Voortgang herijking competitie onder 12

Voortgang herijking competitie onder 12

Een half jaar geleden is tijdens een webinar het voorstel voor de vernieuwde structuur van de competitie tot 12 jaar gepresenteerd. Met de herijking van de competitie willen we een omgeving creëren waarin jonge hockeyers zich veilig kunnen ontwikkelen en het spelplezier nog meer centraal komt te staan. Zo ontstaat een kwalitatief bredere basis met hockeyers die langer verbonden blijven aan de sport en op langere termijn een betere top.

Naar aanleiding van de webinar hebben we veel vragen, opmerkingen en ideeën van verenigingen ontvangen. Op basis van al deze input is het plan voor de pilotfase nog verder aangescherpt. Begin juni zijn we gestart met de eerste pilots om te testen of de opzet van de pilotfase klopt, de pre-pilot. Zaterdag 5 en 12 juni zijn er op Kampong meer dan 200 kinderen het veld op gegaan om allerlei wedstrijdvormpjes, veldgroottes, doelgroottes en spe(e)regels te toetsen. Een genot om zoveel kinderen met plezier te zien hockeyen.

Opzet pilots
Wat wordt er allemaal onderzocht tijdens de pilotfase? We testen een aantal parameter:

 • Spelvoorwaarden per leeftijdscategorie
  • Aantal spelers
  • Veldafmetingen
  • Materiaal gebruik
  • Doelformaat en manieren van scoren
  • Aanwezigheid van een keeper
  • Spe(e)regels
 • Vaardigheden en handelingen per leeftijdscategorie
  • Aantal passes en aannames
  • Aantal keren passeren
  • Aantal keren samen iemand uitspelen
  • Aantal keren de bal afpakken

Door middel van video analyse, GPS tracking, interviews over spelplezier en beleving en gewoonweg het observeren van de kinderen wordt geanalyseerd of de voorgestelde structuur en spelformats de effecten hebben die we voor ogen hebben.

Vervolg pilots in heel Nederland vanaf september
Vanaf september gaan we door heel Nederland pilots organiseren op verschillende soorten verenigingen. Van klein tot groot en van stedelijk tot landelijk. Er zal een coördinator van de KNHB aanwezig zijn samen met een inspanningsfysioloog, videoman en enquêteur. Samen met de trainers en begeleiders van de kinderen zelf willen we de pilot op verenigingen organiseren, zodat we naast de ervaring vanuit de kinderen ook de ervaring van de mensen uit de praktijk meenemen. Verenigingen worden hiervoor in augustus en september benaderd.

De pilots vinden van september t/m november plaats, zodat we in december met een definitief voorstel aan de slag kunnen gaan om het tijdens het Nationale Hockeycongres (eind januari 2022) kunnen presenteren aan de verenigingen. Streven is om per september 2022 de nieuwe vormen te implementeren.

Heb je nu al vragen over het proces? Geef het dan door aan de competitieleider van jouw district.

Deel deze pagina