Nieuwe privacyregels vanaf 25 mei: is jouw vereniging al voorbereid?

Nieuwe privacyregels vanaf 25 mei: is jouw vereniging al voorbereid?

Vanaf 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het gebied van privacy. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) wordt dan vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor alle hockeyverenigingen van de KNHB.

Hulp nodig? Raadpleeg de online AVG-tool

Om op 25 mei 2018 aan de nieuwe – en strengere! – regelgeving te voldoen, moet iedere vereniging in kaart brengen hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Het gaat daarbij om vragen als: welke gegevens worden verwerkt, wat gebeurt er met de gegevens en wat doet de vereniging om ze te beschermen? NOC*NSF ontwikkelde speciaal hiervoor een online tool die sportverenigingen helpt om de juiste stappen te doorlopen: de AVG-tool. Hierin vind je een stappenplan dat jou meeneemt in de benodigde aanpassingen en het doorvoeren van de nieuwe regels.

De KNHB wil haar verenigingen graag helpen en stelt voor iedere vereniging gratis een vouchercode beschikbaar. Met die vouchercode kun je als vereniging gebruikmaken van de AVG-tool. Meer weten? Hier vind je alle informatie over de nieuwe regels en de online tool, en tevens het formulier om je vouchercode mee aan te vragen.

Deel deze pagina