Naamgeving veteranencompetities aangepast: Dames 30+, Heren 35+ en Heren 45+

Naamgeving veteranencompetities aangepast: Dames 30+, Heren 35+ en Heren 45+

De KNHB is continu bezig om het huidige hockeyaanbod te monitoren en waar nodig bij te schaven. Dit alles wordt weloverwogen gedaan en is gebaseerd op behoefteonderzoek onder de verschillende doelgroepen. Onderzoek van zowel de KNHB als het Mulier instituut toont aan dat voor het plezier beleven aan sport, mensen het belangrijk vinden om met gelijkgestemden te sporten. Oftewel met en tegen leeftijdsgenoten die in dezelfde fase van hun leven zitten en die dezelfde motivatie en insteek hebben. Dit is de reden waarom we in het verleden zijn gestart met de inmiddels zeer populaire Jong Senioren competitie.

Op basis van de opgehaalde input brengt de KNHB met ingang van seizoen 2020-2021 een aantal wijzigingen aan in de opzet en naamgeving van haar Veteranencompetities.

De naam ‘veteranen’ verdwijnt

Vanaf komend seizoen verdwijnt de naam ‘veteranen’ en wordt een leeftijdsaanduiding gehanteerd. De leeftijdsaanduiding wordt ook in de naam van het team opgenomen. Dit ziet er als volgt uit:

Oude competitienaam Nieuwe competitienaam Oude teamnaam Nieuwe teamnaam
Dames Veteranen Dames 30+ DA, DB etc. D30A, D30B etc.
Heren Veteranen Heren 35+ HA, HB etc. H35A, H35B etc.
Heren Veteranen VL en L* Heren 45+ HLA, HVLA etc. H45A, H45B etc.

* Eerder is al aangekondigd dat de heren VL (45+) en L (50+) competities zijn samengevoegd tot een nieuwe herencompetitie vanaf 45 jaar.

De competitie Dames 45+ die in 2018 is ingevoerd, voldoet al aan de nieuwe uitgangspunten.

Aanpassing startleeftijd Dames 30+ competitie

Voor het werven en behouden van (voorheen) veteranen wordt de leeftijdsgrens voor de competities van zowel de dames als heren in de toekomst (in elk geval pas na seizoen 2020-2021) gelegd op 35+. Op dit moment is de grens bij de dames nog 30+.

De KNHB maakt deze keuze om de damescompetitie beter aan te laten sluiten bij de behoeften die op basis van het onderzoek zijn opgehaald. Hieruit blijkt dat 35+ de leeftijdsfase is van stabiliseren. Het gezin krijgt definitief vorm, de carrièrekeuze alsmede de woonomgeving wordt bepaald en waar mogelijk worden zekerheden voor de toekomst ingebouwd. Naast de sociaal/emotionele verschillen gaat ook het fysieke verschil parten spelen. Het zich goed kunnen meten met de jongere doelgroep wordt eenvoudigweg lastiger. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar we zijn ervan overtuigd dat we door deze doelgroepenindeling een goede stap zetten in het behoud van deze voor de hockeysport zeer belangrijke doelgroep en daarmee invulling geven aan de pijler ‘Een leven lang hockey’.

Binnenkort laten we weten vanaf welk seizoen de startleeftijd bij de dames wordt verhoogd van 30+ naar 35+.

Deel deze pagina