Cijfers en plannen

Jaarplan inclusief begroting
De KNHB schrijft jaarlijks een jaarplan. In dit plan zijn ambities, doelstellingen, projecten en activiteiten voor het aankomende kalenderjaar benoemd. Dit plan is, samen met de begroting, de leidraad voor de activiteiten van de KNHB voor het betreffende jaar. Bekijk hieronder de meest recente.

Jaarverslag inclusief jaarrekening
Ieder jaar presenteert de KNHB het jaarverslag (tot 2020 bestuursverslag) inclusief de jaarrekening. Bekijk hieronder de meest recente.

Ledencijfers
De KNHB rapporteert jaarlijks het aantal leden. Sinds seizoen 2020-2021 wordt het aantal leden anders geteld. We meten nu hoeveel actieve hockeyers er in één seizoen in totaal zijn ingeschreven, van 1 augustus t/m 31 juli (in plaats van per peildatum). Over seizoen 2021-2022 telde de KNHB 264.965 leden. In de download vind je het aantal leden per categorie. Ook de cijfers van de afgelopen jaren vind je hierin terug.