Visie op de ontwikkeling van hockeyers

Begin 2018 brachten we onze Visie op de ontwikkeling van hockeyers naar buiten. Het doorvoeren van (wijzigingen die voortkomen uit) deze visie willen we samen met onze verenigingen oppakken. Hoe? Door met elkaar in gesprek te blijven en de verenigingen – waar nodig – de ondersteuning te bieden waar ze behoefte aan hebben.

Alle informatie over wat de Visie op de ontwikkeling van hockeyers inhoudt, wat dit betekent voor verenigingen en hoe we verenigingen hierin ondersteunen, leggen we hier aan je uit.

Inleiding op de visie

De Visie op de ontwikkeling van hockeyers hebben we in nauw overleg met wetenschappers, de technische staf van de KNHB (bondscoaches) en diverse kaderleden van verenigingen bepaald. Bij het formuleren van deze visie stonden drie vragen centraal:

1.    Hoe maken we de hockeysport kwalitatief nog sterker dan ze al is?

2.    Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen de kwaliteit, maar ook het plezier in de sport verhogen?

3.    En hoe zorgen we ervoor dat hockeyers zich goed ontwikkelen en verbonden blijven aan de hockeysport?

Het resulteerde in zes uitgangspunten waarmee we de komende jaren – samen met de verenigingen – aan de slag gaan. Deze zes uitgangspunten zijn niet alleen gestoeld op ervaring, maar ook op onderzoek (waarvoor publicaties van o.a. Jean Côté, Daniel Memmert, Edward Deci en Richard Ryan zijn geraadpleegd).

Inmiddels zijn er ook al twee concrete wijzigingen voortgekomen uit de Visie op de ontwikkeling van hockeyers, namelijk: ‘Wijziging Competitiestructuur C- en D-jeugd’ en ‘Nieuwe richtlijnen beoordelen en selecteren’.

Artikelen

Van plan naar actie

In het Strategisch plan 2020 van de KNHB staat de ambitie voor de ‘Nederlandse speelstijl’ als volgt beschreven: snel, creatief, aanvallend hockey met een solide verdedigende basis, als individu in een team! De uitwerking van…

Meer weten: Van plan naar actie

De zes uitgangspunten

De zes uitgangspunten die we hebben geformuleerd, kwamen allen aan bod tijdens het Nationaal Hockeycongres 2018, dat op 27 januari jl. plaatsvond in Utrecht. Hieronder lichten we de zes uitgangspunten toe:

1. Sport en privé in balans (‘sociaal-maatschappelijke balans’)

Standpunt van de KNHB:

“Sporten is leuk en belangrijk. Maar school, werk en een sociaal leven zijn dat ook. Dat zijn heel wat ballen om in de lucht te houden, voor jong én oud. Om optimaal te kunnen blijven presteren, vindt de KNHB een gezonde balans tussen hockey, school/werk en privé heel belangrijk. Ouders spelen hierin een grote rol. Zij kunnen hun kinderen helpen een goede balans te vinden en de juiste keuzes te maken wanneer nodig. Ook hun betrokkenheid bij de hockeyvereniging is zeer welkom. Hierbij is het voor verenigingen wel van belang een scheidslijn te trekken: wanneer betrokkenheid bemoeienis wordt, is dat niet in het belang van het kind.”

Foto: KNHB/Koen Suyk

Het onderwerp ‘Sport en privé in balans‘ werd tijdens het Nationaal Hockeycongres 2018 door Teun de Nooijer gepresenteerd.

2. Bijdrage leveren aan het team

Standpunt van de KNHB:

“Of je nu zes jaar bent of zestig, man of vrouw, recreatief speelt of op tophockeyniveau: iedere speler is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage aan het team. Zowel op het veld als daarbuiten. Hockey is een teamsport, maar begint bij het individu. Kom dus niet alleen halen, maar ook iets van jezelf bréngen. Wees je bewust van wie je bent, wat je krachten en valkuilen zijn, en wat jouw individuele bijdrage aan het team is. De KNHB vindt het belangrijk dat iedere hockeyer zich bewust is van deze verantwoordelijkheid en het belang van het team vooropstelt.”

