Publicatie Bondsreglement seizoen 2022-2023

Publicatie Bondsreglement seizoen 2022-2023

Het bondsbestuur van de KNHB heeft op 10 augustus 2022 een nieuwe versie van het Bondsreglement gepubliceerd. Het reglement is te vinden in de downloads onderaan dit bericht en op de pagina Reglementen en promotie- & degradatieregelingen waar ook alle overige informatie over onder andere de procedures, speelgerechtigdheid en promotie- en degradatieregelingen te vinden is. De belangrijkste wijzigingen zijn toegelicht op pagina 11 van dit document en zijn hieronder benoemd:

De namen van een aantal leeftijdscategorieën zijn aangepast zoals ook eerder aangekondigd:

  • Junioren A -> onder 18 (O18)
  • Junioren B -> onder 16 (O16)
  • Junioren C -> onder 14 (O14)
  • Junioren D -> onder 12 (O12)
  • Junioren E(8) -> onder 10 (O10)
  • Junioren E(6) -> onder 9 (O9)
  • Junioren F -> onder 8 (O8)
  • Jong Senioren -> O25
 • De leeftijdscategorie Heren 35+ is aangepast naar Heren 30+ en hiermee gelijkgetrokken aan de leeftijdscategorie bij de dames
 • Alle reglementaire zaken specifiek voor de Hoofdklasse zijn uit dit Bondsreglement verwijderd en opgenomen in de aanvullende bepalingen Hoofdklasse Hockey Dames en Hoofdklasse Hockey Heren. In deze bepalingen zijn tevens een aantal, met verenigingen besproken, minimale kwaliteitseisen opgenomen.
 • De Landelijke Subtopklasse O18 en O16 valt voor het herindelingsmoment onder de categorie I competities en daarna kwalificeren deze als categorie II competities.
 • Er zijn enkele kleinere andere wijzigingen doorgevoerd ter verbetering en verduidelijking. Deze wijzigingen zijn gemarkeerd in het document in de kantlijn.

Tijdens de seizoenen 2020-2021 én 2021-2022 golden aanvullende bepalingen i.v.m. het coronavirus. Op basis van de huidige situatie rondom het coronavirus is besloten dat deze aanvullende bepalingen met ingang van seizoen 2022-2023 niet meer van kracht zijn. Het bondsbestuur behoudt zich het recht voor om, indien de ontwikkelingen rondom het coronavirus daartoe aanleiding geven, alsnog tijdens het seizoen aanvullende bepalingen toe te voegen.

Mochten er vragen zijn over het Bondsreglement, dan kan een e-mail worden gestuurd aan competitie@knhb.nl

 

Deel deze pagina