KNHB start verenigingsmonitor

KNHB start verenigingsmonitor

Om inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tegen elkaar verhouden wordt dit jaar een benchmark opgesteld. Aan alle 322 hockeyverenigingen is een verzoek om een vragenlijst in te vullen voor een verenigingsmonitor verstuurd. Inmiddels hebben 134 verenigingen hier al gehoor aan gegeven: 60 verenigingen hebben de vragenlijst volledig ingevuld en 94 verenigingen zijn hier druk mee bezig.

Met een benchmark krijgen verenigingen kwalitatief en kwantitatief inzicht op verschillende beleidsterreinen. Hierdoor is er de mogelijkheid om beleidsplannen te herijken of aan te passen op onder andere het gebied van financiën, doelgroepen en tucht.

Arno den Hartog, Manager Verenigingsdienstverlening KNHB: “Met de ontwikkeling van de benchmarktool kunnen onze accountmanagers samen met verenigingen – op grond van de verzamelde data – clubbestuurders ondersteunen. Verenigingen kunnen zich met de benchmark vergelijken met verenigingen in hun directe omgeving, van dezelfde grootte of spelend in dezelfde competitieklasse. Met de verkregen inzichten kunnen verenigingen van elkaar leren door goede voorbeelden met elkaar te delen.”

Het benchmarkdashboard zal aan het begin van het seizoen 2018-2019 te raadplegen zijn. Voor meer informatie over de verenigingsmonitor en de benchmark kun je contact opnemen met Sophie Kustermans.

Deel deze pagina