Foto: KNHB/Koen Suyk

Over ‘Bijdrage leveren aan het team‘ hield bondscoach Max Caldas een presentatie tijdens het Nationaal Hockeycongres 2018.

3. Beter hockey begint bij jezelf (‘zelfregulering ontwikkelen’)

Standpunt van de KNHB:

“Wie zich wil ontwikkelen in de hockeysport, moet daar zelf de regie in nemen. Wie beter dan jijzelf weet waar je heen wilt? Daar concreet stappen in zetten, is niet voor iedereen even makkelijk. Het ontwikkelen van het zelfregulerend vermogen vindt de KNHB dan ook een belangrijk punt. Hoe kunnen trainers, coaches, ouders en andere betrokken hockeyers helpen om zelfbewust te bepalen waar ze heen willen, welke stappen ze daarvoor moeten zetten en zichzelf te evalueren? Zelfregulatie zorgt niet alleen voor persoonlijke groei, maar geeft ook meer plezier in waar iemand mee bezig is. Je creëert zo immers meer focus en grip op jouw talent en groeipotentie. De KNHB gelooft dat dit voor iedereen belangrijk is: van de jongste spelers tot de veteranen, en van trainers tot bestuurders.”

Foto: KNHB/ Robert Sanders

Wietske Idema hield tijdens het Nationaal Hockeycongres 2018 een presentatie over ‘Beter hockey begint bij jezelf‘.

4. Voor iedere leeftijd een passende belasting (‘belasting en belastbaarheid’)

Standpunt van de KNHB:

“Plezier maken, spelen en ontdekken; tot en met de D-jeugd is dat het enige wat kinderen moeten doen tijdens het sporten. Lol maken tijdens de trainingen. Verschillende sporten uitproberen. Maar ook: voldoende rust pakken en niet vaker dan twee keer per week team georganiseerd trainen. De KNHB is van mening dat tot en met de D-jeugd alle spelers hetzelfde aanbod aan training moeten krijgen, en dat de focus daarbij ligt op inspireren, uitdagen, techniek ontwikkelen, spelen en plezier maken. Door bijvoorbeeld trainingsvelden ook buiten trainingstijden open te stellen voor kinderen, kunnen zij naar eigen behoefte wat vaker de stick pakken om te oefenen. Onderzoek en ervaring leert ons dat selecteren tot deze leeftijd minder tot geen zin heeft, en bovendien onnodige druk legt op de jonge spelers.”

Foto: KNHB/Koen Suyk

Robbert de Groot hield tijdens het Nationaal Hockeycongres een presentatie over het onderwerp ‘Voor iedere leeftijd een passende belasting‘.

5. Duurzaam leren (‘continue leren’)

Standpunt van de KNHB:

“Elke minuut dat je bezig bent met hockey, jezelf willen verbeteren; daar draait ‘duurzaam leren’ om. Dat is niet alleen belangrijk voor individuele hockeyers, maar ook voor teams en verenigingen. We stellen doelen, maar hoe zorgen we er vervolgens voor dat we onszelf daadwerkelijk continue verbeteren? We moeten er scherp op zijn dat we blijven leren en onszelf duurzaam en constructief blijven ontwikkelen. Blijf uitdagen en geef elkaar de ruimte om hierin zelf keuzes te maken. Alleen zo kunnen we gezamenlijk de kwaliteit van de hockeysport nog sterker maken.”

Foto: KNHB/Koen Suyk

Britta Gielen lichtte tijdens het Nationaal Hockeycongres het onderwerp ‘Duurzaam leren‘ uit.

6. Unieke kwaliteiten (h)erkennen en stimuleren (‘diversiteit stimuleren’)

Standpunt van de KNHB:

“Om als trainer of coach het beste uit een team te halen, is het belangrijk van iedere speler de unieke vaardigheden te (h)erkennen en die ook te stimuleren. Het creëren van een veilige omgeving, waarin iedere speler zich gewaardeerd voelt en oog is voor diversiteit, is daarbij cruciaal. De KNHB is van mening dat alleen dán een speler zich optimaal kan ontwikkelen. Talenten herkennen, benaderbaar zijn voor spelers en constructief handelen op hun vragen zijn vaardigheden die iedere coach of trainer moet beheersen.”

