Samenvatting Algemene Vergadering 5 juni 2021

Samenvatting Algemene Vergadering 5 juni 2021

Op zaterdag 5 juni 2021 vond de eerste Algemene Vergadering (AV) van dit jaar plaats. In deze samenvatting vind je de belangrijkste onderwerpen die zijn besproken.

Erik Cornelissen benadrukte bij de opening van de vergadering hoe teleurstellend het is dat we in oktober, na een mooie seizoenstart ondanks corona, toch weer moesten stoppen met hockey. “De afgelopen maanden zijn we in samenwerking met de KNVB, andere sportbonden en NOC*NSF heel hard bezig geweest om in Den Haag duidelijk te maken dat sport absoluut noodzakelijk is voor een gezonde, vitale en inclusieve samenleving”, aldus Cornelissen. “De komende jaren gaan we er samen aan werken om dit onderwerp politiek hoger op de agenda te krijgen.”

“Ondanks dat is het fijn dat de Hoofdklasse competitie toch afgerond kon worden, mede omdat dit het visitekaartje van de sport is en de zichtbaarheid van het hockey vergroot”, benadrukt Cornelissen. Iets dat juist in deze tijden enorm belangrijk is. “En ondertussen heeft de KNHB niet stilgezeten. De afgelopen periode zijn we bezig geweest met onder andere het nieuwe bindingsmodel, de noodzakelijke juridische voorwaarden en de mogelijkheid om flexibel te hockeyen via het nieuwe platform flexhockey.nl: Hockey overal van iedereen!” Ook blikte Cornelissen vooruit op een mooie internationale hockeyzomer met de Europese Kampioenschappen in het Wagener Stadion en de Olympische Spelen in Tokio in op het programma. Met daarna hopelijk vanaf augustus weer met elkaar het veld op voor een nieuw hockeyseizoen.

Nieuwe bindingsmodel

Eén van de onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering was het nieuwe bindingsmodel. Dit model heeft als doel om meer hockeyers langer te kunnen laten hockeyen met meer hockeyplezier, maar tegelijkertijd om te kunnen zorgen voor een betere juridische binding van trainers, coaches, scheidsrechters en andere doelgroepen. KNHB directeur Erik Gerritsen legde uit hoe de KNHB er de afgelopen twee jaar alles aan heeft gedaan om verenigingen te informeren en in dit proces te betrekken. “Er zijn veel webinars en individuele gesprekken met verenigingen georganiseerd. Vanuit de behoeften en ook de zorgen die tijdens deze sessies naar voren kwamen is het model ingericht.” Een belangrijk onderdeel van het nieuwe bindingsmodel is de juridische structuur. “De binding van trainers, coaches, scheidsrechters etc. aan het tuchtsysteem en het faciliteren van flexibele lidmaatschappen en een flexibel aanbod bij verenigingen vormen beide cruciale onderdelen van het model. Daarbij hoort ook een aanpassing van het contributiemodel naar de huidige tijd”, aldus Gerritsen.

Het overgrote deel van de verenigingen heeft aangegeven positief te zijn over het nieuwe bindingsmodel, maar er werden ook aandachtspunten meegegeven. Gerritsen: “het gaat hier om vragen als ‘hoe zorgen we ervoor dat meer flexibiliteit niet leidt tot het aantasten van de kernwaarden van onze verenigingen?’, ‘wat zijn de consequenties van de nieuwe tarieven voor de verenigingen en de KNHB?’ en ‘hoe zorgen we er straks voor dat dingen in de praktijk ook echt gaan werken en gaan uitpakken zoals bedacht?’ Het is goed om te benadrukken dat verenigingen altijd zelf kunnen blijven kiezen of zij flexibel aanbod willen gaan aanbieden. Het bindingsmodel is geen vervanging van bestaande hockeyvormen, maar een aanvulling op het bestaande aanbod om nog meer mensen te betrekken en betrokken te houden bij de hockeysport.”

Dit alles is verwerkt in nieuwe statuten, huishoudelijk reglement en een nieuw contributiemodel, dat tijdens de vergadering ter stemming werd gebracht. De Algemene Vergadering keurde de onderdelen goed, waardoor de KNHB nu samen met verenigingen verder aan de slag kan met het de implementatie van het nieuwe bindingsmodel, waarbij oog blijft voor een goede balans tussen behoud van plezier voor verschillende ‘typen hockeyers’.

Statutenwijziging

Als gevolg van de goedkeuring van het nieuwe bindingsmodel en de daaruit voortvloeiende aanpassing van de KNHB statuten moeten ook alle verenigingen hun statuten wijzigen. Om de verenigingen te ondersteunen bij het doorvoeren van de wijzigingen in hun statuten, heeft de KNHB de modelstatuten herzien en daarin alle benodigde bepalingen opgenomen. Alle informatie hierover is te vinden op de website.

