KNHB een zogenaamd position paper. Net als NOC*NSF (namens alle sportbonden) en de KNVB lieten we daarin expliciet weten dat we begrijpen dat de gezondheidscrisis waarin we ons bevinden groot is. Tegelijkertijd gaven we ook aan hoe groot de impact van de huidige avondlockdown is op de algemene sportparticipatie in de samenleving. Daarbij benoemden we nadrukkelijk dat sport essentieel is om mensen zo gezond en weerbaar mogelijk te houden. En staat voor ons als een paal boven water dat de huidige avondlockdown niet aansluit bij de rol die sport vervult in de maatschappij, zeker niet als sporten gezien wordt als een deel van de oplossing in deze bijzondere tijd.

Het kabinet bleek op dit moment niet ontvankelijk voor vragen van Kamerleden om de avondlockdown voor de amateursport aan te passen. Demissionair premier Rutte zegde wel toe dat, mocht er ruimte komen, sporten vooraan staat bij nieuwe versoepelingen. Afhankelijk van de besmettingscijfers zijn deze versoepelingen wellicht aan de orde tijdens de persconferentie op 14 december aanstaande.

Zaalhockey

De afgelopen week is door de verenigingen en vrijwilligers ontzettend hard gewerkt om passend bij de nu geldende maatregelen, zaalhockey te kunnen aanbieden. Wedstrijdschema’s worden op dit moment waar nodig door de KNHB aangepast zodat ze voor 17:00 beëindigd zijn, en zowel door de KNHB als door verenigingen is de zaalcapaciteit waar mogelijk uitgebreid voor wedstrijden en trainingen. Hoewel de KNHB het zeker niet wenselijk vindt – vooral niet op de wat langere termijn – dat in sommige gevallen jonge kinderen nu voor schooltijd om 06.30 uur in de zaal staan te trainen, waarderen we de inzet en creativiteit waarmee door verenigingen en hockeyers gekeken wordt naar wat er wel kan enorm.

Hockeyen zoveel als kan mogelijk maken voor iedereen is dé reden voor de KNHB om de zaalcompetities in de lucht te houden. De overheid heeft immers besloten dat trainen en wedstrijden spelen – weliswaar beperkt in uren – verantwoord kan en mag. Met warming ups in de buitenlucht en trainingen in de zaal én op het veld, en competitiewedstrijden in de weekenden kunnen we kinderen en volwassenen ook in deze moeilijke tijd in beweging houden. Als we hieraan zoveel als mogelijk invulling geven, zorgen we er in elk geval voor dat hockeyers, binnen de huidige maatregelen, kunnen blijven sporten. We nemen dan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid richting de zorg en maatschappij maar houden mensen tegelijkertijd zoveel mogelijk in beweging om ze ook op de langere termijn gezond te kunnen houden.

Vanzelfsprekend heeft de KNHB ook ruggenspraak gehouden met haar medische commissie. Ook zij meent dat het in deze situatie de voorkeur geniet in elk geval te blijven sporten in plaats van helemaal stil te komen staan. Zalen zijn gehuurd en wedstrijden gepland, trainingen verschoven en zaaluren bijgeboekt. Laten we daar gebruik van maken en blijven sporten. Dat kan verantwoord: zorg voor een goede warming up (wellicht buiten de zaal) en blijf met regelmaat bewegen, al dan niet individueel. En houd je vanzelfsprekend aan de geldende basisregels.

14 december

Als de besmettingscijfers en de bezetting in de ziekenhuizen het toestaan, hoopt de KNHB op dinsdag 14 december van het kabinet te horen dat versoepelingen mogelijk zijn en de sportaccommodaties op zijn minst weer langer open kunnen. Met de kerstperiode die dan voor de deur staat, kan er dan bovendien op korte termijn met name door jeugd weer veel meer overdag getraind worden, en komt er hopelijk voor senioren ook weer meer ruimte in de vroege avonduren. De zaalcompetitie ligt overigens tussen 20 december en 2 januari stil vanwege de feestdagen die in het weekend vallen.

Natuurlijk bereiken de KNHB ook berichten van enkele verenigingen die, om verschillende redenen, problemen ervaren met de voortgang van de zaalcompetitie en trainingen. Daarvoor heeft de KNHB zeker begrip. Met deze verenigingen zijn we in gesprek om waar mogelijk oplossingen te zoeken. Maar hoewel er de afgelopen anderhalf jaar al ontzettend veel gevraagd is van verenigingen en vrijwilligers, doet de KNHB nogmaals een beroep op iedereen die bij de hockeysport betrokken is: ‘Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat er gehockeyd kan blijven worden, ook nu de huidige maatregelen dat zo bemoeilijken. Blijven bewegen is cruciaal. En (zaal)hockeyen is mogelijk, zij het met flinke aanpassingen.’

Ondertussen blijft de KNHB zich samen met NOC*NSF en de andere sportbonden inzetten voor het belang van de sport, van sporters en verenigingen. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gesproken over financiële steunmaatregelen vanuit de overheid. De overheid heeft al toegezegd met steunmaatregelen te komen maar op dit moment is er nog onvoldoende beeld bij de inhoud hiervan. Zodra hierover meer bekend is, zullen we de verenigingen informeren.

De kerstperiode is in aantocht. Een tijd waarin saamhorigheid altijd extra aandacht krijgt. Laten we daarom juist de komende twee weken, op weg naar een nieuwe persconferentie, samen blijven optrekken om zo goed en zo kwaad als het gaat te blijven (zaal)hockeyen. Houd je aan de maatregelen, ga verstandig om met de uitdagingen die er momenteel zijn. En heb je vragen of uitdagingen waarover je wilt sparren? Neem dan contact op met de accountmanager van de vereniging. Met vragen over competitie gerelateerde zaken kun je contact opnemen met de competitieleiding.

Coronadossier en veelgestelde vragen

Nu we binnen hockeyen, moeten we ons houden aan de coronamaatregelen die voor de binnensport van kracht zijn. Deze maatregelen zijn op een aantal punten anders dan buiten bij het veldhockey. Zo is bijvoorbeeld een CTB (coronatoegangsbewijs) voor iedereen vanaf 18 jaar verplicht (tenzij iemand functioneel aanwezig moet zijn), is een mondkapje verplicht tijdens het verplaatsen (niet tijdens het sporten of coachen, trainen en fluiten) en geldt de 1,5 meter regel. Publiek is net als buiten niet toegestaan.

Meer informatie over de geldende maatregelen, en de controle op het CTB lees je in ons coronadossier en in het bijzonder onder het kopje Zaalhockey bij de Veelgestelde vragen.

Deel deze pagina