Nog geen versoepelingen bekend, wat nu?

Nog geen versoepelingen bekend, wat nu?

De overheid heeft op 13 april 2021, tijdens de persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister De Jonge, met behulp van een nieuwe routekaart bekend gemaakt de samenleving langzaam weer te willen openen. Een en ander is wel afhankelijk van de besmettingscijfers die daartoe de mogelijkheid moeten bieden. De overheid wil bovendien werken met een openingsplan en heeft daarvan de globale opzet gedeeld.
In dat plan wordt gelukkig, in tegenstelling tot eerdere plannen en routekaarten, in iedere fase gesproken over het verruimen van de mogelijkheden voor de (buiten)sport. Wat echter niet duidelijk is, is welke versoepeling per fase precies wordt doorgevoerd. Daarnaast lijkt het huidige openingsplan pas in de laatste fase competities en wedstrijden buiten de eigen vereniging weer mogelijk te maken.

Volgende week beslissing

Omdat het openingsplan tot veel vragen leidt, is de KNHB met NOC*NSF en andere sportbonden in overleg met diverse overheidsinstanties. We proberen een duidelijker beeld te krijgen bij de stappen per versoepeling en voeren daarnaast overleg over de datum van een mogelijke herstart van trainingen voor hockeyers van 27 en ouder én (competitie)wedstrijden. Op dit moment is het bijvoorbeeld niet duidelijk wanneer hockeyers van 27 jaar en ouder weer zonder beperkingen mogen trainen en onderling wedstrijden op de club kunnen spelen, wanneer er in de regio tussen clubs onderling gespeeld kan worden en of de jeugd (net als bij eerdere versoepelingen) wellicht eerder wedstrijden mag spelen tegen andere verenigingen dan senioren.
In afwachting van de uitkomsten van het overleg dat we op dit moment voeren en de toelichting van de overheid tijdens het eventuele aankomende persmoment op 20 april, heeft de KNHB besloten volgende week (uiterlijk vrijdag 23 april) een beslissing te nemen over het al dan niet voortzetten van alle competities, van Promotieklasse tot reserveklassen en van Dames 45+ tot Jongste Jeugd.

Samen met de andere sportbonden en NOC*NSF blijven we er naar streven de sport zo snel mogelijk te openen voor iedereen. Onder andere in het statement dat we samen met de KNVB opstelden lees je hier meer over.

Promotie- en degradatie seizoen 2020 – 2021

In september 2020 zijn de lopende competities van start gegaan. Eerder gaven we al een overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot deze competities waarin meerdere rondes zijn gepeeld. Voor de regels met betrekking tot promotie en degradatie, ook als de competities niet minimaal voor de helft uitgespeeld kunnen worden, verwijzen we je naar de aanvullende bepalingen van het Bondsregelement die voorafgaand aan het huidige seizoen, op 3 september 2020 door ons op deze website gepubliceerd zijn.

Testevents

De KNHB ontvangt veel vragen van verenigingen over testevents. Verenigingen willen graag evenementen voordragen als pilot. Dan gaat het om verzoeken tot het mogelijk maken van toernooien voor jeugd en/of senioren, om publiek bij wedstrijden, oefenwedstrijden etc.

Op dit moment werkt de overheid met een kalender voor pilotevents in verschillende sectoren, waaronder de sport. Deze kalender loopt tot en met de maand april. Met deze pilotevents test de overheid de testbereidheid van deelnemers en de logistiek rond de testprocedures. Eerder gaf de KNHB al aan hieraan mee te willen werken en concreet wordt er op zondag 25 april een wedstrijddag georganiseerd voor de teams die zich eerder hadden geplaatst voor de landelijke A competitie.

Het is op dit moment niet mogelijk evenementen aan de bestaande (en door de overheid goedgekeurde) lijst toe te voegen. Daarnaast is het op dit moment onduidelijk of er voor de sport vanaf half mei nieuwe mogelijkheden komen en wat de voorwaarden voor deze pilotsevents dan zullen zijn. Ook is er veel onduidelijkheid over bijvoorbeeld de kosten die daarbij komen kijken. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van de af te nemen tests. Tot slot is 15 april bekend geworden dat de ingangsdatum van het wettelijk kader rond testen minimaal is uitgesteld tot 15 mei.

Samen met NOC*NSF en de andere sportbonden streeft de KNHB ernaar de gehele sport zo snel mogelijk en zonder testen open te krijgen. Buiten hockeyen kan immers op een veilige manier, daar is testen niet voor nodig. Daar ligt nu onze prioriteit. Mocht een eventuele nieuw op te stellen pilotkalender een bijdrage kunnen leveren aan het regulier openen van de sport, dan hebben de sportbonden, NOC*NSF en de overheid hierover direct contact. Op dit moment is het echter ook voor de KNHB niet mogelijk testevents aan te melden bij de overheid.

Deel deze pagina