Samenvatting AV 24 november 2021

Samenvatting AV 24 november 2021

Op woensdag 24 november 2021 vond de tweede Algemene Vergadering (AV) van dit jaar plaats. Ook deze vergadering werd online gehouden. Gelukkig werden wederom veel verenigingen vertegenwoordigd. Hierbij delen we de belangrijkste onderwerpen die gedurende deze avond zijn besproken.

Voorzitter Erik Cornelissen heet alle aanwezigen welkom en een speciaal welkom voor de aanwezige ereleden.

Helaas zijn we sinds kort met één vereniging minder. WFHC Enkhuizen heeft in hun ALV ingestemd met het verlaten van de KNHB. Enkhuizen was de kleinste hockeyclub van Nederland. Een kleine groep actieve vrijwilligers heeft er alles aan gedaan om te blijven hockeyen in Enkhuizen, maar na 11 jaar houdt de vereniging op te bestaan.

Erik Cornelissen blikt terug op afgelopen periode. Na een abrupt einde van vorig seizoen, konden alle teams in september eindelijk weer van start met de competitie. We zijn trots hoe alle verenigingen en vrijwilligers het de afgelopen periode opgepakt hebben. Fijn dat iedereen weer kon genieten van het verenigingsleven. Om te voorkomen dat de sport toch weer een stap terug moet doen, roept Erik Cornelissen de verenigingen op om zich te blijven houden aan de coronamaatregelen en het controleren van het coronatoegangsbewijs.

Volgend weekend staat de start van zaalseizoen gepland. Maar met het oplopende aantal coronabesmettingen weten we nog niet of dit kan op de manier waarop we voor ogen hebben. We moeten afwachten welke maatregelen in de persconferentie van 26 november worden aangekondigd.

Ook blikt Erik Cornelissen kort terug op het afgelopen jaar van beide Oranje teams.

Begin september lanceerde de KNHB het vernieuwde Funkey programma voor 4- en 5-jarigen én het boekje ‘Stockey wil op hockey’ dat verenigingen helpt ouders mee te nemen in het breed motorisch opleiden van kinderen. Het vernieuwde Funkey programma heeft onlangs van het Kenniscentrum Sport & Bewegen de maximale 3 sterren gekregen. Dat betekent dat de KNHB zich officieel Partner in Veelzijdig Bewegen mag noemen.

Vanaf nu wordt de jaarlijkse AV van november online georganiseerd. De coronatijd heeft laten zien dat dit goed mogelijk is. Daarbij komt dat online bijeenkomsten toegankelijker zijn voor meer verenigingen, verspreid over het hele land, en we zo dus een groter deel van de verenigingen bereiken. De agenda van de najaarsvergadering leent zich het meest voor de online variant. De jaarlijkse AV van juni wordt wel nog steeds fysiek georganiseerd.

We hopen de verenigingen echter al eerder te ontmoeten tijdens het Nationaal Hockeycongres dat plaatsvindt op zaterdag 5 februari 2022. Het thema voor het NHC 2022 is ‘Samen bouwen aan Nederland Hockeyland’. De komende edities van het NHC staat de Strategische visie 2026 centraal en wordt specifiek een aantal focuspunten uitgelicht. Het belooft weer een inspiratievolle dag te worden met veel onderlinge interactie, inspiratie en netwerken met elkaar.

Jaarplan 2022

KNHB directeur Erik Gerritsen licht een aantal onderdelen van het Jaarplan 2022 ‘Samen bouwen aan Nederland Hockeyland’ toe. Leidend voor de doelstellingen uit het Jaarplan 2022 zijn de drie strategische thema’s en vijf kritische succesfactoren uit de Strategische visie 2026.

Ook in 2022 streeft de KNHB naar een optimale samenwerking met de verenigingen en anderen die betrokken zijn bij onze fantastische sport en ons waardevolle verenigingsleven. Samenwerking is essentieel om uitdagingen te overwinnen, nieuwe kansen te creëren en ambities na te streven. In het jaarplan benadrukken we wat we als KNHB gaan doen bij de verschillende speerpunten maar geven we ook aan wat de verenigingen zouden kunnen doen.

De strategische thema’s Hockey overal van iedereen en Een sterk en gezond tophockeymodel en de kritische succesfactor Kwalitatief goede begeleiding voor elke hockeyer en hockeyactiviteit worden kort uitgelicht.

Hockey overal van iedereen
Dit thema heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten genieten van de hockeysport. Sinds het seizoen 2017-2018 neemt het totaal aantal geregistreerde hockeyers neemt af. Deze afname wordt veroorzaakt door het dalend aantal jeugdleden sinds het seizoen 2014-2015, terwijl het aantal volwassen leden nog steeds toeneemt. In 2022 wil de KNHB deze trend doorbreken en een groei realiseren bij de Jongste Jeugd door het inzetten van het vernieuwde Funkey programma.

