Maatregelen voor buitensport aangepast: geen CTB

Maatregelen voor buitensport aangepast: geen CTB

Met veel andere sportbonden reageerde de KNHB dinsdag 2 november teleurgesteld na de persconferentie op de nieuwe maatregelen. De KNHB gaf aan het van groot belang te vinden sporten laagdrempelig toegankelijk te houden en maakte zich bovendien grote zorgen over de handhaafbaarheid van de nieuwe maatregelen op de sportcomplexen. De KNHB vindt het fijn te kunnen constateren dat zoveel Kamerleden het gisteren over het belang van de sport in Nederland hebben gehad. Sporten moet je juist aanmoedigen en niet beperken.
Het kabinet heeft vervolgens de buitensport uitgezonderd van de CTB-plicht.

Zoals bekend volgt de KNHB sinds het begin van de coronacrisis de lijn van de overheid om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk het coronavirus zoveel mogelijk indammen.
Veldhockey (zowel trainen als het spelen van wedstrijden) blijft door de recente aanpassing voor iedereen laagdrempelig toegankelijk maar er blijven andere regels van kracht. De overheid heeft besloten dat buitenterrassen en alle binnenlocaties op sportcomplexen alleen toegankelijk zijn na het vertonen van een geldig CTB. Deze maatregel geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

Verantwoordelijkheid

Het is nu ontzettend belangrijk dat we ons met elkaar aan de geldende regels blijven houden. We hebben samen – KNHB, verenigingen én hockeyers – een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de (hockey)sport open kan blijven.
Daarom ons dringend appel op iedereen om vanaf 6 november de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB) waar dat noodzakelijk is correct en strikt uit te voeren.

Wat betekent dit nu concreet per 6 november?

Met ingang van zaterdag 6 november moet het persoonlijke coronatoegangsbewijs gescand worden voordat iemand van 18 jaar of ouder het clubhuis/binnen-locaties op de vereniging mag betreden of gebruik kan maken van de buitenterrassen. Daarbij moet ook het ID-bewijs gecontroleerd worden.
Personen die met een functie aanwezig moeten zijn op de vereniging zijn van deze verplichting uitgezonderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om trainers/coaches (uit & thuis), alle noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers of mensen die bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden komen uitvoeren op de vereniging. Let op: rij-ouders vallen niet onder deze uitzondering.
De KNHB vraagt toeschouwers van ‘amateurwedstrijden’ zich daarnaast ook te houden aan de 1,5 meter afstand die door de overheid dringend geadviseerd wordt en voegt daar het verzoek aan hockeyers en begeleiding aan toe om in de dug outs tijdens de wedstrijd ook weer de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

Voor de professionele sport, in ons geval voor de Hoofdklasse Dames en de Tulp Hoofdklasse Heren, is er niets veranderd. Dat betekent dat alle reeds geldende maatregelen blijven bestaan rond deze competities en dat toeschouwers van deze wedstrijden vanaf 13 jaar gecontroleerd moeten worden op hun CTB.

Alleen als we ons allemaal aan de geldende maatregelen houden, kunnen we met elkaar blijven genieten van onze hockeysport, zowel sporters als toeschouwers.

Zodra er vandaag meer (praktische) informatie beschikbaar is voor de verenigingen, zullen we ons coronadossier aanpassen, net als de veelgestelde vragen op onze website.

Deel deze pagina