Strategische Visie 2020

Onze sport is een teamsport! Je hebt met elkaar plezier, je levert met elkaar prestaties, helpt elkaar, maakt elkaar beter en gaat met elkaar uitdagingen aan. In het veld en daarbuiten. Deze kenmerken zijn niet alleen van toepassing op het team op het veld, maar ook op de wijze waarop we onze sport willen organiseren. Met elkaar ervoor zorgen dat we kansen benutten en uitdagingen waar we voor staan het hoofd bieden. Door elkaar te helpen waar dat kan. Zo maken we elkaar beter en sterker. Niet alleen individueel, maar ook als collectief. De kracht die dat in zich heeft, heeft in de afgelopen jaren ertoe geleid dat we ons blijvend hebben kunnen ontwikkelen als spelers, verenigingen en als sport.

De strategische visie 2020 geeft de kaders weer waarbinnen we richting 2020 met elkaar aan de slag willen om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van onze sport.

De strategie concentreert zich rondom vier thema’s:

  1. Een leven lang hockey(en)
  2. Positieve maatschappelijke impact
  3. Bij de wereldtop in een wereld sport
  4. Toekomstbestendige financiƫn

Deze thema’s zijn onderling verbonden, maar worden ook ondersteund door twee pijlers, namelijk het behoud van cultuur en hockey DNA en de KNHB als netwerk- en service organisatie.

Lees alles over de strategische thema’s van de KNHB op www.knhb-visie2020.nl.