Stand van zaken zaalcompetitie 2020-2021

Stand van zaken zaalcompetitie 2020-2021

Tijdens de KNHB-bestuursvergadering van maandag 14 september heeft het bestuur uitgebreid stilgestaan bij de zaalcompetitie 2020-2021 en de eventuele impact van het coronavirus daarop.

Op dit moment gaan in Nederland alle andere zaal(competitie)sporten weer van start. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zaalvoetbal, volleybal en korfbal. Met de sportbonden achter deze competities heeft de KNHB momenteel veelvuldig overleg over de actuele stand van zaken met betrekking tot het coronavirus. Op dit moment, zo wil de KNHB benadrukken, is er geen  reden om niet in de zaal te sporten. Er zijn geen overheidsrestricties die dit onmogelijk maken en de KNHB en haar verenigingen hebben de afgelopen periode zalen ingepland of gehuurd. Daarbij is het overigens wel van belang dat de gehuurde zalen aan de ventilatie- en andere aanvullende coronaregels voldoen (bekend bij de gemeente).

Tegelijkertijd heeft de KNHB wel twijfels bij het laten doorgaan van de zaalcompetitie. Deze twijfels liggen met name in de financiële risico’s die zowel de verenigingen als KNHB aangaan (zaalhuren, neerzetten van blaashallen), en de door corona vereiste extra inzet van vrijwilligers in een periode die toch al veel vraagt van verenigingen.

Hoewel de zaalcompetitie een belangrijke competitie is (meer dan 100.000 hockeyers zijn actief in de zaal) , vormt de zaalcompetitie slechts een onderdeel van onze sport. Dat is wezenlijk anders bij andere zaalsporten die alléén in de zaal uitkomen. Bovendien is het voor de KNHB en de verenigingen mogelijk gedurende de zaalperiode alternatieve veldcompetities op te zetten waardoor iedereen ook in de winterperiode kan blijven sporten. Deze competities zouden gespeeld kunnen worden  op de verenigingen waardoor ook tijdens de wintermaanden de verenigingen open kunnen zijn.

Het bestuur van de KNHB heeft zowel de argumenten voor als tegen de zaalcompetitie 2020-2021 uitgebreid besproken. Conclusie was dat het nog te vroeg en te complex is hier op dit moment een definitieve beslissing over te nemen. Besloten is daarom de actuele ontwikkelingen nauwlettend te volgen, goed contact te houden met de zaalsportbonden en NOC*NSF alvorens een beslissing te nemen gedurende de eerste twee weken van oktober. De komende twee weken polst de KNHB bovendien diverse competitieleiders in de districten en vertegenwoordigers van kleine en grotere verenigingen over dit onderwerp.

In de tussentijd start de afdeling Competitiezaken met de voorbereidingen van de zaalcompetitie. Dit betekent ook dat de verenigingen vanaf vandaag hun teams kunnen inschrijven voor de zaalcompetitie. Daarnaast worden ook alternatieven – zoals een midwintercompetitie – nader uitgewerkt, mocht zaalhockey onverhoopt geen doorgang kunnen vinden.

Veelgestelde vragen

De afgelopen periode ontvingen we diverse vragen over de zaalcompetities. De vragen en antwoorden vind je in het overzicht van veelgestelde vragen onder ‘Zaalhockey’.

Deel deze pagina