Hockey Foundation

Rabobank en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) zijn op 9 september 2020 met de Hockey Foundation gestart. Een maatschappelijk initiatief waarmee beide partijen hockey nóg toegankelijker willen maken, voor iedereen. Hiermee richten zij zich op wijken met een traditioneel lagere sportparticipatie. Het doel is om in die wijken de komende tien jaar 30 nieuwe hockeyclubs op te richten, zodat nog eens 10.000 kinderen in verenigingsverband kunnen sporten.