Wie wint de Vrijwilligerstrofee 2018?

Wie wint de Vrijwilligerstrofee 2018?

Zijn jouw vrijwilligers ook goud waard en wordt het hoog tijd om hen eens flink in het zonnetje te zetten? Dan is dit een heel geschikt moment!
In dit kader reikt de KNHB ieder jaar de Vrijwilligerstrofee uit. Vorig jaar won Christine van Exel-Elias (Doornse Hockey Club) in de categorie sportiviteit en respect.

Ieder jaar bepaalt de KNHB de categorie van de verkiezing. Dit jaar is gekozen voor een onderwerp waarmee alle verenigingen afgelopen jaar aan de slag moesten: de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Zoals bekend gelden er sinds 25 mei 2018 strengere regels op het gebied van privacy. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) is toen vervangen door de AVG. Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor alle hockeyverenigingen in Nederland. Om tijdig aan de nieuwe regelgeving te voldoen, heeft elke vereniging stappen ondernomen. De vrijwilligers die zich bezig hielden met dit onderwerp, én zich hierin onderscheiden hebben, komen in aanmerking voor de ‘Vrijwilligerstrofee 2018’.

Let op: het gaat om vrijwilligers, dus een commissie- of bestuurslid en niet een medewerker in dienst. De vrijwilliger maakt kans op de Vrijwilligerstrofee 2018.

Aanmelden

Wilt u uw vrijwilliger aanmelden dan kan dit d.m.v. bijgesloten formulieren ingevuld te retourneren aan annemieke.denneman@knhb.nl.

Dit is mogelijk tot 15 december 2018. De prijs wordt op 26 januari 2019 tijdens het Nationaal Hockeycongres in Utrecht uitgereikt.

Deel deze pagina