Samenvatting Algemene Vergadering 27 november 2019

Samenvatting Algemene Vergadering 27 november 2019

Op woensdag 27 november 2019 vond de tweede Algemene Vergadering (AV) van dit jaar plaats. Hierbij delen we de belangrijkste onderwerpen die gedurende deze avond zijn besproken.

Opening door Erik Cornelissen

Voorzitter Erik Cornelissen benoemde in de opening het thema van deze AV: Warmlopen voor de toekomst. We staan op het punt om het laatste jaar van de Strategie 2020 in te gaan en zijn ondertussen bezig met de ontwikkeling van het vervolg hierop: de Strategie 2024. De samenwerking met alle verschillende stakeholders is in dit proces enorm waardevol. Van verenigingen tot NOC*NSF en van vrijwilligers tot onze partners, allemaal leveren wij een belangrijke bijdrage aan de hockeysport in Nederland en daarbuiten. Daarom vond later op de avond een strategische sessie plaats voor alle aanwezigen om over de nieuwe strategie mee te denken.

Jaarplan 2020

Directeur Erik Gerritsen lichtte het jaarplan 2020 toe. “Het komende jaar werken we verder aan de ambitie om mensen langer te kunnen binden aan de hockeysport en door te groeien naar 300.000 hockeyers en 1 miljoen hockeyfans. Met een passend hockeyaanbod voor bepaalde leeftijdsgroepen zorgen we voor behoud van meer hockeyers en maken we hockey weer aantrekkelijk voor hockeyers die in het verleden gestopt zijn. Bijvoorbeeld door het aanbieden van nieuwe en alternatieve hockeyvormen zoals Urban Hockey en Sevens of een aanpassing te doen in de competitiestructuur. Dit alles uiteraard in lijn met de Visie op de ontwikkeling van hockeyers.”

Het realiseren van een duurzame en gezonde sportomgeving is een belangrijk speerpunt van het jaarplan 2020. Gerritsen: “We streven naar meer rookvrije verenigingen en meer beleid op het gebied van verantwoord alcoholgebruik. Ook moedigen we verenigingen aan om energiebesparende maatregelen te nemen. Het Nationaal Sportakkoord kan daarbij een belangrijke rol spelen.”

Het Nationaal Sportakkoord biedt overigens meer mogelijkheden om bijvoorbeeld ook te kijken naar nieuwe verdienmodellen en met elkaar te zorgen dat financiën goed op orde en toekomstbestendig zijn. Binnen de lokale sportakkoorden kunnen verenigingen ook de samenwerking met elkaar aangaan en nieuwe mogelijkheden onderzoeken. Tijdens het Nationaal Hockeycongres op zaterdag 18 januari 2020 staat het Nationaal Sportakkoord centraal.

Wil je alle speerpunten voor 2020 nog eens goed nalezen? Je vindt het jaarplan 2020 in de downloads onderaan dit artikel.

Bestuursverkiezing

Mijntje Nierman-Donners trad af als bestuurslid van de KNHB. Zij was verantwoordelijk voor de portefeuille Tophockey Dames. Haar termijn liep af en zij heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn.

Het bestuur stelde de vergadering voor om Renske van Geel te benoemen tot haar opvolger en de vergadering stemde hiermee in. Renske van Geel begon haar hockeycarrière bij MHC MEP en kwam uit voor het Nederlands Elftal Dames op het veld en in de zaal. Als international won ze verschillende prijzen, waaronder goud op het EK 2009 in Amsterdam. In de hoofdklasse speelde zij bij HC ’s-Hertogenbosch (en werd daarmee twee maal Nederlands Kampioen), SCHC en Laren. In 2013 beëindigde van Geel haar succesvolle carrière. Sinds 2018 was zij manager van Jong Oranje Heren. Deze functie zal ze overdragen en neerleggen nu ze benoemd is als bestuurslid. Renske van Geel heeft een master psychologie en een postdoctorale masteropleiding voor Management Consultant afgerond. Op dit moment is van Geel werkzaam als Business Manager voor Rijksconsultant. Het bestuur van de KNHB is van mening dat de combinatie van ervaring binnen de hockeysport en de kennis en ervaring opgedaan in haar werkzaamheden bij de Rijksoverheid een waardevolle aanvulling is binnen het bestuur.

Erik Cornelissen bedankte Mijntje Nierman-Donners voor haar inzet voor de KNHB en de hockeysport in het algemeen. Hij prees daarbij de manier waarop zij haar rol uitoefende, vergelijkbaar met haar hockeyspel: direct, uitgesproken, scherp en zeer gedreven.

Voor het seizoen 2019/2020 bestaat het bondsbestuur uit de heer Erik Cornelissen (voorzitter), mevrouw Catrien Zijlstra (secretaris), de heer Mark Pel (penningmeester), mevrouw Madeleine Bakker-Smit, de heer Victor Brouwer, de heer Peter Elders, mevrouw Renske van Geel en de heer Stephan Veen.

Strategische sessie: Op naar de toekomst

Alle aanwezigen gingen na het plenaire gedeelte van de vergadering onder leiding van Paul Peters, Ronald de Kimpe en Maton Sonnemans van EY VODW aan de slag met een strategische sessie. De KNHB heeft aan de hand van eerdere brainstorm- en strategiesessies met medewerkers, het bondsbestuur, verenigingsbestuurders en externe stakeholders de contouren voor de nieuwe strategie 2024 geformuleerd in een aantal thema’s en randvoorwaarden. De aanwezigen werd gevraagd om hun mening te geven over deze thema’s en randvoorwaarden. Zo konden ze aangeven welke zij het belangrijkste vonden en in hoeverre de thema’s en randvoorwaarden meer of minder relevant zijn voor de komende jaren. Ook werden de aanwezigen uitgenodigd om aanvullingen te doen en aan te geven of ze eventueel belangrijke thema’s misten. Uit deze strategische sessie is veel waardevolle informatie gekomen om de strategie 2024 verder vorm te gaan geven. In januari wordt een verdere uitwerking van de nieuwe strategie getoetst via het KNHB Panel, waarna de Strategie 2024 in juni 2020 ter besluitvorming wordt voorgegelegd aan de AV.

KNHB Panel

Wij toetsen de komende periode niet alleen onze strategie, maar krijgen ook graag meer inzicht in wat er leeft bij alle hockeyliefhebbers. We zijn daarnaast benieuwd hoe we ons aanbod en onze dienstverlening kunnen verbeteren. Door lid te worden van het KNHB Panel kun je hieraan meewerken en help je de hockeysport verder!

Downloads

Deel deze pagina