Samenvatting Algemene Vergadering KNHB 28 november 2018

Samenvatting Algemene Vergadering KNHB 28 november 2018

Op woensdag 28 november 2018 vond de tweede Algemene Vergadering (AV) van dit jaar plaats. Hierbij delen we de belangrijkste onderwerpen.

Opening door Erik Cornelissen

Bij de opening van de najaarsvergadering van de KNHB benoemde de voorzitter het thema dat deze avond centraal is gesteld: ‘Blik op de toekomst’. Een thema dat niet alleen vanavond het onderwerp van gesprek kenmerkte, maar ook die van het Nationaal Hockeycongres op 26 januari 2019. Vanavond werden de aanwezige bestuurders uitgedaagd om een speerpunt van hun vereniging te benoemen. Erik Cornelissen: “Hoe kunnen wij elkaar inspireren en verrassen in de aanpak van deze speerpunten. Durven wij het een keer anders te doen, uit onze comfort zone stappen en niet de voor de hand liggende keuze te maken als het gaat om de uitvoering van beleid?” Een hint naar het onderwerp van topsprekers Roland Kleve en Hans Smith die later op de avond een voorproefje van het Nationaal Hockeycongres gaven.

Speerpunten

De KNHB heeft in het jaarplan een aantal speerpunten benoemd voor 2019, gekoppeld aan de thema’s en pijlers van de Strategie 2020. KNHB-directeur Erik Gerritsen lichtte in zijn presentatie een paar toe. In het kader van het thema ‘Een leven lang hockey’ wil de KNHB een aantrekkelijk hockeyaanbod voor iedereen met goed georganiseerde competities en kampioenschappen. Daarnaast worden verenigingen gestimuleerd hun accommodatie klaar te maken voor de toekomst, denk aan een Rookvrij Sportterrein of duurzaam accommodatiebeheer. De FIH Pro League zorgt voor een nieuwe impuls in het internationale hockey, de promotie van de hockeysport en daarmee de verdere groei naar 1 miljoen hockeyfans. De komst van de nieuwe bondsapplicatie HockeyWeerelt per 1 januari 2019 stelt de KNHB in staat om maximale ondersteuning te kunnen bieden aan de verenigingen.

Bord vol ideeën

Van tevoren waren alle verenigingen gevraagd om ook na te denken over een speerpunt van hun vereniging voor 2019 waar zij het komende jaar aan willen werken. Alle speerpunten werden verzameld op het bord vol ideeën.

Disneyficeren

Roland Kleve en Hans Smith namen de aanwezigen mee in de wereld van ‘klantbeleving’ volgens het Disney-perspectief. Hoewel ‘klantbeleving’ niet een term is die door bestuurders snel wordt gebruikt, maakten Hans en Roland een koppeling naar de verschillende stakeholders waar je als vereniging mee te maken hebt. Denk hierbij aan leden, maar ook aan vrijwilligers, bezoekende teams en de gemeente. En ook als vereniging kun je deze ‘klanten’ de juiste beleving geven om ze daarmee bijvoorbeeld (langer) te binden aan de club, te helpen het imago van de club hoog te houden of zich te gaan inzetten voor de vereniging. Roland: “Vanuit Disney perspectief moet het creëren van klantbeleving in je DNA zitten. Het is een keuze en jij maakt zelf het verschil. Verenigingen hebben ook klanten, hoe ga jij naar hen het verschil maken?” Zo was het speerpunt van H.C. Athena een goed voorbeeld: ‘de vrijwilliger weer tot een held maken’. De vrijwilliger is in zekere zin een ‘klant’ van de vereniging. Volgens het perspectief van Roland en Hans kun je als vereniging vanuit je eigen houding de beleving voor (potentiële) vrijwilligers dusdanig beïnvloeden dat zij zich op een positieve manier (opnieuw) verbinden aan de club. Tijdens het Nationaal Hockeycongres 2019, waar het thema ‘De vereniging van de toekomst’ is, gaan Hans en Roland veel dieper in op deze visie.

Bestuursverkiezing

Aftredend bestuurslid in november 2018 is mevrouw Dymfke Kuijpers. Mevrouw Kuijpers stelt zich niet herkiesbaar  in verband met haar verhuizing naar het buitenland. De samenstelling van het bondsbestuur blijft verder ongewijzigd.

Downloads

Deel deze pagina