Indeling bondscompetities seizoen 2017-2018 bekend

Indeling bondscompetities seizoen 2017-2018 bekend

De afdeling Competitiezaken van de KNHB heeft de indeling van de Bondscompetities 2017-2018 bekend gemaakt.

In de bijlage zijn de poule-indelingen opgenomen van alle bondscompetities.
Hieronder vallen de competities voor standaardteams (Dames 1 en Heren 1) in de Hoofdklasse tot en met Vierde Klasse. Tevens is de indeling opgenomen van de hoogste reserve- en veteranenteams in de districten Noord-Holland, Zuid-Holland en Midden Nederland. Aan alle andere indelingen, zowel jeugd als senioren, wordt nog hard gewerkt. In augustus zijn die definitieve indelingen bekend.

De indeling van de Vierde Klasse voor standaardteams wordt uiterlijk 9 augustus gepubliceerd. In de bijlage vind je wel de opgegeven teams, maar nog niet de poule-indelingen. Dit komt door de vele wijzigingen die in deze Klasse vaak nog plaatsvinden.

Hoe worden de teams ingedeeld?

De KNHB deelt de verschillende competities volgens een vaste werkwijze in.

Standaardteams (Heren 1 / Dames 1)

De overgangsklasse wordt ingedeeld op sterkte.
– Allereerst worden de degradanten uit de Hoofdklasse in volgorde van sterkte gezet en via een slang verdeeld over beide poules;
– De teams die play-offs hebben gespeeld, maar niet zijn gepromoveerd worden eveneens in volgorde van sterkte gezet en via een slang over beide poules verdeeld. Daarbij worden nummers 2 niet in dezelfde poule geplaatst als waarin de nummer 3 van afgelopen seizoen speelt;
– Daarna worden de teams die op 3, 5, 7 en 9 zijn geëindigd van poule geruild (zo wisselt jaarlijks de samenstelling maar blijft de sterkte gelijk)
– Vervolgens worden de promovendi uit de Eerste Klasse in volgorde van sterkte gezet en via een slang verdeeld over beide poules
– Als laatste worden de teams die play-outs hebben gespeeld maar niet zijn gedegradeerd op volgorde van sterkte gezet en via een slang verdeeld over beide poules

De Eerste en Tweede Klasse worden regionaal ingedeeld waarbij wordt getracht de poules voor wat betreft sterkte in evenwicht te houden. Promovendi en degradanten worden verdeeld over alle poules, mits dit niet teveel afbreuk aan regionale indeling doet.
De Derde en Vierde Klasse tenslotte worden regionaal ingedeeld en reisafstanden worden waar dat kan geminimaliseerd.

Reserveteams

De Overgangsklasse wordt ingedeeld op sterkte.
– Uitgangspunt is de bestaande poules
– Vervolgens worden de nummers 3, 5, 7 en 9 van poule geruild (zo wisselt jaarlijks de samenstelling van de poules maar blijft de sterkte gelijk)
– Daarna worden de degradanten uit de reserve hoofdklasse in volgorde van sterkte gezet en via een slang verdeeld over beide poules
– Tot slot worden de promovendi uit de Eerste Klasse in volgorde van sterkte gezet en via een slang verdeeld over beide poules
– Indien een vereniging meerdere teams in een poule krijgt, dan vindt ook daar wisseling met de andere poule plaats
– De Eerste Klasse wordt regionaal ingedeeld waarbij er zo min mogelijk teams van eenzelfde vereniging in één poule worden ingedeeld

Veteranenteams

De indeling van de veteranenteams komt als volgt tot stand:
– De Overgangsklasse wordt ingedeeld op regio.
– De Eerste Klasse wordt regionaal ingedeeld waarbij er naar wordt gestreefd maximaal twee teams van één vereniging in eén poule te plaatsen.

De wedstrijdprogramma’s

De wedstrijdprogramma’s voor de Hoofd-, Overgangs- en Eerste Klasse voor standaardteams worden op dit moment voorbereid en in juli gepubliceerd. Begin augustus volgen dan de Tweede tot en met Vierde Klasse, en de competities voor reserveteams en veteranen.

Verenigingsfunctionarissen (wedstrijdsecretarissen, secretarissen of bestuursleden Senioren) die vragen hebben, kunnen contact opnemen via competitie@knhb.nl.

Let op, het betreft een voorlopige indeling. Het document wordt met grote regelmaat aangepast, hieronder vind je steeds de meest recente versie.

Voorlopige indeling Bondscompetities 2017-2018

Deel deze pagina