Competitie aanbod Jongste Jeugd

Binnen de visie op de ontwikkeling van hockeyers staat het plezier en ontwikkeling van hockeyers centraal. Daarvoor is een passend en kwalitatief goed programma van groot belang om ze ook op lange termijn te behouden voor de hockeysport.

De vertaling van deze visie naar de Jongste Jeugd competitie komt terug in spelvormen waarin de speelbeleving centraal staat. De verhoudingen van het veld, het aantal doeltjes waarin gescoord kan worden, de manier van begeleiden (van spel- naar speelbegeleiding), maar ook het aantal spelers in het veld zijn daarin belangrijke elementen. Als er minder spelers in het veld staan, wordt het aantal balcontacten groter. Ontdekken is een belangrijk element van de ontwikkeling van hockeyers, wat gestimuleerd wordt door veel balcontacten. Dat maakt het een essentieel uitgangspunt om kinderen maximaal van het spel te laten genieten.

Uitleg herijking hockeyaanbod tot 12 jaar

De herijking van het hockeyaanbod onder 12 jaar is een ontzettend belangrijk thema. Het gaat om de kern van onze sport, DE kennismaking voor kinderen met de sport en het moment waarop kinderen (levenslang) plezier en liefde voor de sport ontwikkelen.

We adviseren je om onderstaande video volledig te bekijken. Deze duurt ongeveer 25 minuten. Er wordt uitgelegd waarom er wordt herijkt, wat de achtergrond is van de opzet, hoe de pilots afgelopen seizoen zijn ingericht, welke wijzigingen komend seizoen worden doorgevoerd en wat we nog meer van plan zijn.

Artikelen

Herijking hockeyaanbod tot 12 jaar – de presentatie

Het is zover, we presenteren de herijking van het hockeyaanbod tot 12 jaar per seizoen 2022-2023. Dit doen we anders dan anders. Niet met een fysieke bijeenkomst of een webinar, maar met een uitgebreide ‘uitzending’…

Meer weten: Herijking hockeyaanbod tot 12 jaar – de presentatie
Meer weten: Stand van zaken Herijking hockeyaanbod tot 12 jaar (per maart 2023)

O8

De kinderen onder 8 jaar spelen in een 3 tegen 3 vorm. Verenigingen zijn al bekend met deze spelvorm. In deze spelvorm komen de kinderen veel aan de bal, scoren ze veel en hebben een hoge betrokkenheid bij het spel.

Speelbegeleiding en speelregels Onder 8 (O8)

De aangepaste spelvormen binnen de herijking van de Jongste Jeugd betekenen ook veranderingen voor de rol van de speelbegeleider. De aanpassingen sluiten aan bij de spelvormen en bij de ontwikkeling en het spelplezier van de kinderen. Het spelen met speelregels is een onderdeel van de opbouw waarbij kinderen stap voor stap leren spelen met meer regels met een opbouw naar de wedstrijdvorm 11-11.

Speelregels O8

Naast de aanpassing van spelvormen van de Jongste Jeugd is er op basis van onderzoeken en gesprekken met experts ook gekeken naar de speelregels. De speelregels zijn tot stand gekomen op basis van elftalregels en aangepast voor de Jongste Jeugd.

In onderstaande download staat de belangrijkste informatie over de opzet van de spelvorm en speelregels van O8.

In het document hieronder ‘O8 veldindeling en speelregels’ staan twee O8 veldjes ingetekend, het is natuurlijk mogelijk om meer veldjes op één veld uit te zetten. Het is zelfs mogelijk om acht O8 veldjes op één veld uit te zetten. Ook kan een combinatie gemaakt worden van O8 veldjes, O9 veldjes of een O10 veld.

Zaalhockey O8

De leeftijdscategorie O8 gaat in seizoen 2022-2023 ook de zaal in. Het gaat om een pilotfase. Om iedereen goed op weg te helpen in de zaal hebben we hiervoor een handige onepager gemaakt met de veldindeling en speelregels. Ook deze vind je hieronder als download.

