Competitie aanbod Jongste Jeugd

Binnen de visie op de ontwikkeling van hockeyers staat het plezier en ontwikkeling van hockeyers centraal. Daarvoor is een passend en kwalitatief goed programma van groot belang om ze ook op lange termijn te behouden voor de hockeysport.

Binnen de visie op de ontwikkeling van hockeyers staat het plezier en ontwikkeling van hockeyers centraal. De vertaling van deze visie naar de Jongste Jeugd competitie komt terug in spelvormen waarin de speelbeleving centraal staat. De verhoudingen van het veld, het aantal doeltjes waarin gescoord kan worden, de manier van begeleiden, maar ook het aantal spelers in het veld zijn daarin belangrijke elementen. Als er minder spelers in het veld staan, wordt het aantal balcontacten groter. Ontdekken is een belangrijk element van de ontwikkeling van hockeyers, wat gestimuleerd wordt door veel balcontacten. Dat maakt het een essentieel uitgangspunt om kinderen maximaal van het spel te laten genieten.

Herijking veldhockeyaanbod tot 12 jaar

Met als doel kinderen meer plezier te laten beleven in de hockeysport is er met ingang van seizoen 2022-2023 een aantal wijzigingen doorgevoerd. In de loop van dit seizoen zijn alle wijzigingen in nauwe samenwerking met verenigingen, trainers, ouders en kinderen geëvalueerd.

Resultaten evaluatie en wijzigingen seizoen 2023-2024
In onderstaande video gaan we kort in op de resultaten van de evaluatie en op de wijzigingen die met ingang van seizoen 2023-2024 worden doorgevoerd.

Wil je meer weten over de achtergrond van de Herijking van het hockeyaanbod van de Jongste Jeugd? Bekijk dan de video die de KNHB in 2022 heeft gebruikt voor het presenteren van de Herijking. Let wel op: de aangekondigde wijzigingen in die video hebben betrekking op seizoen 2022-2023.

Hieronder tref je per categorie de speelregels aan die gelden vanaf seizoen 2023-2024. Ook hebben we bij iedere categorie een one-pager toegevoegd over de rol van de speelbegeleider.

O8

De kinderen onder 8 jaar spelen in een 3 tegen 3 vorm. In deze spelvorm komen de kinderen veel aan de bal, scoren ze veel en hebben een hoge betrokkenheid bij het spel.

Met ingang van seizoen 2023-2024 worden er een paar kleine wijzigingen doorgevoerd:

  • Bij start seizoen 3 goaltjes; na winterstop 2 goaltjes
  • Scoren binnen 5 meter (doel)gebied
  • Uitnemen na doelpunt op de middellijn

Speelregels O8

In onderstaande download vind je alle speelregels voor de O8.

Rol van de speelbegeleider O8

De speelbegeleider bij O8 heeft de fluit bij voorkeur zoveel mogelijk in de zak, bewaakt de voortgang van het spel, begeleidt de spelers en zorgt voor een sportief verloop van de wedstrijd.

In onderstaande download lees je meer over de rol van de speelbegeleider en worden tips gegeven voor spelplezier.

Zaalhockey O8

Op basis van de pilots is besloten om in seizoen 2023-2024 niet in alle districten een centrale competitie aan te bieden. In de districten waar geen competitie wordt aangeboden, kunnen de verenigingen natuurlijk wel clinics of leuke toernooitjes organiseren om de kinderen kennis te laten maken met de zaal.

O9

De spelvorm 6 tegen 6 wordt gespeeld door kinderen onder 9 jaar. In deze spelvorm komen de kinderen veel aan de bal, drijven en passen ze veel, kunnen ze meerdere posities spelen en hebben ze een hoge betrokkenheid bij het spel.

Met ingang van seizoen 2023-2024 worden er geen wijzigingen doorgevoerd.

Speelregels O9  

In onderstaande download vind je alle speelregels voor de O9.

Rol van de speelbegeleider O9

De speelbegeleider bij O9 heeft de fluit bij voorkeur zoveel mogelijk in de zak en fluit alleen ter bevordering van de wedstrijd. De speelbegeleider bewaakt de voortgang van het spel, begeleidt de spelers en zorgt voor een sportief verloop van de wedstrijd.

In onderstaande download lees je meer over de rol van de speelbegeleider en worden tips gegeven voor spelplezier.

Zaalhockey O9

Het spelreglement zaalhockey jongste jeugd volgt binnenkort.

O10

De spelvorm 8 tegen 8 wordt gespeeld door kinderen onder 10 jaar. Wedstrijden worden gespeeld op een half veld.

Met ingang van seizoen 2023-2024 komt de strafcorner te vervallen. Nieuw is echter de shoot-out.

