Indeling bondscompetitie seizoen 2018-2019

Indeling bondscompetitie seizoen 2018-2019

De afdeling Competitiezaken van de KNHB heeft de indeling van de Bondscompetities 2018-2019 bekend gemaakt.

In de bijlage zijn de poule-indelingen opgenomen van alle bondscompetities. Hieronder vallen de competities voor standaardteams (Dames 1 en Heren 1) in de Hoofdklasse tot en met 4e Klasse. Tevens is de indeling opgenomen van de hoogste reserve- en veteranenteams in de districten Noord-Holland, Zuid-Holland en Midden Nederland.
Aan alle indelingen van de districtscompetities, zowel jeugd als senioren, wordt nog hard gewerkt. In augustus zijn die definitieve indelingen bekend.

De indeling van de 4e Klasse voor standaardteams wordt uiterlijk 15 augustus gepubliceerd. In de bijlage vind je wel de opgegeven teams, maar nog niet de poule-indelingen. Dit komt door de vele wijzigingen die in deze Klasse vaak nog plaatsvinden.

Voor het eerst is in de bondscompetitie de Promotieklasse opgenomen. Deze klasse is gevormd tussen de Hoofdklasse en Overgangsklasse en bestaat uit een poule van twaalf teams. Daarnaast is de 3e Klasse teruggebracht van zes naar vier poules van elk twaalf teams.

Hoe worden de teams ingedeeld?

De KNHB deelt de verschillende competities volgens een vaste werkwijze in.

Standaardteams (Heren 1 / Dames 1)

Overgangsklasse (2 poules)

 • Deze poules worden op sterkte ingedeeld;
 • Uitgangspunt zijn de bestaande poules;
 • Vervolgens worden de nummers 2, 4, 6, 8 en 10 van poule geruild (zo wisselt jaarlijks de samenstelling van de poules maar blijft de sterkte gelijk);
 • Daarna worden de degradanten in volgorde van sterkte gezet en via een slang verdeeld over beide poules;
 • Tot slot worden de promovendi uit de 1e Klasse in volgorde van sterkte gezet en via een slang verdeeld over beide poules.

1e Klasse en 2e Klasse (vier poules)

 • Deze poules worden regionaal ingedeeld waarbij wordt getracht de poules voor wat betreft sterkte in evenwicht te houden.
 • Promovendi en degradanten worden verdeeld over alle poules, mits dit niet teveel afbreuk aan regionale indeling doet.

3e en 4e Klasse

 • Regionaal, reisafstanden minimaliseren.

Reserveteams (Heren 2 en lager, Dames 2 en lager)

 • De Overgangsklasse wordt ingedeeld op sterkte
 • Uitgangspunt is de bestaande poules
 • Vervolgens worden de nummers 3, 5, 7 en 9 van poule geruild (zo wisselt jaarlijks de samenstelling van de poules maar blijft de sterkte gelijk)
 • Daarna worden de degradanten uit de reserve hoofdklasse in volgorde van sterkte gezet en via een slang verdeeld over beide poules
 • Tot slot worden de promovendi uit de Eerste Klasse in volgorde van sterkte gezet en via een slang verdeeld over beide poules
 • Indien een vereniging meerdere teams in een poule krijgt, vindt ook daar wisseling met de andere poule plaats
 • De 1e Klasse wordt regionaal ingedeeld waarbij er zo min mogelijk teams van eenzelfde vereniging in één poule worden ingedeeld

Veteranenteams

De indeling van de veteranenteams komt als volgt tot stand:

 • De Overgangsklasse wordt ingedeeld op regio.
 • De 1e Klasse wordt regionaal ingedeeld waarbij er naar wordt gestreefd maximaal twee teams van één vereniging in één poule te plaatsen.

De wedstrijdprogramma’s

De wedstrijdprogramma’s voor de Hoofd-, Promotie-, Overgangs- en 1e Klasse voor standaardteams worden op dit moment voorbereid en in juli gepubliceerd. Half augustus volgen dan de 2e tot en met 4e Klasse, en de competities voor reserveteams en veteranen.

Verenigingsfunctionarissen (wedstrijdsecretarissen, secretarissen of bestuursleden Senioren) die vragen hebben, kunnen contact opnemen via competitie@knhb.nl.

Let op, het betreft een voorlopige indeling. Het document wordt met grote regelmaat aangepast, hieronder vind je steeds de meest recente versie.

Deel deze pagina