Downloads

O9

De spelvorm 6 tegen 6 wordt gespeeld door kinderen onder 9 jaar. In deze spelvorm komen de kinderen veel aan de bal, drijven en passen ze veel, kunnen ze meerdere posities spelen en hebben ze een hoge betrokkenheid bij het spel.

Speelbegeleiding en speelregels Onder 9 (O9)

De aangepaste spelvormen binnen de herijking van de Jongste Jeugd betekenen ook veranderingen voor de rol van de speelbegeleider. De aanpassingen sluiten aan bij de spelvormen en de ontwikkeling en het spelplezier van de kinderen. Het spelen met speelregels is een onderdeel van de opbouw waarbij kinderen stap voor stap leren spelen met regels. De rol van speelbegeleider speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid en het centraal zetten van het spelplezier.

Speelregels O9

Naast de aanpassing van spelvormen van de jongste jeugd is er op basis van onderzoeken en gesprekken met experts ook gekeken naar de speelregels. De speelregels zijn tot stand gekomen op basis van elftalregels en aangepast voor de Jongste Jeugd.

In onderstaande download staat de belangrijkste informatie over de opzet van de spelvorm en speelregels van O9.

In het document hieronder ‘O9 veldindeling en speelregels’ staan twee O9 veldjes ingetekend, het is natuurlijk mogelijk om meer veldjes op één veld uit te zetten. Het is zelfs mogelijk om vier O9 veldjes op één veld uit te zetten. Ook kan een combinatie gemaakt worden van O8 veldjes, O9 veldjes of een E8 veld.

Zaalhockey O9

De leeftijdscategorie O9 speelt volgens de reguliere zaalhockeyregels. Het spelreglement zaalhockey vind je op deze pagina op de website.

Downloads

O10

De spelvorm 8 tegen 8 wordt gespeeld door kinderen onder 10 jaar. Wedstrijden worden gespeeld op een half veld.

In onderstaande download staat de belangrijkste informatie over de opzet van de spelvorm en speelregels van O10.

Zaalhockey O10

De leeftijdscategorie O10 speelt volgens de reguliere zaalhockeyregels. Het spelreglement zaalhockey vind je op deze pagina op de website.

Downloads

Downloads

Veelgestelde vragen

Algemeen

Welke materialen kun je gebruiken om de velden uit te zetten?

De velden worden gemarkeerd door pionnen en eventueel flappen. Bij de O8 categorie worden goals ook met pionnen uitgezet. In de O9 categorie wordt gebruik gemaakt van een lage plankgoal. Eventueel kan een kabeltouw/buis over/naast de middenlijn worden gelegd om te voorkomen dat ballen naar de andere kant van het veld doorrollen.

Welke veldindeling is mogelijk?

Verschillende veldindelingen zijn mogelijk, hieronder enkele voorbeelden:

4 x O8 wedstrijden, maar ook 8 x O8 wedstrijden
4 x O9 wedstrijden
2 x O8 en 2 x O9 wedstrijden
2 x O8 of O9 en 1x E8 wedstrijden
2 x O8 of O9 wedstrijden en 1 x O8 of O9 wedstrijden (vrij veld ertussen)

Visueel kan dat er als volgt uitzien: Inspiratie veldindeling

Daarnaast zijn er verenigingen die gebruik maken van een ‘miniveld’. Zo’n veld heeft de afmeting van een 23 meter gebied van een groot veld (55 x 23 meter). Ook deze veldjes kunnen gebruikt worden voor wedstrijden in de O9 categorie door het veld in te korten tot 43 meter.

Is er gedacht aan de veiligheid tussen de veldjes?

De velden worden van elkaar gescheiden door ‘vrije stroken’. De strook die over de as van het veld loopt (van grote goal naar grote goal) is bedoeld voor coaches, wisselspelers en de speelbegeleiders. Ouders en andere supporters kunnen de spelers aanmoedigen achter het hek.

De goals van het O9 veld zijn 1,5 meter voor de middenlijn geplaatst zodat ook hier een ‘vrije strook’ tussen de velden ontstaat. Indien gewenst kan eventueel een kabel/buis over de middenlijn van het veld gelegd worden zodat er minder ballen naar de andere kant rollen.

Welke peildatum hanteert de KNHB?

