Cijfers en plannen

Jaarplan inclusief begroting
De KNHB schrijft jaarlijks een jaarplan. In dit plan zijn ambities, doelstellingen, projecten en activiteiten voor het aankomende kalenderjaar benoemd. Dit plan is, samen met de begroting, de leidraad voor de activiteiten van de KNHB voor het betreffende jaar. Bekijk hieronder de meest recente.

Jaarverslag inclusief jaarrekening
Ieder jaar presenteert de KNHB het jaarverslag (tot 2020 bestuursverslag) inclusief de jaarrekening. Bekijk hieronder de meest recente.

Ledencijfers
De KNHB rapporteert jaarlijks het aantal leden. De cijfers (in alle gevallen is de peildatum 31 oktober van het huidige seizoen) worden ieder jaar tijdens het Nationaal Hockeycongres gepresenteerd. Per 31 oktober 2020 heeft de KNHB 241.069 leden. In de bijlage vind je het aantal leden per categorie. Ook de cijfers van de afgelopen jaren vind je hier terug.