KNHB voorstander van meldplicht bij seksueel misbruik in de sport

KNHB voorstander van meldplicht bij seksueel misbruik in de sport

De onafhankelijke Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, ingesteld door NOC*NSF, en bekend onder de naam ‘commissie De Vries’, heeft haar onderzoeksrapport aangeboden. De Onderzoekscommissie is op 15 mei 2017 ingesteld en bestaat uit Klaas de Vries, Clémence Ross-van Dorp en Egbert Myjer. Ze doet aanbevelingen om intimidatie en misbruik beter te bestrijden en te voorkomen. Het rapport van de Onderzoekscommissie is inmiddels gepubliceerd.

De KNHB vindt het zeer belangrijk dat iedereen kan sporten in een veilig sportklimaat. De hockeybond besteedt jaarlijks veel aandacht aan dit onderwerp, onder andere via haar samenwerking met Veilig Sport Klimaat (VSK). De KNHB heeft dan ook haar volledige medewerking gegeven aan het onderzoek en vindt het belangrijk dat er nu een rapport is gepubliceerd dat voor iedereen in te zien is.

Meldplicht

De commissie De Vries besteedt onder andere veel aandacht aan het invoeren van een meldplicht. De KNHB heeft de meldplicht zelf al enige jaren opgenomen in haar reglement Ongewenst Gedrag en is blij dat hier uitvoerig over wordt gesproken in het rapport. Dit is namelijk een zeer belangrijke stap in het aanpakken van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Ook de andere aanbevelingen uit het rapport worden door de KNHB ondersteund.

Meer informatie over het onderwerp ‘Veilig sportomgeving’ lees je in de diverse artikelen op deze website.

Deel deze pagina