Indelingen bondscompetities standaardteams seizoen 2021-2022 en invulling vrijgevallen posities

Indelingen bondscompetities standaardteams seizoen 2021-2022 en invulling vrijgevallen posities

Voor komend seizoen is de deadline voor de teaminschrijvingen voor senioren 1 juli 2021. Hieronder vallen ook de standaardteams. De poule-indelingen voor het komende seizoen worden daarna door de KNHB voorbereid en deze worden zo snel mogelijk daarna gepubliceerd.

Omdat de competities 2020-2021 vanwege het coronavirus niet zijn afgerond, heeft het bondsbestuur besloten dat de competities in seizoen 2021-2022 starten met dezelfde klasse-indelingen als in seizoen 2020-2021.

Ieder seizoen ontstaan er enkele vrije plekken in de competitieboom, doordat standaardteams niet meer worden ingeschreven, clubs fuseren of omdat er verzoeken worden ingediend om wegens redenen lager te worden ingedeeld. De competitieleiding van de KNHB wil nu vast duidelijkheid geven hoe deze vrije posities worden ingevuld.

Normaal gesproken worden vrije posities conform de reglementen ingevuld doordat teams die gedegradeerd zijn, zich alsnog mogen handhaven. Omdat het seizoen niet is afgerond zijn er dit seizoen geen teams gedegradeerd en er zijn geen teams gepromoveerd behoudens tussen de Hoofdklasse en Promotieklasse. Hierdoor kunnen de reglementen niet worden toegepast. Om toch eventuele opengevallen plaatsen in te kunnen vullen heeft de competitieleiding besloten de vrije posities in te vullen met de teams die er tijdens de competitie van 2020-2021 op het moment van staken van de competitie er gemiddeld het beste voorstonden.

De competitieleiding heeft vastgesteld dat niet alle teams 1x tegen elkaar hebben gespeeld. Toch sluit dit het beste aan bij de reglementen en bij de ontstane situatie om naar het afgelopen seizoen te kijken en op basis van die behaalde resultaten te bepalen welk team aanspraak maakt op een vrij gekomen plek.

In geval van vrij gekomen posities wordt gekeken naar het volgende:

  • De competitieleiding neemt de standen zoals ze waren op het moment van het stoppen van de competitie
  • Per klasse worden vervolgens de nummers 1 in een ranglijst geplaatst. Omdat niet elk team evenveel wedstrijden heeft gespeeld halverwege de competitie, wordt de ranglijst opgemaakt op basis van gemiddelden per gespeelde wedstrijd;
  • De ranglijst komt tot stand op basis van de standaardregels voor het opmaken van ranglijst (conform bondsreglement artikel 2.5);
  • Mocht er vervolgens een vrije positie zijn in een hogere klasse, dan promoveert eerst de beste nummer 1, vervolgens de 2e nummer 1 etc.
  • De betreffende vereniging die voor promotie in aanmerking komt, wordt gevraagd of het team wil promoveren. Zien zij hiervan af, dan wordt het volgende team op de ranglijst benaderd;
  • Mochten er nog vrije plekken over zijn nadat alle nummers 1 zijn gepromoveerd of hier van af hebben gezien, dan wordt hetzelfde proces gevolgd voor de nummers 2 van de poules in die klasse.

 

Deel deze pagina