Opdat wij nooit vergeten

Opdat wij nooit vergeten

Op 12 september 1946 werd tijdens ‘den Hockeydag’ om 14.00 uur ’s middags het ‘Monument in onze Harten’ onthuld, ter nagedachtenis aan de slachtoffers in de oorlogsjaren. Over de onthulling van het monument – ontworpen door professor Wenkebach – schreef Hockeysport destijds:

Toen de bevrijding een feit was heeft het bestuur van den Koninklijken Nederlandschen Hockey-Bond het als een eere-plicht gevoeld, dat ook de hockey-gemeenschap zorgde voor het stichten van de nagedachtenis van een blijvend gedenkteeken tot huldiging van de nagedachtenis van hen, die omwille van de vrijheid van het Koninkrijk der Nederlanden zoowel in Europa als in de overzeesche gewesten hun leven lieten in de jaren 1940-1945, in de overtuiging, daarmede te handelen in de geest van onze leden. Wij meenden, dat deze plek, waar wij ons nu verzameld hebben, als zijnde het centrale punt van de Nederlandsche hockey-sport, het meest hiervoor geëigend was.

Sinds dat moment vindt er elk jaar een ceremonie plaats bij het monument. Daarbij zijn vaak bestuursvertegenwoordigers en ereleden aanwezig.
Dit jaar is de krans in klein comité (vanwege de coronamaatregelen) gelegd door KNHB voorzitter Erik Cornelissen. Hij plaatste met zorg en aandacht een bloemstuk bij het speciale herdenkingsmonument dat naast het Wagener Stadion staat.

Kranslegging 4 mei 2021

 

Deel deze pagina