Speelregels O10

In onderstaande download vind je alle speelregels voor de O10.

Rol van de speelbegeleider O10

Bij de O10 zal er iets door de speelbegeleider iets vaker worden gefloten. Maar nog altijd staan speelplezier en veiligheid centraal.

In onderstaande download lees je meer over de rol van de speelbegeleider en worden tips gegeven voor spelplezier.

Signaal shoot-out O10

In onderstaande video laat Coen van Bunge zien hoe je als speelbegeleider een shoot-out aan kan geven.

Zaalhockey O10

Het spelreglement zaalhockey jongste jeugd volgt binnenkort.

Pilot O12

Op basis van de uitkomsten van de fieldlabs die afgelopen seizoen zijn georganiseerd, heeft de KNHB ervoor gekozen om samen met de verenigingen een pilotcompetitie te organiseren in de districten Noord Nederland en Oost Nederland.

Binnen specifieke poules wordt 9 tegen 9 gespeeld op driekwart van het veld. De goal staat op de 23 meterlijn en de cirkel wordt uitgezet met flaps/fieldmakers. De middenlijn wordt met pionnen aan de zijlijn aangegeven. Ook voor de middelstip kan een marker worden gebruikt.

Uitgebreide informatie over deze pilot lees je in dit nieuwsbericht.

Spelregels pilot O12

Er wordt gespeeld met de huidige spelregels. Het spelreglement veldhockey vind je op deze pagina op de website.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Welke materialen kun je gebruiken om de velden uit te zetten?

De velden worden gemarkeerd door pionnen en eventueel flappen. Bij de O8 categorie worden goals ook met pionnen uitgezet. In de O9 categorie wordt gebruik gemaakt van een lage plankgoal. Eventueel kan een kabeltouw/buis over/naast de middenlijn worden gelegd om te voorkomen dat ballen naar de andere kant van het veld doorrollen.

Welke veldindeling is mogelijk?

Verschillende veldindelingen zijn mogelijk, hieronder enkele voorbeelden:

4 x O8 wedstrijden
4 x O9 wedstrijden
2 x O8 en 2 x O9 wedstrijden
2 x O8 of O9 en 1x O10 wedstrijden
2 x O8 of O9 wedstrijden en 1 x O8 of O9 wedstrijden (vrij veld ertussen)

Visueel kan dat er als volgt uitzien: Inspiratie veldindeling

Daarnaast zijn er verenigingen die gebruik maken van een ‘miniveld’. Zo’n veld heeft de afmeting van een 23 meter gebied van een groot veld (55 x 23 meter). Ook deze veldjes kunnen gebruikt worden voor wedstrijden in de O9 categorie door het veld in te korten tot 43 meter.

Is er gedacht aan de veiligheid tussen de veldjes?

De velden worden van elkaar gescheiden door ‘vrije stroken’. De strook die over de as van het veld loopt (van grote goal naar grote goal) is bedoeld voor coaches, wisselspelers en de speelbegeleiders. Ouders en andere supporters kunnen de spelers aanmoedigen achter het hek.

De goals van het O9 veld zijn 1,5 meter voor de middenlijn geplaatst zodat ook hier een ‘vrije strook’ tussen de velden ontstaat. Indien gewenst kan eventueel een kabel/buis over de middenlijn van het veld gelegd worden zodat er minder ballen naar de andere kant rollen.

Welke peildatum hanteert de KNHB?

De peildatum die de KNHB hanteert is 1 oktober. Ook nu het komende jaar veranderingen doorgevoerd worden in de naamgeving blijven we de peildatum 1 oktober hanteren. We kregen al vaker vragen of deze grens verschoven zou kunnen worden naar 1 januari omdat een aantal scholen deze datum ook hanteert. In de praktijk blijkt echter dat door scholen beide data gehanteerd worden.
We hebben in het kader van dit project deze grens opnieuw geëvalueerd. De conclusie is dat we de peildatum op 1 oktober handhaven. Hiervoor zijn een aantal redenen:

  • Het betreft een relatief kleine groep kinderen. Zijn er specifieke redenen/wensen om een kind (geboren in de maanden oktober, november of december) te plaatsen in een hogere leeftijdscategorie, dan kan dat. Dit is ter beoordeling van de club en hier hoeft geen dispensatie voor aangevraagd te worden.
  • De kinderen geboren in de laatste periode van het jaar zijn vaak de jongste van de klas en moeten zich staande zien te houden, zowel mentaal als fysiek, tussen de oudere kinderen. In het hockeyteam zijn de rollen echter omgedraaid en zijn ze juist de oudsten. Dit houdt in dat zij een andere rol vervullen in het team dan bijvoorbeeld in de klas. Het geeft ze de gelegenheid andere vaardigheden aan te leren en zich breder te ontwikkelen.
  • Het komt voor dat kinderen niet in een hockeyteam ingedeeld (kunnen) worden met klasgenoten. Dit is misschien in het begin wennen maar kinderen passen zich razendsnel aan. Ze zijn heel flexibel en maken snel nieuwe vrienden. Hierdoor hebben ze vriendjes en vriendinnetjes op school en daarnaast ook op de hockeyclub. Een bredere sociale leefwereld en andere interactie. Dus meer vrienden, meer plezier, meer ontwikkeling!