Toelating nieuwe kandidaat-leden

H.C. Baarle, H.C. Diemen, W.F.H.C. Enkhuizen en H.C. Losser  worden door de vergadering toegelaten als volwaardig lid van de KNHB. HC Dokkum wordt komend seizoen kandidaat-lid van de KNHB.

Bestuurderstrofee 2021

Ieder jaar wordt traditiegetrouw tijdens de AV de bestuurderstrofee uitgereikt als blijk van waardering voor uitzonderlijk goed bestuur en/of beleid. Gezien de bijzondere omstandigheden waarin wij nu verkeren is dit jaar besloten om de bestuurderstrofee niet uit te reiken. KNHB bestuurslid Victor Brouwer spreekt namens het bestuur zijn dank uit aan alle bestuurders van de verenigingen. “Iedereen heeft in deze moeilijke tijden alle zeilen moeten bijzetten en zich flexibel moeten opstellen om waarde te kunnen blijven leveren aan hun leden. Onze grote complimenten voor iedereen. We hopen van harte dat we de bestuurderstrofee volgend jaar weer kunnen uitreiken.”

Bestuursverkiezing

Aftredend in 2021 zijn mevrouw Madeleine Bakker-Smit, de heer Erik Cornelissen en mevrouw Catrien Zijlstra. De heer Cornelissen en mevrouw Zijlstra stelden zich herkiesbaar. Mevrouw Bakker-Smit bereikt in 2021 haar maximale zittingstermijn van 9 jaar. Het bondsbestuur stelt voor mevrouw Madeleine Buise te benoemen als haar opvolger.

Madeleine Buise begon als mini bij HGC. Na haar eigen hockeycarrière werd zij onder andere actief als manager van HGC Dames 1 en HGC Heren 1. Op bestuurlijk niveau is zij actief geweest in de Commissie Tophockey, als vice-voorzitter en als voorzitter. Daarnaast heeft Buise ervaring als voorzitter van de Hoofdklasse Hockey CV (HHcv). Vanuit die rol is zij de afgelopen 5 jaar ook voorzitter geweest van de Competitietafel van de HHcv en sinds 2019 vertegenwoordiger bij de European Hockey Club Association (EHCA) namens de Nederlandse verenigingen. Madeleine is een doortastend, professioneel, ervaren en integer persoon. Madeleine is eigenaar van Buise van Soest Makelaars en is daar werkzaam als makelaar en taxateur. Volgens het bestuur van de KNHB maakt de combinatie van Madeleine als persoon en haar uitgebreide ervaring binnen de hockeysport een waardevolle aanvulling binnen het bestuur.

Aftredend in november 2021 is de heer Stephan Veen. Het bondsbestuur stelt voor de heer Marten Eikelboom  te benoemen als zijn opvolger. De heer Veen blijft verantwoordelijk voor de portefeuille Tophockey Heren tot en met de Olympische Spelen. Vanaf dat moment zal de heer Eikelboom deze portefeuille op zich nemen.

Oud-international Marten Eikelboom heeft 169 interlands en 54 doelpunten achter zijn naam staan. Hij startte zijn hockeycarrière bij Hattemse M.H.C., waarna hij op 21-jarige leeftijd de overstap maakte naar Amsterdamsche H.&B.C. waar hij vier keer Nederlands Kampioen werd. Met het Nederlands Elftal nam hij deel aan twee Olympische Spelen: in 2000 won hij goud in Sydney en in 2004 won hij zilver in Athene. Ook speelde Eikelboom twee wereldkampioenschappen en won hij vier keer de Champions Trophy met het Nederlands Elftal. Op bestuurlijk vlak heeft Marten op verschillende plekken ervaring opgedaan. Hij was lid van de Atletencommissie van zowel NOC*NSF als de FIH (2004-2007), bestuurslid bij de spelersvakbond NL Sporter (2006-2011) en bestuurslid Tophockey bij Amsterdam (2008-2012). In zijn zakelijke carrière is Marten mede-eigenaar van energie- en telecombedrijf De Nutsgroep, dat hij in 2017 deels verkocht. Ook is hij tegenwoordig actief als ondernemer en investeerder in diverse sectoren. Het bestuur van de KNHB ziet in Marten een zeer waardevolle combinatie van hockeyervaring op internationaal niveau en sport bestuurlijke en zakelijke ervaring.

De vergadering stemde in met de aanstelling van mevrouw Buise en de heer Eikelboom.

Afscheid Madeleine Bakker-Smit

Erik Cornelissen sprak aftredend bestuurslid Madeleine Bakker-Smit namens het bestuur en de medewerkers van de KNHB toe. Hij bedankte haar voor het inzetten van haar kennis en ervaring voor de hockeysport en prees de manier waarop zij dit de afgelopen negen jaar heeft gedaan. Mevrouw Bakker-Smit werd in de vergadering benoemd tot Erelid van de KNHB.

Deel deze pagina