KNHB Masterclass fluit op NK C jeugd in Houten

KNHB Masterclass fluit op NK C jeugd in Houten

Dit weekend (17 en 18 juni) fluiten de deelnemers van tiende KNHB Masterclass in Houten tijdens de Nederlandse Kampioenschappen C-jeugd en worden daar begeleid door verschillende landelijke scheidsrechters. Deze Nederlandse Kampioenschappen zijn de afsluiting van een jaar waarin talentvolle jonge bondsscheidsrechters de kans hebben gekregen om onder deskundige begeleiding en coaching zich verder te ontwikkelen.

De KNHB Masterclass is destijds ingesteld om talenten gedurende een seizoen te ondersteunen in hun scheidsrechtersloopbaan. De groep staat open voor scheidsrechters vanaf ongeveer 18 tot 25 jaar bij voorkeur met twee jaar bondservaring en worden uitsluitend toegelaten na voordracht door hun eigen district. De focus ligt op ontwikkeling en verbetering in de breedte, tegelijkertijd is het prachtig als mensen daardoor sneller doorgroeien naar hogere klassen, maar dat is niet de eerste insteek. In de afgelopen edities zijn velen gestaag doorgegroeid van de F- naar de D-groep en een behoorlijk deel daarvan heeft de overstap gemaakt naar de landelijke groep. Sommigen zijn zelfs op weg naar de top!

In het verleden floten de deelnemers ook tijdens de Districtsontmoetingsdagen (DOD), maar nadat aan de DOD’s geen A- en B-jeugd meer deelnamen, is besloten om daar niet meer te fluiten. Tegenwoordig worden die DOD’s gefloten door de bondsscheidsrechters-in-opleiding (BIO). Gedurende het Masterclass-jaar fluiten de deelnemers hun eigen wedstrijden in het district en daarnaast fluiten ze tijdens de NK jeugd in de zaal en tijdens de NK C-jeugd, dit keer in Houten.

Het bijzondere van het traject is dat de begeleiders/coaches afkomstig zijn uit de landelijke groep, sommigen zelf oud-deelnemers aan de KNHB Masterclass. Deze coaches hebben samen met de deelnemers een ontwikkeltraject afgesproken met de benodigde realistische doelen en daarnaast komen ze kijken naar wedstrijden van hun coachee in het district. Een intensief traject dat – zoals al eerder gesteld – in veel gevallen leidt tot een mooie vooruitgang.

Naast het coachingtraject zijn er gedurende het seizoen vier workshops. De workshops hebben betrekking op onderwerpen zoals het stellen van doelen en het opstellen van een plan, persoonlijke uitstraling (met beroepstrainers op het gebied van dans en lichaamstaal), wat heb je nodig om een betere scheidsrechter te worden, voeding en mentale weerbaarheid.

De deelnemers van het seizoen 2016-2017 waren: Nikki Ariëns, Jeroen Bok, Paul Bonsen, Jannick Breunis, Martijn di Bucchianico, Jeroen Dekker, Sander van Hout, Wiekert Jager, Isabelle Joosten, Daniël van der Nat, Tom Peters, Maikel Rabbers, Jos van der Til, Marc van Tuijl, Christian de Visser en Kim van Zwieten.

De begeleiders/coaches waren: Michiel Christiaanse, Lisette Feuth, Olaf van Gastel, Thomas Keijzer, Piet-Hein Kraaijeveld, Eldert Michels, Jasper Nagtzaam, Barry Plaisant van der Wal, Jan van der Vlist, Bart Vriens en Bart-Jan van Woensel. Als bondsgedelegeerde (BG) voor de NK C-jeugd is Reinier Verhoeven actief, die tot nu toe bij alle tien de edities betrokken is geweest. Yolande Brada is de projectleider van de KNHB Masterclass, afgelopen seizoen bijgestaan door Michiel Christiaanse. Niet alleen voor Michiel, maar voor alle begeleiders en de BG: namens alle scheidsrechters van de KNHB Masterclass heel veel dank voor jullie enthousiasme, coaching, tijd en inzet!

Deel deze pagina