Procedure (na)selectie KNHB Jeugdopleiding vanaf seizoen 2021

De KNHB wil meer talentvolle kinderen de kans geven om deel te kunnen nemen aan de selecties voor een opleidingsteam. Daarom is de structuur van de KNHB Jeugdopleiding aangepast. Het doel hiervan is een breed opgezette en duurzame ontwikkeling van hockeytalenten naar tophockeyers, die ‘snel, aanvallend en creatief hockey spelen met een solide verdediging, als individu in een team’. Dit is gebaseerd op het Nederlandse hockey DNA: ‘vrijheid in het team’. Deze nieuwe opzet sluit ook aan op de visie op de ontwikkeling van hockeyers – 6 X VOORUIT IN HOCKEY – en moet uiteindelijk bijdragen aan het winnen van 2 gouden medailles op de Olympische Spelen in 2028.

1 van de aanpassingen die is gedaan betreft de verdeling en inrichting van de selectieteams.

Afbeelding 1: Verdeling leeftijdsgrenzen voor KNHB-selectieteams 2021-2022

Selectieprocedure

De nieuwe opzet heeft ook gevolgen voor de selectieprocedure. In de afbeelding hierboven is te zien welke leeftijdsgrenzen bij de verschillende KNHB selectieteams horen. Op deze manier zijn er verschillende mogelijkheden om in een KNHB selectieteam terecht te komen. Hier lichten we de opzet en procedure per selectieteam nader toe.

U14 opleidingsteams in de regio

De selectieprocedure begint bij de hockeyvereniging. Die kan spelers opgeven voor een U14 opleidingsteam van de regio. Er zijn in totaal 8 regio’s met zowel een U14 opleidingsteam jongens en U14 opleidingsteam meisjes. Per opleidingsteam van de regio maken maximaal 24 spelers en 3 keepers deel uit van de selectie. In april van het lopende seizoen krijgen verenigingen een oproep om spelers uit een bepaalde jaargang op te geven voor de selectie (voor seizoen 2020-2021 wordt dat jaargang 2008). Deze oproep wordt uitgestuurd via de KNHB verenigingsnieuwsbrief, via een nieuwsbericht op de KNHB website en in de agenda.

Vervolgens organiseert de KNHB Jeugdopleiding 4 selectietrainingen in juni. Hier trainen alle spelers gezamenlijk en spelen onderling wedstrijden. Er wordt een selectie gemaakt van 16 spelers en 2 keepers voor de wedstrijden. Daarnaast zijn er maximaal 8 stageplaatsen voor spelers en 1 stageplek voor een keeper. Deze zogenaamde stagespelers trainen mee, maar spelen nog geen wedstrijden.

Vanaf september trainen de teams op maandagavond. In het middelste weekend van de herfstvakanties wordt een KNHB Volvo Opleidingsontmoetingsdag (OOD) georganiseerd, waar de regionale opleidingsteams tegen elkaar spelen. De groep die in juni is geselecteerd blijft in principe tot de winterstop ongewijzigd. Wel kunnen stagespelers aan de wedstrijdgroep worden toegevoegd. Andersom kunnen spelers die in de wedstrijdgroep zitten, stagespeler worden.

Na de eerste seizoenshelft kunnen deze wijzigingen in de selectiegroep plaatsvinden:

 • Spelers die te weinig progressie hebben gemaakt gaan terug naar hun vereniging.
 • Nog steeds kunnen stagespelers worden toegevoegd aan de wedstrijdgroep en andersom.
 • Via de naselectie kunnen spelers worden toegevoegd.
 • Spelers die toe zijn aan een hoger niveau, kunnen worden toegevoegd aan het U15 opleidingsteam van het steunpunt.

Afbeelding 2: indeling regio’s en steunpunten

U15 opleidingsteams van een steunpunt

De 8 regio’s vormen samen 4 steunpunten met ieder een U15 opleidingsteam jongens en U15 opleidingsteam meisjes. 1 steunpunt wordt gevormd door 2 regio’s. Per opleidingsteam van een steunpunt maken maximaal 24 spelers en 3 keepers deel uit van de selectie. Deze teams worden samengesteld uit de U14 opleidingsteams van de 2 regio’s die samen het steunpunt vormen.

Na de laatste OOD van de U14 opleidingsteams krijgen de spelers van hun coaches te horen of ze uitgenodigd worden voor de 3 selectietrainingen van het U15 opleidingsteam van het steunpunt die in mei worden georganiseerd. Ook spelers die door een KNHB coach of scout zijn opgevallen in de reguliere competitie kunnen worden uitgenodigd voor deze trainingen. De groep die in mei is geselecteerd blijft in principe tot de winterstop ongewijzigd. Wel kunnen stagespelers aan de wedstrijdgroep worden toegevoegd en andersom kunnen spelers die in de wedstrijdgroep zitten stagespeler worden.

