Onderzoek naar (hockey)behoefte C, B en A-jeugd

Onderzoek naar (hockey)behoefte C, B en A-jeugd

De KNHB heeft de doelstelling een leven lang hockey aan te bieden. Toch is de uitstroom onder jeugdleden groot. Wanneer er specifiek wordt gekeken naar kinderen tussen de 12 en 18 jaar, valt het volgende op:

  • Al vanaf 12 jaar haken er meer kinderen af dan dat er bij komen;
  • Het verschil tussen instromers en uitstromers neemt per leeftijdscategorie toe;
  • De grootste piek van afhakende jeugd ligt bij 18 jaar: 25% van de kinderen tussen 12 en 18 jaar die stoppen met hockeyen doen dit wanneer zij 18 jaar zijn.

Deze trend is niet alleen binnen het hockey zichtbaar. Veel sportverenigingen (verspreid door het hele land) hebben te maken met een daling van de ledenaantallen in de leeftijd van 12­-18 jaar. Uit de sportersmonitor van 2012 (Hendriksen, T., & Hoogwerf, I., 2013) blijkt dat tweederde (66%) van de 5­-11 jarigen sport bij een vereniging en bij 12-­23 jarigen is dat nog maar 47%.

Er is al veel sport breed onderzoek gedaan waarom kinderen stoppen met sporten. Hockey-specifiek onderzoek ontbreekt nog, vandaar dat de KNHB is gestart met een onderzoek naar de (hockey)behoefte onder de C, B en A-jeugd.

Opzet onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  1. Uitzetten vragenlijst onder jongeren tussen de 12 en 21 jaar die hockeyen óf gehockeyd hebben.
  2. Organiseren van focusgroepen binnen dezelfde doelgroep van 12 – 21 jaar oud.

Doel onderzoek

Vragen die de KNHB wil beantwoorden met dit onderzoek zijn:

  • Wat is er gedurende de hockey carrière van invloed op de keuze om uiteindelijk te stoppen met hockey?
  • Wat maakt dat kinderen wél blijven hockeyen?
  • Hoe kan de KNHB (samen met haar verenigingen) de uitstroom onder jeugdleden beperken?

Resultaten onderzoek

De resultaten van dit onderzoek zijn momenteel nog niet beschikbaar. Geïnteresseerden in de stand van zaken kunnen contact opnemen met Sophie Kustermans (sophie.kustermans@knhb.nl). Ook verenigingen die interesse hebben in de resultaten specifiek voor hun eigen vereniging, kunnen contact opnemen met Sophie.

Deel deze pagina