Nieuwe richtlijnen selecteren en beoordelen

Het was volop in het nieuws in het voorjaar van 2018: de hockeybond roept verenigingen op om te stoppen met stressvolle selectietrainingen en -wedstrijden voor kinderen tot twaalf jaar. Wat is nu precies de gedachte hierachter? Deze oproep komt voort uit onze visie op de ontwikkeling van hockeyers, ofwel: ‘6 X VOORUIT IN HOCKEY‘.

Het idee hierachter is dat de selectietrainingen voor veel stress zorgen onder kinderen. En dat is niet nodig. Tot de leeftijd van twaalf jaar moeten kinderen vooral plezier hebben in sporten, verschillende sporten beoefenen, motorische vaardigheden opdoen en in hun eigen sociale omgeving dicht bij de vereniging met vriendjes en vriendinnetjes spelen. Naast de stress die selectietrainingen met zich meebrengen, is het nagenoeg onmogelijk om op zo’n jonge leeftijd talent te herkennen. Bij veel kinderen drijft het talent pas op veel latere leeftijd naar boven. Het heeft dus nog geen zin om al zo vroeg scherp te selecteren. Niet geselecteerde kinderen voelen zich bovendien vaak minder serieus genomen en verliezen hun plezier. Veel kinderen die wél op deze leeftijd worden geselecteerd gaan vervolgens heel veel trainen, terwijl er geen garantie kan worden gegeven voor het worden van een topspeler of -speelster, met als gevolg dat een groot deel afhaakt voor hun achttiende. Die hebben het hockeyen dan wel gezien.

Naast de stress die selectietrainingen met zich meebrengen, is het nagenoeg onmogelijk om op zo’n jonge leeftijd talent te herkennen.

We roepen daarom nu op om de ontwikkeling van kinderen centraal te stellen. Hoe? Door ze breed motorisch op te leiden en om zorgvuldig om te gaan met het samenstellen van teams. Het benoemen van speciale selectieteams wordt niet geadviseerd. De kwaliteit van het technisch en begeleidend kader is een belangrijke voorwaarde om kinderen zich in trainings- en wedstrijdsituaties te laten ontwikkelen. Het spelen van competitiewedstrijden maakt hier ook onderdeel van uit, waarbij kinderen worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Nog even puntsgewijs: de nieuwe richtlijnen

  • Tot de leeftijd van twaalf jaar is breed motorisch ontwikkelen, waarbij ook ruimte is voor het aanbieden van andere grondvormen van bewegen, de basis voor de ontwikkeling tot een volwaardige speler/speelster op latere leeftijd;
  • Tot de leeftijd van twaalf jaar kinderen plaatsen op basis van bijvoorbeeld postcode, vriendjes in de vereniging, etc., en niet op basis van niveau en/of mogelijk talent. Wel kan bij de D-jeugd overwogen worden om kinderen in te delen op basis van algemeen motorisch vermogen en gedrevenheid;
  • Omdat de verschillen in ontwikkeling vanaf de leeftijd van negen/tien jaar erg uiteenlopen en bovendien grillig kunnen verlopen, moet eventueel selecteren – wat dus pas vanaf de leeftijd van twaalf jaar is aan te bevelen! – altijd voorzien in herkansingen gedurende het seizoen. Hoe jonger een speler namelijk is, hoe moeilijker het is om uitspraken te doen over de potentiële kwaliteit;
  • Laat kinderen tot aan de leeftijd van veertien jaar in hun eigen sociale omgeving blijven spelen;
  • Een kind dat niet of deels wordt opgesteld in wedstrijden krijgt geen kans zich te ontwikkelen. Ieder kind moet 75% van de wedstrijden spelen;
  • Formatief selecteren (het gehele jaar door) geeft een duidelijker beeld van iemands ontwikkeling en eventuele potentie dan wanneer op één vast moment beoordeeld en geselecteerd wordt. Dit wordt ondersteund door de het invoeren van meer flexibiliteit bij de teamopgaven tijdens het seizoen.

Deel deze pagina