Na de eerste seizoenshelft kunnen er wijzigingen in de selectiegroep plaatsvinden:

 • Spelers die te weinig progressie hebben gemaakt gaan terug naar hun vereniging.
 • Nog steeds kunnen stagespelers worden toegevoegd aan de wedstrijdgroep en andersom.
 • Via de naselectie kunnen spelers worden toegevoegd.
 • Er wordt een Nederland U15 selectie gevormd uit spelers van de U15 opleidingsteams van de vier steunpunten.
 • De Nederland U15 selecties komen tot stand op voordracht van de coaches van de U15 opleidingsteams van de steunpunten en in overleg met de bondscoaches van de Nederland U15 selecties.
 • Er kunnen spelers worden toegevoegd vanuit de U14 opleidingsteams van de regio’s.

Na de winterstop hervatten de U15 opleidingsteams hun programma met als laatste activiteit de OOD in april. Na deze OOD kunnen spelers worden uitgenodigd voor de Nederland U15 selectie, waarvan het programma loopt tot en met mei. Spelers kunnen ook worden uitgenodigd voor de selectietrainingen van het Nederland U16 team, welke plaatsvinden in september.

Nederland U15 (centraal)

De Nederland U15 selectie (jongens en meisjes) wordt gedurende de eerste seizoenshelft samengesteld uit spelers van de U15 opleidingsteams van de 4 steunpunten. De (assistent-)bondscoaches van de Nederland U15 selectie zijn in die periode betrokken bij de trainingen van de U15 opleidingsteams van de steunpunten. Op voordracht van de coaches van de U15 opleidingsteams bepalen de (assistent) bondscoaches in december welke spelers uitgenodigd worden voor de centrale Nederland U15 selectie. Deze laatste groep start de tweede seizoenshelft de trainingen en neemt deel aan een internationaal toernooi tijdens Pasen en een internationale uitwisseling in mei. Daarna worden spelers op voordracht van de Nederland U15 bondscoaches uitgenodigd voor de Nederland U16 selectietrainingen in september.

Nederland U16

De selectiegroep Nederland U16 (jongens en meisjes) wordt samengesteld uit:

 • Spelers die al in de Nederland U16 selectie zaten.
 • Spelers uit de Nederland U15 selectie.
 • Spelers van de U15 opleidingsteams van de steunpunten die aan het eind van het voorgaande seizoen een uitnodiging hebben gekregen.
 • Spelers die door KNHB coaches en/of scouts zijn bekeken en zijn opgevallen.

De Nederland U16 selectie start in september met trainen en het spelen van onderlinge wedstrijden. Van deze groep worden ongeveer 24 spelers geselecteerd. De Nederland U16 selectie traint tot en met de herfstvakantie. De eerste seizoenshelft wordt afgesloten met een trainingsstage in december.

Na de eerste seizoenshelft kunnen er wijzigingen in de selectiegroep plaatsvinden:

 • Spelers die te weinig progressie hebben gemaakt gaan terug naar hun vereniging.
 • Via de naselectie kunnen spelers worden toegevoegd.
 • Vanuit de U15 opleidingsteams en Nederland U15 kunnen spelers worden toegevoegd.

Gedurende de tweede seizoenshelft bereiden de teams zich voor op 3 internationale evenementen tijdens Pasen, Pinksteren en in de zomer. Voor die evenementen bestaat de Nederland U16 selectie uit 18 spelers.

Spelerspiramide KNHB selectieteams

Afbeelding 3: Spelerspiramide KNHB-selectieteams

Nederland U18 (U19*)

De selectiegroep Nederland U18 (jongens en meisjes) wordt samengesteld uit:

 • Spelers die al in de Nederland U18 selectie zaten.
 • Spelers uit de Nederland U16 selectie.
 • Spelers die door KNHB coaches en/of scouts zijn bekeken en zijn opgevallen.

De Nederland U18 selectie traint tot en met de herfstvakantie. De eerste seizoenshelft wordt afgesloten met een trainingsstage in december.

Na de eerste seizoenshelft kunnen er wijzigingen in de selectiegroep plaatsvinden:

 • Spelers die te weinig progressie hebben gemaakt gaan terug naar hun vereniging.
 • Via de naselectie kunnen spelers worden toegevoegd.
 • Vanuit de Nederland U16 selectie kunnen spelers worden toegevoegd.

Gedurende de tweede seizoenshelft bereiden de teams zich voor op verschillende internationale evenementen tijdens Pasen en in de zomer. Voor die evenementen bestaat de Nederland U18 selectie uit 18 spelers.

* Gedurende het seizoen 2020-2021 is sprake van een uitzonderingssituatie. Omdat vorig seizoen het EK U18 niet doorgegaan is heeft de EHF eenmalig de leeftijdslimiet verhoogd, zodat die spelers alsnog een EK kunnen spelen.