Foto: KNHB/Koen Suyk

Tijdens het congres werd het thema ‘Unieke kwaliteiten (h)erkennen en stimuleren’ (‘diversiteit stimuleren’) uitgelicht door prof. Gerben van der Vegt.

Wijziging competitiestructuur C- en D-jeugd

Het hebben van een visie is mooi, maar niet voldoende. Om daadwerkelijk te groeien moet je duidelijke doelen en actiepunten bepalen. De eerste concrete uitwerking van de Visie op de ontwikkeling van hockeyers is de Wijziging competitiestructuur C- en D-jeugd. De KNHB heeft zichzelf de vraag gesteld: ‘wat moet er veranderd worden aan de huidige competitiestructuur om beter bij te kunnen dragen aan het opleiden van jeugdspelers?’ Het onderzoeken van de benodigde aanpassingen en het toetsen aan de uitgangspunten heeft geresulteerd in een aantal voorgenomen wijzigingen in de competitiestructuur. Deze voorgenomen nieuwe structuur, die (om te beginnen) in seizoen 2018/2019 wordt doorgevoerd voor alle jeugdteams tot en met de C-leeftijd, is tijdens de TC bijeenkomsten in maart 2018 besproken met de aanwezige verenigingen.

Wat gaat er veranderen en waarom?

De herijking van de competitiestructuur C- en D-jeugd geeft invulling aan ons idee dat sport voor kinderen tot en met de D-jeugd vooral gericht moet zijn op plezier maken, ontdekken, inspireren, spelen, techniek ontwikkelen en het uitproberen van verschillende sporten. Dat betekent ook: voldoende rust pakken, niet vaker dan twee keer per week teamgeorganiseerd trainen en voor alle spelers hetzelfde trainingsaanbod.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

 • Voor de D-jeugd: kinderen én teams de mogelijkheid geven om zich gedurende het seizoen te ontwikkelen, onder zo min mogelijk prestatiedruk;
 • Voor de C-jeugd: kinderen én teams de mogelijkheid geven om zich gedurende het seizoen te ontwikkelen, waarbij ze langzaam wennen aan prestatiedruk.

Concrete veranderingen voor de C-jeugd

Wat betekent dit nu voor de C-jeugd? Een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

 • Alle districten gaan spelen in twee periodes: tien wedstrijden voor de winter, tien wedstrijden na de winter;
 • De poules worden horizontaal ingedeeld: dat betekent dat alle poules op één niveau gelijk zijn qua sterkte;
 • Er vinden geen play-offs meer plaats, maar wel een uitgebreider Nederlands Kampioenschap (met twaalf deelnemers i.p.v. het huidige aantal van zes)
 • De Interdistrictscompetitie wordt aangepast: alle districten gaan meedoen én deze competitie start pas na de winterstop.

Concrete veranderingen voor de D-jeugd

Als we de Visie op de ontwikkeling van hockeyers projecteren op de competitie voor de D-jeugd, moeten we ervoor zorgen dat we aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen:

 • Meer gelijkwaardigere teams;
 • Stimuleren om in de eigen omgeving te hockeyen (op de fiets naar de vereniging);
 • Stimuleren om te focussen op de opleiding van alle teams met goede training en aanbod.

Op basis van deze voorwaarden is gezocht naar een passende competitieopzet. De volgende regelingen gelden komend seizoen voor de D-jeugd:

 • Iedere vereniging kan zijn of haar teams opgeven voor het gewenste niveau;
 • Elk district kent een minimum aantal eerste teams dat op het hoogste niveau uitkomt (bijv.  twee poules, twaalf teams). Wanneer er meer dan dit aantal teams worden ingeschreven dan mogen ook andere teams dan het eerste team op dit hoogste niveau uitkomen. Bijvoorbeeld: het minimum aantal in Midden Nederland bij de meisjes is achttien  teams. Er zijn voor het seizoen 25 opgaves gedaan voor het hoogste niveau waaronder achttien eerste teams. Als gevolg hiervan wordt een extra poule gevormd en kunnen ook zes lagere teams deelnemen;
 • Het minimum aantal eerste teams wordt de komende periode per district vastgesteld op basis van het aantal hockeyers, het aantal verenigingen en de gemiddelde verenigingsgrootte per district.

