Ook verenigingen met eigen accommodaties ontvangen financiële steun

Ook verenigingen met eigen accommodaties ontvangen financiële steun

Niet lang na de start van de coronacrisis in Nederland maakte de overheid bekend de sport met een steunpakket van 120 miljoen te ondersteunen. Onderdeel van het steunpakket is de extra SPUK van 90 miljoen, waarmee gemeenten in staat worden gesteld de huur voor sportaccommodaties die zij verhuren aan verenigingen kwijt te schelden voor de maanden maart, april en mei. Verenigingen echter met een eigen accommodatie kwamen voor deze steun niet in aanmerking terwijl deze verenigingen wel te maken hebben met kapitaalslasten voor hun accommodatie. Deze lasten zijn vaak vergelijkbaar of zelfs hoger dan de huurlasten waar andere verenigingen mee van doen hebben.

Samen met NOC*NSF, NGF, VSG, KNLTB en Netwerk in de Sport heeft de KNHB zich er daarom hard voor gemaakt dat er ook voor deze verenigingen compensatie zou komen. Vandaag liet Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) weten dat onze gezamenlijke boodschap is opgepakt en dat in de laatste ministerraad voor de zomer is besloten om, bovenop het eerdere steunpakket van 120 miljoen, nog eens 25 miljoen beschikbaar te stellen specifiek voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Zodra er meer details over dit besluit bekend zijn, delen we dat met de verenigingen.

Deel deze pagina