Nederland U21 (Jong Oranje)

De selectiegroep Nederland U21 wordt samengesteld uit:

 • Spelers die al in de Nederland U21 selectie zaten.
 • Spelers uit de Nederland U18 selectie.
 • Spelers die door KNHB coaches en/of scouts zijn bekeken en zijn opgevallen.

Het programma van de Nederland U21 selectie is afhankelijk van de nationale en internationale speeldagenkalenders, aangezien dat programma wordt afgestemd op het programma van het Nederlands Elftal Dames en Heren. De selectie voor het Nederland U21 team vindt vaak plaats rond oktober, gevolgd door een intensiever internationaal programma in de winter en de zomer.

Naselectie

Overzicht data naselectie

Afbeelding 4: overzicht data naselectie

Voor de naselectie worden spelers van een bepaalde jaargang uitgenodigd om te beoordelen of zij het niveau hebben om aan te sluiten bij 1 van de KNHB selectieteams U14, U15, U16 of U18. Voor Nederland U18 worden alleen eerstejaars spelers uitgenodigd. In bovenstaand schema is weergegeven welke jaargangen de komende seizoenen in aanmerking komen voor de naselectie.

Voor spelers die deelnemen aan de naselectie van een U14 of U15 opleidingsteam geldt dat zij worden uitgenodigd voor een training van het U14 opleidingsteam van de regio of het U15 opleidingsteam van het steunpunt waaronder hun vereniging valt. Spelers die deelnemen aan de naselectie van de Nederland U16 of Nederland U18 selectie worden uitgenodigd voor een dubbeltraining bij SV Kampong Hockey, de centrale trainingslocatie van de KNHB.

De naselecties vinden plaats begin december* op maandag voor de opleidingsteams U14 en U15 en Nederland U16 en op dinsdag voor Nederland U18.

*door corona is dit uitgesteld – zie dit nieuwsbericht

 • De volgende spelers (kunnen) worden uitgenodigd voor de naselectie:
 • Spelers die zijn opgegeven door de vereniging.
 • De coach van het U14 en U15 opleidingsteam of van Nederland U16 en U18 heeft de mogelijkheid om spelers uit te nodigen. Dit betreft spelers die in mei, juni of september de selectie net niet hebben gehaald, maar waarvan de coaches de ontwikkeling willen zien die de spelers in een half jaar hebben gemaakt.
 • Spelers die door KNHB coaches en/of scouts zijn opgevallen.
 • Spelers die deel hebben uitgemaakt van een selectie en terugkomen van een blessure.

Opgeven spelers door verenigingen

De uitvraag bij de verenigingen voor aanmeldingen voor de naselectie van de U14 opleidingsteams wordt eind oktober/begin november gedaan via de regiocoördinatoren en de KNHB verenigingsnieuwsbrief en wordt daarnaast gepubliceerd in een nieuwsbericht op de KNHB website en in de agenda.

De uitvraag bij de verenigingen voor aanmeldingen voor de naselectie van de U15 opleidingsteams, Nederland U16 en Nederland U18 wordt eind oktober/begin november gedaan via de KNHB verenigingsnieuwsbrief en wordt daarnaast gepubliceerd in een nieuwsbericht op de KNHB website en in de agenda.

N.B.: spelers die in september zijn afgevallen kunnen in datzelfde seizoen niet door de club opgegeven worden voor naselectie.

Trainingen naselectie

Tijdens de training van de naselectie worden oefeningen gedaan en onderlinge wedstrijden gespeeld onder begeleiding van de KNHB coaches en scouts. Zij worden hierbij ondersteund door clubcoaches. Het streven is om vanuit alle verenigingen vertegenwoordigers te hebben die helpen met het beoordelen van de spelers, op voorwaarde dat geen enkele vereniging oververtegenwoordigd is.

De deelnemers aan de naselectie die geschikt gevonden worden krijgen een uitnodiging voor 3 stagetrainingen met het desbetreffende KNHB selectieteam. Daarna krijgen ze te horen of ze worden toegevoegd aan de selectie. De overige spelers die niet worden geselecteerd, worden voorzien van feedback, zodat ze aan de slag kunnen de beste hockeyer te worden die ze kunnen zijn.

Seizoenskalender KNHB Selectieteams

Afbeelding 5: Seizoenskalender KNHB Selectieteams

NB: Alléén de Technische commissie c.q. commissie Tophockey van een vereniging kan deze talenten opgeven. Daarnaast is van belang te weten dat opgegeven spelers/ speelsters worden getest op het allerhoogste niveau. Het is daarom zaak dat je als vereniging alléén spelers/speelsters opgeeft die op zowel technisch, tactisch, fysiek als mentaal vlak echt uitblinken en een meer dan gerede kans maken zich te kwalificeren voor het geselecteerde team.

Bekijk de huidige planning als gevolg van corona van de naselectie.