Met deze regeling zorgen we er enerzijds voor dat er voldoende ruimte is voor verschillende verenigingen op het hoogste niveau én anderzijds dat er ruimte is voor verenigingen om de keuze te maken om meerdere teams in lijn met de visie op één niveau in te delen. Zo houden we hockey breed, maar ook in de eigen omgeving.

Naamgeving

Er is ook gesproken hoe om te gaan met de naamgeving van de klassen in de D-jeugd. Veel verenigingen hebben bij ons aangedragen dat namen zoals Topklasse en Subtopklasse ook extra druk met zich meebrengen. Daarom gaan we de naamgeving van de D-jeugd meer gelijkschakelen met de Jongste Jeugd. Vanaf komend seizoen werken we met de Eerste tot en met Zesde klasse (de hoeveelheid klassen is afhankelijk van het district).

N.B. Aantal niveaus/klassen is afhankelijk van de opgave van teams per district.

Hulp nodig? Gebruik de toolkit!

Wil je meer weten over de concrete wijzigingen die gaan plaatsvinden in jouw district, hoe jouw vereniging die wijzigingen kan doorvoeren en hoe je ouders hierover kunt informeren? In de ‘Toolkit Herijking competitiestructuur C- en D-jeugd‘ vind je handige hulp- en voorbeelddocumenten.

Nieuwe richtlijnen selecteren en beoordelen

Het was volop in het nieuws afgelopen voorjaar: de hockeybond roept verenigingen op om te stoppen met stressvolle selectietrainingen en -wedstrijden voor kinderen tot twaalf jaar. Wat is nu precies de gedachte hierachter? Ook deze oproep komt voort uit de Visie op de ontwikkeling van hockeyers.

Het idee hierachter is dat de selectietrainingen voor veel stress zorgen onder kinderen. En dat is niet nodig. Tot de leeftijd van twaalf jaar moeten kinderen vooral plezier hebben in sporten, verschillende sporten beoefenen, motorische vaardigheden opdoen en in hun eigen sociale omgeving dicht bij de vereniging met vriendjes en vriendinnetjes spelen. Naast de stress die selectietrainingen met zich meebrengen, is het nagenoeg onmogelijk om op zo’n jonge leeftijd talent te herkennen. Bij veel kinderen drijft het talent pas op veel latere leeftijd naar boven. Het heeft dus nog geen zin om al zo vroeg scherp te selecteren. Niet geselecteerde kinderen voelen zich bovendien vaak minder serieus genomen en verliezen hun plezier. Veel kinderen die wél op deze leeftijd worden geselecteerd gaan vervolgens heel veel trainen, terwijl er geen garantie kan worden gegeven voor het worden van een topspeler of -speelster, met als gevolg dat een groot deel afhaakt voor hun achttiende. Die hebben het hockeyen dan wel gezien.

Foto: KNHB/Willem Vernes

We roepen daarom nu op om de ontwikkeling van kinderen centraal te stellen. Hoe? Door ze breed motorisch op te leiden en om zorgvuldig om te gaan met het samenstellen van teams. Het benoemen van speciale selectieteams wordt niet geadviseerd. De kwaliteit van het technisch en begeleidend kader is een belangrijke voorwaarde om kinderen zich in trainings- en wedstrijdsituaties te laten ontwikkelen. Het spelen van competitiewedstrijden maakt hier ook onderdeel van uit, waarbij kinderen worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Nog even puntsgewijs: de nieuwe richtlijnen

