Verenigingsondersteuning

Vrijwilligers

Iedere hockeyvereniging heeft hen rondlopen: vrijwilligers. Dankzij deze vrijwilligers wordt de bar bemand, worden teams en wedstrijden ingedeeld en draait de vereniging. Leden voelen zich door het vrijwilligerswerk verbonden met de vereniging en dragen zo…

Meer weten: Vrijwilligers

HockeyWeerelt

In 2014 gaf de KNHB in haar Visie 2020 onder andere aan de ambitie te hebben in 2020 een verbeterde netwerk en servicegerichte organisatie te zijn. In navolging van deze ambitie heeft de organisatie een…

Meer weten: HockeyWeerelt

Nationaal Hockeycongres 2019: een terugblik

Zaterdag 26 januari 2019 Hoofdkantoor Rabobank, Utrecht 'Vereniging van de toekomst' Op zaterdag 26 januari vond hét jaarlijkse congres voor verenigingsbestuurders weer plaats. Hoe ziet de vereniging van de toekomst eruit? En hoe kun je…

Meer weten: Nationaal Hockeycongres 2019: een terugblik

6 X VOORUIT IN HOCKEY

Vooruit in hockey, dat willen we toch allemaal? https://www.youtube.com/watch?v=zdqZ-TBn0NU&t= Daarom hebben we samen met experts uit het tophockey, wetenschappers en technische stafleden van verenigingen onze visie op de ontwikkeling van hockeyers opgesteld. Aan de basis…

Meer weten: 6 X VOORUIT IN HOCKEY

Beleid

De KNHB ziet het als haar taak hockeyverenigingen te ondersteunen bij het behalen van haar doelstellingen. Zo kunnen we - allemaal op onze eigen manier - succesvol zijn. In het continu veranderende speelveld wordt daarbij…

Meer weten: Beleid

Accommodatie

Onder het thema 'Accommodatie' vind je informatie over alles wat er bij komt kijken om de accommodatie van de vereniging op orde te hebben. Van de velden tot het clubhuis en van het barbeheer tot aan…

Meer weten: Accommodatie

Financiën

Onder het thema 'Financiën' vind je belangrijke informatie over verzekeringen, wetten en fiscale regelingen en/of regels. Maar ook over de contributiemonitor en informatie rondom Buma, Sena (spelen van muziek op de vereniging) en Videma (tonen van tv-beelden).

Meer weten: Financiën

Maatschappelijke thema's

De KNHB zet zich in op het gebied van verschillende maatschappelijke thema's. Een aantal maatschappelijke thema's bieden ook kansen voor verenigingen. Je vindt hier allerlei informatie over hoe je maatschappelijk verantwoord kunt verenigen.

Meer weten: Maatschappelijke thema's

Veilige sportomgeving

De KNHB vindt dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport en zet daarom in op een veilige sportomgeving. Je vindt hier alle informatie waarmee wij samen met onze verenigingen gewenst gedrag stimuleren en ongewenst…

Meer weten: Veilige sportomgeving

Boeien & Binden van doelgroepen

In het kader van 'Een leven lang hockey' vind je onder het thema 'Boeien & Binden van doelgroepen' alle informatie over de werving en het behoud van specifieke doelgroepen. Een aantal doelgroepen kenmerkt zich als zogenoemde 'uitstroom doelgroepen', andere doordat…

Meer weten: Boeien & Binden van doelgroepen

Bijeenkomsten en congressen

Door het jaar heen worden verschillende bijeenkomsten en congressen georganiseerd waarmee de KNHB haar verenigingen wil ondersteunen. Je vindt hier de algemene informatie rondom deze bijeenkomsten en congressen.

Meer weten: Bijeenkomsten en congressen

Communicatie, sponsoring en PR

Communicatie, Sponsoring en PR zijn voor iedere organisatie belangrijk, dus ook voor een vereniging. In dit thema is allerlei handige informatie verzameld voor de verantwoordelijke(n) voor communicatie en PR en voor de sponsorcommissie van de vereniging. Je vindt…

Meer weten: Communicatie, sponsoring en PR