Jelle	Jolles

Jelle Jolles

Prof. Dr. Jelle Jolles is universiteitshoogleraar Neuropsychologie en directeur van het Centrum Brein & Leren VU Amsterdam.
Hij beijvert zich voor een actieve dialoog tussen wetenschap en samenleving, in het bijzonder in relatie tot onderwijs, opvoeding en ontplooiing en ‘leven lang leren’.
Jolles publiceerde het publieksboek ‘Ellis en het verbreinen’.
In november 2016 komt zijn nieuwe boek uit: ‘Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving’.
Nadere informatie is te vinden op zijn websites www.jellejolles.nl en www.hersenenenleren.nl. Voor contact: j.jolles@vu.nl en twitter @jellejolles