Update veld-, zaal- en midwintercompetities 2020-2021

Update veld-, zaal- en midwintercompetities 2020-2021

Ook de KNHB heeft kennis genomen van de persconferentie van dinsdag 27 oktober. Minister-president Rutte en minister De Jonge gaven aan dat we er allemaal rekening mee moeten houden dat de huidige maatregelen langer gaan gelden. Tegelijkertijd werd ook meegedeeld dat op 3 november een nieuwe persconferentie volgt. Deze persconferentie zal waarschijnlijk meer informatie geven over de termijnen waarmee daadwerkelijk rekening gehouden moet worden. Daarnaast wordt dan wellicht ook duidelijk of versoepelingen uit den boze zijn of wellicht toch op onderdelen mogelijk de komende periode. De KNHB volgt al sinds het begin van de maatregelen van de overheid, RIVM en NOC*NSF en past waar nodig haar eigen maatregelen en beslissingen daar op aan.

Voor wat betreft zowel de zaalcompetitie 2020-2021 als de midwintercompetitie 2020-2021 houdt de KNHB de beslissingen van de overheid nauwlettend in de gaten. Op dit moment is de stand van zaken ongewijzigd. Dat betekent dat de KNHB – zoals op 6 oktober aangegeven – werkt aan zowel zaal- als midwintercompetities terwijl de competitieleiding ook kijkt naar eventuele inhaaldata van de nu niet gespeelde wedstrijden in de veldcompetities.

De KNHB hoopt na de persconferentie van dinsdag aanstaande op woensdag 4 november een statusupdate te kunnen geven met betrekking tot alle competities.

Deel deze pagina