KNHB achterban levert waardevolle bijdrage aan ontwikkeling nieuwe strategie

KNHB achterban levert waardevolle bijdrage aan ontwikkeling nieuwe strategie

Eind dit jaar maakt de huidige KNHB strategie ‘Succes maken we samen’ plaats voor een nieuwe strategie. Zo blijven we inspelen op de ontwikkelingen in de wereld om ons heen en kunnen we samen met de verenigingen hockeyplezier en -ontmoeting optimaal blijven faciliteren.

Sinds afgelopen voorjaar wordt aan de nieuwe strategie gewerkt. Begin dit jaar hebben we de contouren van de nieuwe strategie getoetst bij onze achterban.

We vroegen zowel verenigingsbestuurders als KNHB panelleden om met ons mee te denken. En dat deden zij! Maar liefst 218 verenigingsbestuurders en 1.260 panelleden reageerden, wat waardevolle inzichten opleverde. Deze inzichten bevestigden enerzijds de gekozen richting en leidden anderzijds tot belangrijke wijzigingen in de nieuwe strategie.

Een aantal belangrijke inzichten die jullie aan ons meegaven op een rij:

 • 94% van de verenigingsbestuurders vindt dat de hockeyer centraal moet staan in de nieuwe strategie.
 • 89% van de verenigingsbestuurders vindt ‘Hockey toegankelijk voor iedereen’ vanzelfsprekend of een kans, daar is 91%% van de panelleden het mee eens.
 • 44% van de verenigingsbestuurders vindt hockey op dit moment toegankelijk voor iedereen, tegenover 65% van de panelleden.
 • Zowel de hockeysport als de mensen op de vereniging moeten volgens respectievelijk 68% en 66% van de verenigingsbestuurders een afspiegeling zijn van de maatschappij.
 • Het consumentisme wordt door verenigingsbestuurders als de ontwikkeling gezien met de meeste (negatieve) impact op de hockeyvereniging. Volgens panelleden is dit de prestatiemaatschappij.
 • 83% van de verenigingsbestuurders vindt dat het in de toekomst steeds belangrijker wordt om informatiegestuurd te werken.
 • Volgens verenigingsbestuurders kan de ondersteuning vanuit de KNHB het beste ingezet worden op technisch vlak, gevolgd door doelgroepenproposities gericht op werving. De minste interesse is er voor een gezonde leefstijl en maatschappelijk verantwoord verenigingen.
 • De top 3 antwoorden op de vraag ‘welke ontwikkeling van de hockeycultuur is nodig is om als hockeysport succesvol te blijven?’ is bij verenigingsbestuurders als volgt:
  1.  Hockey toegankelijk voor iedereen
  2.  Verantwoordelijkheidsgevoel stimuleren: ‘samen zorgen we voor hockeyplezier’
  3.  (Nog) meer respect voor elkaar
  Ook bij de panelleden staat ‘hockey toegankelijk voor iedereen’ op één, gevolgd door ‘aandacht voor behoud van een respectvolle sfeer en veilig gevoel op en rondom het hockeyveld’. Met ‘meer aandacht voor breedte hockey’ wordt de top 3 afgesloten.

Benieuwd naar het resultaat? De nieuwe strategie wordt tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering gepresenteerd.

Wij danken iedereen die heeft meegedaan aan het onderzoek, een strategie ontwikkel je tenslotte ook samen!

Deel deze pagina