Disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Platformen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel bij het maken van de inhoud van de Platformen de grootst mogelijk zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer correct of up-to-date is. Wij behouden ons het recht voor de op de Platformen vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. De KNHB, en daarmee ook hockey.nl en OranjeHockey, is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van de Platformen en de daarop gepubliceerde informatie. Het gebruik van externe links op de Platformen kan tot gevolg hebben dat je onze site verlaat. Hockey.nl, OranjeHockey en de KNHB zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle op de inhoud van gelinkte sites, omdat ze niet worden aangeboden, gecontroleerd of onderhouden door hockey.nl, OranjeHockey en de KNHB.

Reacties

De redacties van de Platformen monitoren alle reacties die onder berichten worden gegeven en hebben het recht deze te verwijderen.

Auteurs-, merk- en beeldrecht

Alle rechten met betrekking tot intellectueel eigendom van het materiaal op deze site liggen de KNHB. Hergebruik van materiaal van is niet toegestaan tenzij je daar schriftelijke toestemming voor hebt verkregen.
Het merk hockey.nl is ingeschreven in het Benelux merkenregister van het BBIE onder nummer 0979023.

Hockey.nl, OranjeHockey en de KNHB

Hockey.nl en OranjeHockey zijn uitgaven van de KNHB. De op de Platformen voorkomende meningsuitingen mogen echter niet worden gezien als de officiële zienswijzen van de KNHB, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld. Op de Platformen en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.