Indelingen bondscompetities standaardteams seizoen 2020-2021 en invulling vrijgevallen posities (update 29 mei)

Indelingen bondscompetities standaardteams seizoen 2020-2021 en invulling vrijgevallen posities (update 29 mei)

Uiterlijk 24 juni 2020 moeten alle verenigingen hun seniorenteams voor komend seizoen ingeschreven hebben. Dat geldt ook voor de standaardteams. Direct hierna bereidt de KNHB de poule indelingen voor volgend seizoen voor en worden deze zo snel mogelijk gepubliceerd. Omdat de competities 2019-2020 vanwege het coronavirus niet zijn afgerond, heeft het bondsbestuur eerder besloten dat de competities in seizoen 2020-2021 starten met dezelfde klasse-indelingen als in seizoen 2019-2020.

Ieder seizoen ontstaan enkele vrije plekken in de competitieboom doordat standaardteams niet meer worden ingeschreven, clubs fuseren of verzoeken worden ingediend om wegens redenen lager te worden ingedeeld. De competitieleiding heeft geconstateerd dat ook bij de indelingen voor komend seizoen enkele in te vullen posities ontstaan. De competitieleiding van de KNHB wil, vanwege de bijzondere omstandigheden van afgelopen seizoen nu al duidelijkheid geven hoe deze vrije posities worden ingevuld.

Normaal gesproken worden vrije posities conform de reglementen ingevuld doordat teams die gedegradeerd zijn, zich alsnog mogen handhaven. Dit seizoen is er echter geen team gedegradeerd, waardoor de reglementen niet kunnen worden toegepast. Er zijn ook geen teams na afloop van seizoen 2019-2020 gepromoveerd. Om toch de opengevallen plaatsen in te kunnen vullen heeft de competitieleiding besloten de vrije posities in te vullen met de teams die er tijdens de competitie van 2019-2020 het beste voorstonden. Daarbij geldt het volgende:

  • De competitieleiding neemt de standen halverwege de competitie als uitgangspunt:  na 11 wedstrijden in competities met 12 teams, na 10 wedstrijden in competities met 11 teams en na 9 wedstrijden in competities met 10 teams. Dit is het meest neutrale uitgangspunt aangezien de teams dan allemaal 1x tegen elkaar hebben gespeeld;
  • Per klasse worden vervolgens de nummers 1 in een ranglijst geplaatst. Omdat niet elk team evenveel wedstrijden heeft gespeeld halverwege de competitie, wordt de ranglijst opgemaakt op basis van gemiddelden per gespeelde wedstrijd;
  • De ranglijst komt tot stand op basis van de standaardregels voor het opmaken van ranglijst (conform bondsreglement artikel 2.5);
  • Mocht er vervolgens een vrije positie zijn in een hogere klasse, dan promoveert eerst de beste nummer 1, vervolgens de 2e nummer 1 etc.
  • De betreffende vereniging die voor promotie in aanmerking komt, wordt gevraagd of het team wil promoveren. Zien zij hiervan af, dan wordt het volgende team op de ranglijst benaderd;
  • Mochten er nog vrije plekken over zijn nadat alle nummers 1 zijn gepromoveerd of hier van af hebben gezien, dan wordt hetzelfde proces gevolgd voor de nummers 2 van de poules in die klasse.

Voor de duidelijkheid heeft de competitieleiding hieronder een concreet voorbeeld opgenomen hoe de ranglijst in een bepaalde klasse tot stand komt. Daarnaast vind je hier een overzicht van de reeds bekende in te vullen posities en welk team deze positie op basis van bovenstaande zal gaan innemen. Dit nieuwsbericht zal steeds worden aangevuld.

Een voorbeeld

Weert D1 heeft bij de competitieleiding een verzoek ingediend om te degraderen naar de Dames 1e Klasse. Hierdoor ontstaat een vrije positie in de Dames Overgangsklasse waarvoor de nummers 1 van de Dames 1e Klasse in de tussenstanden halverwege seizoen 2019-2020 in aanmerking komen. De 1e Klasse Dames kent de volgende nummers 1 na 11 speelrondes:

Poule Team Wedstrijden Punten Gewonnen Gelijk Verloren Dp voor Dp tegen Doelsaldo Opmerkingen
A Westerpark D1 11 26 8 2 1 27 11 16
B Warande D1 11 23 6 5 0 25 14 11
C Oss D1 11 27 9 0 2 42 19 23
D Ede D1 11 26 8 2 1 31 11 20

 

Positie Team Gem aantal punten Gem aantal gewonnen wedstrijden Gem doelsaldo Gem aantal doelpunten voor
1 Oss D1 2,45 0,82 2,09 3,82
2 Ede D1 2,36 0,73 1,82 2,82
3 Westerpark D1 2,36 0,73 1,45 2,45
4 Warande D1 2,09 0,55 1,00 2,27

Dit betekent dat Oss D1 de vraag heeft ontvangen of zij de vrije positie in de Dames Overgangsklasse willen innemen.

Actuele situatie vrijgekomen posities

De volgende posities zijn in de indeling voor komend seizoen vrijgevallen en worden als volgt ingevuld:

Klasse Reden open positie Invulling door Bevestigd? Opmerkingen
Dames Overgangsklasse Verzoek tot degradatie Weert D1 Oss D1 Ja Weert D1 neemt de plek van Oss in in de Dames 1e Klasse
Dames 3e Klasse (D) Vrije plek bij aanvang seizoen 19-20 Graspiepers D1 Ja
Heren 3e Klasse (A) Vrije plek bij aanvang seizoen 19-20 Nijkerk H1 Ja
Heren 3e Klasse (C) Vrije plek ontstaan tijdens seizoen 19-20 Wijchen H1 Ja
Heren 2e klasse (C) Vrije plek ontstaan door fusie Blerick H1 Doetinchem H1 Ja
Dames 2e klasse (C) Vrije plek ontstaan door fusie Blerick D1 PW D1 Ja
Heren 3e klasse (D) Vrij plek ontstaan door doorschuiven Doetinchem H1 Graspiepers H1 Ja
Heren 3e klasse (C) Vrije plek ontstaan door fusie Tegelen H1 Liberty H1 Ja
Dames 3e klasse (D) Vrij plek ontstaan door doorschuiven PW D1 Venray D1 Ja

Uiteraard kijkt de competitieleiding nog of teams binnen de klasse over de poules moeten worden herverdeeld om zo iedereen in de juiste regio te laten spelen.

Deel deze pagina