Meer hockeywedstrijden, minder rode kaarten in seizoen 2016-2017

Meer hockeywedstrijden, minder rode kaarten in seizoen 2016-2017

In de competities die gedurende het seizoen 2016–2017 georganiseerd zijn door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) kwamen meer teams uit en werden meer wedstrijden gespeeld dan het voorgaande seizoen. Ook steeg het aantal gemaakte doelpunten. De aandacht die de KNHB samen met haar verenigingen en de hockeyers besteedde aan het thema Sportiviteit & Respect heeft een positief effect: het aantal rode kaarten is gedaald, de meldingen wangedrag gestabiliseerd.

Aantal spelers, teams en wedstrijden

Tijdens het afgelopen seizoen namen ruim 253.000 hockeyers deel aan de veldhockeycompetities. Zij speelden gezamenlijk in 16.600 teams, een kleine stijging ten opzichte van het voorgaande seizoen. Bijna 130.000 veldhockeyers namen gedurende de winterperiode ook deel aan de zaalhockeycompetities. In deze competities kwamen in totaal 9.800 teams uit. De zaalhockeysport blijft snel groeien; in 2015-2016 speelden ruim 9.300 teams in de zaal. De KNHB verwacht dat deze groei zich de komende jaren zal voortzetten mits er voldoende accommodaties beschikbaar zijn om te spelen.

Gezamenlijk speelden de veld- en zaalhockeyteams afgelopen seizoen 217.269 wedstrijden. Het aantal gespeelde wedstrijden is hiermee gestegen met 1,6%. Deze stijging is grotendeels veroorzaakt door zaalhockey. Voor het eerst werd in alle wedstrijden gezamenlijk meer dan 1.500.000 keer gescoord. Het aantal doelpunten per wedstrijd steeg van 6,5 naar 6,9.

  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017 
Wedstrijden veldhockey  157.215  160.945  163.410  163.361  164.112 
Wedstrijden zaalhockey  40.185  42.317  45.190  50.529  53.157 
Totaal aantal wedstrijden  197.400  203.262  208.600  213.890  217.269 
           
Doelpunten veldhockey  1.002.312  1.005.618  1.008.134  1.105.201  1.197.242 
Doelpunten zaalhockey  288.021  294.877  297.019  324.304  310.908 
Totaal aantal doelpunten  1.290.333  1.300.495  1.305.153  1.429.505  1.508.150 

Sportiviteit & Respect

Hoewel het aantal teams, hockeyers en wedstrijden het afgelopen seizoen steeg, is die trend niet waarneembaar in het aantal kaarten of gemeld wangedrag. Seizoen 2016-2017 was het tweede seizoen waarbij de groene kaart ook leidde tot een tijdstraf. In 2015-2016 leidde deze nieuwe regel tot een forse daling van het aantal gegeven gele kaarten; in 2014-2015 werden er 10.976 uitgedeeld (0,052 gele kaart per wedstrijd) en in 2015-2016 8.566 (0,040 gele kaart per wedstrijd). In het seizoen 2016-2017 stabiliseerde deze dalende trend zich in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden: er zijn 8.891 gele kaarten gegeven; dat komt neer op 0,041 gele kaart per wedstrijd. Het aantal gegeven rode kaarten laat al enige jaren een dalende lijn zien. Het afgelopen seizoen zette deze dalende lijn door: het aantal gegeven rode kaarten in het afgelopen seizoen is gedaald tot 472, in seizoen 2015-2016 werden nog 525 rode kaarten gegeven en in seizoen 2012-2013 578.

De KNHB werkt, naast de kaartenadministratie, ook met meldingen wangedrag. Via een dergelijke melding laten scheidsrechters of andere wedstrijddeelnemers weten wangedrag te hebben waargenomen na de wedstrijd. De KNHB voert sinds 2014 actief beleid gericht op het melden van wangedrag om dit waar nodig direct te kunnen aanpakken. Afgelopen seizoen werden 86 meldingen ontvangen ten opzichte van 85 in het seizoen daarvoor. Deze meldingen hadden te maken met verbaal (48) of fysiek (24) wangedrag of wangedrag van publiek, verbaal of fysiek (14). De zaken die zijn gemeld, zijn zeer divers van aard en zwaarte en allen beoordeeld door de afdeling tucht van de KNHB. Vervolgens is een aantal gevallen voorgelegd aan de tuchtcommissie. Dat leidde in sommige gevallen tot een schorsing.

  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017 
Gele kaarten  9.731  10.810  10.976  8.566  8.891 
Rode kaarten  578  478  519  525  472 
Meldingen wangedrag*  18  35  54  85  86 

* Sinds seizoen 2014-2015 voert de KNHB een actief beleid om wangedrag na de wedstrijd te melden.

De KNHB is tevreden over deze cijfers wanneer deze worden afgezet tegen het (gestegen) aantal wedstrijden op jaarbasis. Echter, elke kaart of melding wangedrag, van welke aard dan ook, is er voor de hockeybond één teveel. De KNHB benoemde in 2014 al als speerpunt dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport en dus blijft de bond zich, samen met de verenigingen, inzetten voor een veilige sportomgeving. De KNHB zet ook volgend seizoen haar campagne ‘Sportiviteit & Respect’ voort. Het blijft immers van groot belang dat iedere hockeyer zich realiseert er zelf mede verantwoordelijk voor te zijn dat de hockeysport een leuke sport blijft.

Deel deze pagina