Samenvatting Algemene Vergadering KNHB 16 juni 2017

Samenvatting Algemene Vergadering KNHB 16 juni 2017

Op vrijdag 16 juni 2017 vond de eerste Algemene Vergadering van dit jaar plaats. Onderstaand vind je de belangrijkste onderwerpen.

Opening door Erik Cornelissen

De voorzitter sprak over de diverse kwalitatief hoogstaande hockeyevenementen en -activiteiten die worden georganiseerd in het hele land. Dit leidt tot veel enthousiasme bij de hockeyers, maar ook bij de KNHB bestuursleden die deze evenementen namens de KNHB bezoeken. Vervolgens gaf hij een terugblik op de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro, de Olympic Experience op het sportstrand in Den Haag, de succesvolle Bekercompetitie die dit seizoen van start is gegaan en de start van Urban Hockey. De voorzitter blikte ook vooruit en sprak o.a. over vernieuwingen in de hockeysport, waaronder de nieuwe Hockey Pro League en over het EK Hockey komende zomer in Amsterdam in het vernieuwde Wagener Stadion.

KNHB op weg naar een servicegerichte organisatie 2020

Eén van de thema’s van de Strategie 2020 is, de KNHB als servicegerichte organisatie. Daarbij wil de bond nog meer samen optrekken met de verenigingen. Samenwerken en verbinden, daar draait het om. Tussen KNHB en de verenigingen, maar ook tussen verenigingen onderling en verenigingen en de maatschappij. Een aantal maanden geleden is de KNHB gestart met een herijking van de bureauorganisatie. Het doel: zorgen dat het bondsbureau vraaggericht en dienstverlenend kan opereren in 2020. De overgang naar de nieuwe organisatie, met een nieuwe structuur, staat vanaf halverwege 2017 gepland. De bureaumedewerkers zullen meer naar buiten treden, richting de verenigingen en andere partners in het netwerk. Dit vraagt van de medewerkers voor een deel ook andere competenties en gedrag.

De nieuwe organisatiestructuur wordt kracht bijgezet door een nieuwe huisvesting. De KNHB verhuist per eind oktober naar een nieuw kantoor in Utrecht, gezamenlijk met de Nederlandse Golf Federatie (NGF), de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), het Watersportverbond en de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo). Aan de Orteliuslaan op Papendorp te Utrecht gaan zij hun krachten bundelen. Voor de KNHB past deze stap bij haar Strategie 2020 om een meer transparante en verbindende organisatie te worden.

Toelating nieuwe kandidaat-leden

De volgende verenigingen zijn door de Algemene Vergadering benoemd tot kandidaat-lid van de KNHB: HC Losser (Losser), AHC Rubicon (Amsterdam) en UNO (Utrecht).

Bestuurderstrofee 2017

Voor de bestuurderstrofee 2017 zijn vijf aanmeldingen ontvangen waarvan drie verenigingen zijn genomineerd, te weten V.M.H.C. Cartouche, M.H.C. Maarn en Zandvoortsche H.C. Winnaar van de bestuurderstrofee is V.M.H.C. Cartouche. Cartouche ontving naast een schild ook een cheque ter waarde van €5.000,-. M.H.C. Maarn en Zandvoortsche H.C. kregen een cadeau aangeboden.

Bestuursverkiezing

Aftredende bestuursleden in 2017 zijn mevrouw Karin Pannekoek en de heer Stephan Veen. De heer Veen stelde zich herkiesbaar en is door de Algemene Vergadering herbenoemd voor drie bondsjaren. Mevrouw Pannekoek bereikte haar maximale zittingstermijn van negen jaar. Het bondsbestuur stelde voor om de heer Victor Brouwer te benoemen als haar opvolger. De vergadering stemde hiermee in. De samenstelling van het bondsbestuur blijft verder ongewijzigd.

Aftredend KNHB-bestuurslid Pannekoek is door de Algemene Vergadering benoemd tot Erelid van de KNHB.

Deel deze pagina