Verenigingen krijgen ondersteuning bij het succesvol lokaal implementeren van het vernieuwde Funkey aanbod. Erik Gerritsen vraagt de verenigingen het vernieuwde Funkey programma te introduceren en implementeren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de toolkit en de kant-en-klare oefeningen van het digitale kenniscentrum van de KNHB. Ook wordt de verenigingen gevraagd de samenwerking met de basisscholen aan te gaan en Funkey ook daar te introduceren.

Daarnaast ligt de focus op de doelgroep 25- tot 45-jarigen om hen (opnieuw) als actieve hockeyer te verbinden aan de hockeysport door bijvoorbeeld flexibel hockey/sportaanbod en nieuwe bindingsvormen aan te bieden.

Het realiseren van een groei bij zowel de Jongste Jeugd als de 25- tot 45-jarigen is van belang voor de continuïteit van de hockeysport en in 2022 leidend voor het thema ‘Hockey overal van iedereen’.

Het andere focuspunt voor 2022 is landelijke dekking, zodat hockeyontmoeting mogelijk blijft op kleinere reisafstanden. In 2021 is de KNHB gestart met het project hockeyverenigingen versterken in krimpregio’s. In één krimpregio heeft in het kader van dit project een ondersteuningstraject op maat plaatsgevonden. Het voornemen is om in 2022 in twee andere krimpregio’s eenzelfde ondersteuningstraject te verzorgen.

In 2022 komt een inventarisatie van kansen en mogelijkheden voor het terugdringen van wachtlijsten in hockeydichte regio’s. Hiermee kan in 2023 effectief ingespeeld worden op de behoeften van de verenigingen in deze regio’s en hun (potentiële) hockeyers, ook met het oog op eventuele accommodatie-uitbreiding.

Daarnaast worden verenigingen gestimuleerd om benodigde acties te ondernemen naar aanleiding van het nieuwe bindingsmodel dat de KNHB in 2021 heeft geïmplementeerd. Het doel is om verenigingen te inspireren gebruik te maken van de mogelijkheden van het nieuwe bindingsmodel en het nieuwe contributiemodel dat daar onderdeel van is.

“We willen jullie vragen om flexibele en laagdrempelige lidmaatschapsvormen aan te bieden, passend bij de behoeften van (potentiële) hockeyers in jullie omgeving om zo huidige leden te behouden en nieuwe leden te werven”, aldus Erik Gerritsen. Ook vraagt de KNHB aan de verenigingen om het Flexhockey platform in te zetten om onder andere flexibel invallen in de competitie mogelijk te maken en het Flexhockey platform lokaal te promoten bij alle (potentiële) hockeyers. Het platform gaat binnenkort live.

Een sterk en gezond tophockeymodel
Samen met de HHcv en de hoofdklasseclubs zijn we hier al langere tijd intensief mee bezig. We zijn nu aangekomen bij de fase besluitvorming. Een aantal thema’s uit het nieuwe tophockeymodel wordt in 2022 geïmplementeerd, waaronder een nieuw competitiemodel.

Kwalitatief goede begeleiding elke hockeyer en hockeyactiviteit
Het KNHB Expertisecentrum heeft een puzzel technisch beleid ontwikkeld. Verenigingen kunnen deze puzzel in 2022 inzetten om zo concrete stappen te zetten richting een technisch beleidsplan dat bijdraagt aan kwalitatief goede begeleiding voor elke hockeyer en hockeyactiviteit.

Daarnaast willen we de Visie op de ontwikkeling van hockeyers in 2022 beter bekend maken. Deze visie werd twee jaar geleden door de KNHB gelanceerd. Hiervoor willen we ook graag weten wat de bekendheid op dit moment is. Daarom vragen we iedereen de 1-meting in te vullen. Deze meting herhalen we elke 2 jaar, zodat we kunnen zien waar de vooruitgang zit en waar de meeste aandacht nodig is. Zo bepalen we concrete vervolgstappen.

Bestuursverkiezing

Tijdens deze AV is er geen bestuursverkiezing. Stephan Veen treedt na 8 jaar af als bestuurslid, maar zijn plaats wordt overgenomen door Marten Eikelboom die tijdens de AV van 5 juni 2021 al werd benoemd.

Erik Cornelissen sprak Stephan Veen namens het bestuur en de medewerkers van de KNHB toe en bedankte hem voor alles wat hij voor de hockeysport en de KNHB heeft gedaan. Binnen het bondsbestuur was Stephan Veen verantwoordelijk voor de portefeuille Tophockey heren. Vanuit die rol heeft hij zich in de beginjaren vol passie ingezet voor het ontwikkelen van een talentontwikkelingsvisie, waarbij het niet alleen om de motorische kant ging, maar ook over de balans tussen sport, school en duale carrières. “Hiermee heb je een mooie legacy achtergelaten waar we nog steeds profijt van hebben”, aldus Erik Cornelissen.

De heer Stephan Veen werd in de vergadering benoemd tot Erelid van de KNHB.

Downloads

 

Deel deze pagina