Meer ruimte voor hockey in Midden Nederland

Meer ruimte voor hockey in Midden Nederland

De populariteit van hockey neemt al jaren toe. In district Midden Nederland heeft dit er toe geleid dat het huidige aanbod van veldcapaciteit niet meer voldoet aan de behoefte. 53% van de verenigingen in het district hanteert inmiddels een wachtlijst of heeft een (gedeeltelijke) ledenstop. Goed nieuws voor deze verenigingen én de mensen op de wachtlijst! Komend seizoen wordt er meer ruimte gecreëerd binnen de huidige capaciteit én worden er nieuwe velden aangelegd.

Meer ruimte binnen de huidige capaciteit

In 2015 is gestart met de Pilot “Jeugd af en toe op Zondag”. Hierbij spelen jeugdteams (maximaal) twee keer per seizoen op zondag, de andere wedstrijden spelen zij zoals gebruikelijk op  zaterdag. Na evaluatie hiervan heeft het merendeel van de verenigingen (zij vertegenwoordigen 70% van de jeugdteams in het district) aangegeven definitief door te willen gaan en dat betekent dat vanaf seizoen 2017-2018 de pilot structureel wordt doorgevoerd. Hierdoor stijgt de capaciteit voor te plaatsen jeugdleden met circa 10%. Verenigingen kunnen dus extra leden gaan aannemen. In totaal ontstaat hierdoor voor meer dan 1.000 kinderen ruimte om te gaan hockeyen.

Van de verenigingen die de overige 30% van het aantal jeugdteams vertegenwoordigen heeft een aantal er voor gekozen niet te participeren in het af en toe plannen op zondag, bijvoorbeeld vanwege geloofsovertuigingen. Een aantal andere verenigingen heeft aangegeven voorlopig te participeren. Zij bepalen op een later moment of ze ook definitief aanhaken.

Nieuwe velden

In 2017 komen er twee nieuwe velden in de regio Utrecht bij: één veld in Houten (HC Houten) en één veld in Bunnik (HC Kromme Rijn). In 2018 zal er ook één nieuw veld aangelegd worden in Utrecht (HC Rijnvliet). Daarnaast is de gemeente Utrecht momenteel aan het kijken naar overige mogelijkheden om de veldcapaciteit verder uit te breiden. Deze mogelijkheden zijn echter nog niet volledig in beeld en afhankelijk van toekomstige besluitvorming en keuzes van het College/ de Raad.

Met zowel het af en toe plannen op zondag als de uitbreiding van het aantal velden wordt een positief gevolg gegeven aan het Masterplan Groot Utrecht. Gemeenten, verenigingen en de KNHB hebben zich de afgelopen periode in deze regio ingezet om samen meer kinderen te kunnen laten hockeyen in Midden Nederland. Richting de toekomst zullen alle partijen met elkaar blijven zoeken naar (creatieve) manieren om ervoor te zorgen dat (nog) meer kinderen kunnen hockeyen, omdat de hockeysport in deze regio de komende jaren blijft groeien én met bovenstaande uitbreiding van de capaciteit de huidige wachtlijsten ook niet volledig worden opgelost.

Deel deze pagina