Kunnen O8 teams in de winterstop doorstromen naar de O9 competitie?

Alle O8 teams spelen het gehele jaar in de O8 competitie. Zij spelen het hele jaar 3 tegen 3 wedstrijdreeksen.

Speelbegeleiding & speelregels

Wat is de rol van de speelbegeleider?

De wedstrijden in de categorieën O8, O9 en O10 worden begeleid door een speelbegeleider. De speelbegeleider heeft een faciliterende rol, laat de kinderen zoveel mogelijk spelen en zorgt voor een veilig spelverloop.

De speelbegeleider bij O8 heeft de fluit bij voorkeur zoveel mogelijk in de zak, bewaakt de voortgang van het spel en begeleidt de spelers. De speelbegeleider bij 09 fluit alleen ter bevordering van het spel. Bij O10 zal al iets vaker worden gefloten, maar nog altijd staan speelplezier en veiligheid centraal. Vanaf O12 fluit een scheidsrechter de wedstrijd en worden de regels strenger toegepast.

Voor iedere categorie is een one-pager opgesteld met uitgebreide informatie over de rol van de speelbegeleider.

Mogen oudere kinderen de rol van speelbegeleider oppakken?

Nee, alleen volwassenen kunnen de rol van speelbegeleider vervullen.

Hoe worden de scores bijgehouden? / Moet er een DWF ingevuld worden?

O8

In deze categorie worden 2 wedstrijdjes gespeeld. De uitslagen van beide wedstrijden worden bij elkaar opgeteld en ingevuld op het DWF.

O9 en O10

De uitslag van de wedstrijd wordt ingevuld op het DWF.

Uitslagen en standen in de jongste jeugdcategorieën worden niet gepubliceerd. De uitslagen en standen worden bij een herindeling gebruikt om teams op een passend en uitdagend niveau in te delen voor een volgende speelreeks.

Wat doe je als de bal omhoog gaat?

De spelsituatie wordt door de speelbegeleider op veiligheid beoordeeld.

Zijn scheenbeschermers en bitjes verplicht?

Ja, ook in de Jongste Jeugd competitievormen gelden de voorschriften uit het bondsreglement. Het dragen van scheenbeschermers en gebitsbescherming tijdens de wedstrijden is verplicht.

Zijn spelers verplicht om het tenue van de vereniging te dragen?

Ja, ook in de Jongste Jeugd competitievormen gelden de voorschriften uit het bondsreglement. De spelers van de teams van een vereniging zijn verplicht de wedstrijden in het clubtenue te spelen.

Voor een team van een bezoekende vereniging geldt dat het zich dient te kleden in een shirt/blouse en kousen waarvan de kleur duidelijk afwijkt van die van shirt/blouse en kousen van de ontvangende partij.

Wat zijn de afmetingen en positie van de goals bij O8?

Er zijn 3 goals van elk 2 meter breed. De ruimte tussen de goals is 5 meter. De ruimte van de zijlijn links en rechts naar de goal is 3,5 meter:

Na de winterstop vervalt de middelste goal. De afmetingen blijven verder in tact.

Mag je bij O9 met zes veldspelers spelen?

Ja dat mag. Het spelen met een keeper heeft echter de voorkeur.

Wat kun je doen als het niveauverschil tussen de teams te groot is?

Als je als speelbegeleider ziet dat één van de teams aanzienlijk sterker is en het andere team het speelplezier op het veld verliest, dan kun je ervoor kiezen om in te grijpen met aanpassingen in het spel. Houd er wel rekening mee dat de essentie van het spel - kinderen zelf laten spelen, leren, ontdekken en experimenteren - behouden blijft. Je kunt bijvoorbeeld een extra man inbrengen of de goals groter of kleiner maken.

Mogen we gebruik maken van een time out?

Ja, een time out is toegestaan voor beide partijen. Je kunt één keer per helft een time out aanvragen van twee minuten. In verband met het strakke tijdschema voor wedstrijden op de zaterdagen loopt de speeltijd wel door tijdens een time out. Spreek voor de wedstrijd met je tegenstander af of je een time out wil nemen.

Deel deze pagina