Veel voedsel door sportclubs ingezameld voor de Voedselbank

Veel voedsel door sportclubs ingezameld voor de Voedselbank

In april hebben 2o hockeyverenigingen, van groot tot klein, zich ingezet voor de Voedselbank. In totaal deden ruim 80 sportclubs van verschillende sporten mee tijdens de inzamelingsmaand. Leden, fans, scheidsrechters en andere vrijwilligers konden aan de hand van een ‘boodschappenlijstje’ voedsel doneren, en met succes! Er zijn door heel Nederland kratten met voedsel ingezameld en financiële donaties gedaan.

Bewegen en (gezonde) voeding zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het zorgt ervoor dat je je goed voelt en dat verdient iedereen. Om zoveel mogelijk gezinnen die kans te bieden, organiseerden we in de maand april 2023 een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Er is gekozen voor de maand april omdat de nood dan het hoogst is bij de Voedselbanken. In december wordt er rondom de feestdagen heel veel ingezameld. Die voorraad raakt in april op wat maakt dat aanvulling juist in die periode heel welkom is.

Veel voedsel ingezameld

Onderstaande video geeft een korte impressie van de acties bij verschillende deelnemende verenigingen.

Welkom in de sport

Tijdens de actie zijn de gezinnen die gebruikmaken van de Voedselbank uitgenodigd door de sportclubs om kosteloos één of meerdere sportlessen/-trainingen te volgen. Met hulp van het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen deze gezinnen ook financieel ondersteund worden.

Deelnemende sportbonden

De deelnemende sportbonden aan de actie zijn: Nederlandse Volleybalbond (Nevobo), Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV), Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Aansluitend hebben ook de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU) en een lokale boksclub een bijdrage geleverd.

Deel deze pagina