KNHB voert in Eerste Klasse als pilot shoot-outs bij gelijkspel in

KNHB voert in Eerste Klasse als pilot shoot-outs bij gelijkspel in

Op basis van respons na een uitvraag onder de hockeyverenigingen in Nederland heeft de KNHB besloten komend seizoen in de Eerste Klasse Dames en Heren (eerste teams) te starten met een pilot waarbij bij een gelijkspel na reguliere speeltijd de wedstrijd wordt afgesloten met het nemen van shoot-outs. Het winnende team verdient hiermee een extra wedstrijdpunt.

Sinds enkele jaren worden (inter)nationale beslissingswedstrijden die eindigen in een gelijkspel, afgesloten met het nemen van shoot-outs. Dit nieuwe wedstrijdelement is goed ontvangen door zowel teams als toeschouwers en geeft een extra dimensie aan de hockeysport.
De KNHB ontving eerder dit jaar de suggestie om bij een gelijkspel tijdens competitiewedstrijden ook shoot-outs te nemen en aan het winnende team van de shoot-outs een extra wedstrijdpunt toe te kennen. Omdat dit een impactvolle regelwijziging zou betekenen, vroeg de KNHB alle 320 verenigingen om hun mening over een voorliggende regelwijziging te geven waardoor alle wedstrijden eindigend in een gelijkspel beslist worden door het nemen van shoot-outs. De bijbehorende wedstrijdpuntenverdeling ziet er als volgt uit:

Gewonnen wedstrijd        3 punten
Gelijkspel                         1 punt
Winnaar shoot-outs         1 bonuspunt
Verloren wedstrijd            0 punten

Reacties
De KNHB ontving diverse reacties op het voorstel, zowel positief als negatief. Verenigingen maakten zich bijvoorbeeld zorgen over de veldcapaciteit; shoot-outs nemen verlengt immers de lengte van de wedstrijd. Daarnaast werden ook kanttekeningen geplaatst bij het gebrek aan een derde scheidsrechter en het feit dat teams wellicht minder strijden voor een overwinning omdat een gelijkspel plus het winnen van shoot-outs twee punten oplevert. Daartegenover stonden de positieve reacties met betrekking tot de attractiviteit van dit onderdeel, de ontwikkeling van het spel en de spelers en het feit dat het voorstel altijd een beslissing forceert.

Op basis van de ontvangen reacties heeft het bondsbestuur van de KNHB besloten de regelwijziging niet direct voor alle eerste teams in de Bondscompetities in te voeren maar komend seizoen (2017-2018) te werken met een pilot in de Eerste Klasse Dames en Heren. De KNHB kiest voor deze klasse omdat de pilot zo voldoende omvang heeft (96 teams), de wedstrijden (nagenoeg) allemaal onder leiding van bondsscheidsrechters staan en juist uit deze klasse een diversiteit aan reacties is ontvangen.
In het voorjaar 2018 volgt een evaluatie en wordt besloten over een eventueel vervolg en uitbreiding in andere klassen. De resultaten uit de pilot en reacties van verenigingen vormen het vertrekpunt voor die beslissing.

Deel deze pagina