KNHB werkt in drie stappen aan prestatieklimaat

KNHB werkt in drie stappen aan prestatieklimaat

De KNHB is gewend na elk groot titeltoernooi met spelers, staf en andere betrokkenen te evalueren. Ook in de periode na de afgelopen sportzomer, met de voor het Nederlands Elftal Dames zo succesvol verlopen EK en Olympische Spelen, heeft deze evaluatie met coach, stafleden en de speelsters plaatsgevonden.

Tijdens die individuele gesprekken is naar voren gekomen dat niet alle betrokkenen een goed gevoel hebben bij het teamklimaat waarin zij de afgelopen periode hebben gepresteerd. Er is geconstateerd dat de groepscultuur, de onderlinge communicatie en het individuele welzijn van speelsters en staf punten zijn die verbeterd kunnen worden.

De KNHB meent dat dit geen gewenste situatie is en vindt vanzelfsprekend het individueel welzijn van alle betrokkenen belangrijk. Daarom heeft de hockeybond op basis van de evaluatiegesprekken besloten dat hier extra aandacht aan moet worden besteed en inmiddels een externe begeleider ingeschakeld. Deze externe begeleider werkt samen met de speelsters, coach en staf om de gewenste verbeteringen te bewerkstelligen.

Om ervoor te zorgen dat speelsters en spelers van alle nationale (jeugd)teams in de toekomst het gehele jaar en niet alleen tijdens evaluaties laagdrempelig en op vertrouwelijke basis hun ervaringen en gevoelens kunnen delen, heeft de KNHB daarnaast besloten een extra vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze vertrouwenspersoon is er specifiek voor de spelers, speelsters en staf van de nationale (jeugd)teams, maakt geen deel uit van de begeleiding van deze teams en werkt volledig onafhankelijk van de staf en KNHB. Hij of zij opereert naast de reeds aanwezige vertrouwenspersoon die de KNHB al meerdere jaren in dienst heeft.

Tot slot vindt de KNHB het belangrijk om zich een helder beeld te kunnen vormen van het prestatieklimaat van het Nederlands Elftal Dames inclusief de opleidingslijn daarnaartoe waarop tijdens de evaluaties door enkele betrokkenen kritiek is geuit. Op basis van de evaluatiegesprekken is gebleken dat dit klimaat op diverse wijze wordt ervaren en beleefd. Omdat de KNHB het individueel welzijn van alle betrokkenen van belang vindt, heeft de hockeybond behoefte aan een nog zorgvuldiger totaalbeeld van de samenwerking, sfeer, het prestatieklimaat en de onderlinge communicatie. Daarom heeft de KNHB besloten na te gaan hoe dit wordt ervaren en wat eventuele verbeterpunten kunnen zijn. Deze analyse wordt door onafhankelijke personen uitgevoerd.

De KNHB heeft de afgelopen periode meermaals contact gehad en overleg gevoerd met NOC*NSF. De hockeybond doet inhoudelijk geen mededelingen over het huidige proces met de externe begeleider alsmede de analyse die gedaan wordt omdat de hockeybond de privacy van het team en alle betrokkenen wil respecteren en daarnaast veel waarde hecht aan een zorgvuldig verloop.

Deel deze pagina