Het hockeyveld van de toekomst

Het hockeyveld van de toekomst

Tijdens het FIH Congres in Delhi afgelopen week maakte de CEO van de FIH Thierry Weil bekend dat de FIH samen met leveranciers nadenkt over toekomstige verduurzaming van de hockeyvelden. Op termijn, zo is het idee, kunnen nieuwe ideeën over het gebruik van water en de ondergrond waarop gehockeyed wordt bijdragen aan een beter milieu. Daarbij wordt de discussie breed gevoerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan het gebruik van andere materialen als ondergrond of hergebruik van het sproeiwater (zoals nu soms al het geval is).

Ook de KNHB is in gesprek met specialisten waaronder bijvoorbeeld sponsor Ten Cate over mogelijke ontwikkelingen, en vindt het daarnaast ook belangrijk te laten weten dat het hier om ontwikkelingen gaat die eerst goed onderzocht moeten worden. Streven is te zoeken naar manieren waarop een veld dezelfde mogelijkheden biedt als een waterveld, maar dan zonder het gebruik van water, of met water dat hergebruikt kan worden voor diverse doeleinden. Daarbij denkt de KNHB bijvoorbeeld aan technieken waarbij het water gebruikt wordt voor koude- en warmte-opslag.

Op dit moment lopen de eerste pilots. Resultaten van onderzoeken met betrekking tot deze pilots en proefopstellingen zal de KNHB delen zodra deze voorradig zijn.

Deel deze pagina