 • Tot de leeftijd van twaalf jaar is breed motorisch ontwikkelen, waarbij ook ruimte is voor het aanbieden van andere grondvormen van bewegen, de basis voor de ontwikkeling tot een volwaardige speler/speelster op latere leeftijd;
 • Tot de leeftijd van twaalf jaar kinderen plaatsen op basis van bijvoorbeeld postcode, vriendjes in de vereniging, etc., en niet op basis van niveau en/of mogelijk talent. Wel kan bij de D-jeugd overwogen worden om kinderen in te delen op basis van algemeen motorisch vermogen en gedrevenheid;
 • Omdat de verschillen in ontwikkeling vanaf de leeftijd van negen/tien jaar erg uiteenlopen en bovendien grillig kunnen verlopen, moet eventueel selecteren – wat dus pas vanaf de leeftijd van twaalf jaar is aan te bevelen! – altijd voorzien in herkansingen gedurende het seizoen. Hoe jonger een speler namelijk is, hoe moeilijker het is om uitspraken te doen over de potentiële kwaliteit;
 • Laat kinderen tot aan de leeftijd van veertien jaar in hun eigen sociale omgeving blijven spelen;
 • Een kind dat niet of deels wordt opgesteld in wedstrijden krijgt geen kans zich te ontwikkelen. Ieder kind moet 75% van de wedstrijden spelen;
 • Formatief selecteren (het gehele jaar door) geeft een duidelijker beeld van iemands ontwikkeling en eventuele potentie dan wanneer op één vast moment beoordeeld en geselecteerd wordt. Dit wordt ondersteund door de het invoeren van meer flexibiliteit bij de teamopgaven tijdens het seizoen.

Ondersteuning aan verenigingen

Verenigingen geven aan dat zij graag ondersteuning krijgen van de KNHB bij het doorvoeren van de wijzigingen die voortkomen uit de Visie op de ontwikkeling van hockeyers. Door in gesprek te blijven met verenigingen trachten wij onze ondersteuning zo goed mogelijk te laten aansluiten op jullie behoeften. Dit doen wij op verschillende manieren:

Webinars

Omdat het moeilijk bleek om op korte termijn fysieke bijeenkomsten te organiseren, maar verenigingen wel vragen hadden, kozen we er het afgelopen voorjaar voor om via de digitale weg in gesprek te gaan. Op maandag 7 mei vond het allereerste KNHB webinar plaats, met als onderwerp de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’. Na dit succes – met meer dan 140 deelnemers en veel positieve reacties! – vond de tweede sessie plaats op maandag 14 mei.

Heb je de webinars gemist? Je kunt ze nog terugkijken:

 • Bekijk het webinar van 7 mei hier terug
 • Bekijk het webinar van 14 mei hier terug

Omdat is gebleken dat we via deze weg veel vragen van verenigingen kunnen beantwoorden en we tevens waardevolle input terugkrijgen, zullen we de komende periode vaker webinars organiseren.

Toolkit ‘Wijziging competitiestructuur C- en D-jeugd’

De aanwezige verenigingen gaven tijdens de TC bijeenkomsten Jeugd aan dat zij geholpen willen worden bij het doorvoeren van de wijzigingen in de competitiestructuur van de C- en D-jeugd. We begrijpen deze behoefte en ontwikkelden daarom een toolkit. Deze toolkit bevat diverse hulp- en voorbeelddocumenten en is een belangrijk instrument om verenigingen te ondersteunen.

Voorbeeld van een hulpdocument uit de toolkit ‘Wijziging competitiestructuur C- en D-jeugd’ 

Gratis Basisopleidingen Training geven en Coachen

De reacties die we ontvangen op de Visie op de ontwikkeling van hockeyers zijn veelal positief, maar we horen hier en daar ook kritische geluiden. Zo blijkt het voor verenigingen lastig om hun technisch kader goed op te leiden, terwijl goed opgeleide trainers en coaches onmisbaar zijn bij de doorvoering van (de wijzigingen die voortkomen uit) de visie op de ontwikkeling van hockeyers.

Om verenigingen hierin te ondersteunen bieden we (vanaf de start van het nieuwe seizoen t/m december 2019) de Basisopleidingen Training geven en Coachen gratis aan. Deze opleidingen zijn bedoeld voor alle trainers, coaches en technisch verantwoordelijken van verenigingen in de E-, D- en C-categorie. Op 3 september, aan de start van het seizoen 2018/2019, zetten we de inschrijving open. Iedere vereniging kan zich dan via de deze website aanmelden voor deze gratis opleiding. We beginnen met een pilot periode in het najaar, waarna vanaf december 2018 de opleidingen op alle clubs kunnen gaan plaatsvinden.

Tekening: Wout Paulussen

 

Deel deze pagina