De peildatum die de KNHB hanteert is 1 oktober. Ook nu het komende jaar veranderingen doorgevoerd worden in de naamgeving blijven we de peildatum 1 oktober hanteren. We kregen al vaker vragen of deze grens verschoven zou kunnen worden naar 1 januari omdat een aantal scholen deze datum ook hanteert. In de praktijk blijkt echter dat door scholen beide data gehanteerd worden.
We hebben in het kader van dit project deze grens opnieuw geëvalueerd. De conclusie is dat we de peildatum op 1 oktober handhaven. Hiervoor zijn een aantal redenen:

  • Het betreft een relatief kleine groep kinderen. Zijn er specifieke redenen/wensen om een kind (geboren in de maanden oktober, november of december) te plaatsen in een hogere leeftijdscategorie, dan kan dat. Dit is ter beoordeling van de club en hier hoeft geen dispensatie voor aangevraagd te worden.
  • De kinderen geboren in de laatste periode van het jaar zijn vaak de jongste van de klas en moeten zich staande zien te houden, zowel mentaal als fysiek, tussen de oudere kinderen. In het hockeyteam zijn de rollen echter omgedraaid en zijn ze juist de oudsten. Dit houdt in dat zij een andere rol vervullen in het team dan bijvoorbeeld in de klas. Het geeft ze de gelegenheid andere vaardigheden aan te leren en zich breder te ontwikkelen.
  • Het komt voor dat kinderen niet in een hockeyteam ingedeeld (kunnen) worden met klasgenoten. Dit is misschien in het begin wennen maar kinderen passen zich razendsnel aan. Ze zijn heel flexibel en maken snel nieuwe vrienden. Hierdoor hebben ze vriendjes en vriendinnetjes op school en daarnaast ook op de hockeyclub. Een bredere sociale leefwereld en andere interactie. Dus meer vrienden, meer plezier, meer ontwikkeling!

Gaan de O8 teams in de zaal ook 3 tegen 3 spelen?

Ook in de zaal gaan de kinderen in de O8 categorie 3 tegen 3 spelen in overeenstemming met de veldwedstrijden. De reden is (net als op het veld) dat er in de 3 tegen 3 vorm sprake is van meer balcontact waardoor kinderen meer ontdekken en leren. Details over de speelvorm in de zaal worden ruim voor aanvang van de zaalwedstrijden gedeeld.

Kunnen O8 teams in de winterstop doorstromen naar de O9 competitie?

Vanaf komend seizoen spelen alle O8 teams het gehele jaar in de O8 competitie. Alle teams spelen het hele jaar 3 tegen 3 wedstrijdreeksen.

In Zuid-Holland bestaat tevens de Cool Kids competitie. Dit zijn wedstrijdjes voor de O7 leeftijdscategorie (in HockeyWeerelt vermeld als CK-O8). De teams in deze categorie spelen ook 3 tegen 3 en dat zal in 2022-2023 ook zo blijven. Komend jaar zullen we deze categorie nader bekijken en beoordelen of deze speelvorm aansluit op de speelwijze in de O8 categorie.

Speelbegeleiding & speelregels

Wat is de rol van de speelbegeleider?

O8

De speelbegeleider begeleidt de wedstrijd en heeft een faciliterende rol. Hij/zij laat de kinderen zo veel mogelijk spelen en zorgt voor een veilig spelverloop. De speelbegeleider staat naast het veld.

Wat betekent zo veel mogelijk laten spelen?

Op deze leeftijd is het belangrijk dat kinderen leren door te ontdekken. Dit is voornamelijk op zichzelf gericht. Wat kun je allemaal doen met een bal en stick. Daarbij is het belangrijk dat ze zo min mogelijk beperkt worden door regels. De regels in deze spelvorm beperken zich dan ook tot waar ballen ingenomen moeten/mogen worden. Ook bepalen of een bal in of uit is en wie de bal mag nemen, kunnen kinderen prima zelf oplossen. Komen ze er niet uit dan kan de speelbegeleider helpen. De speelbegeleider let verder op de veiligheid, legt het spel bijvoorbeeld even stil als er een blessure is en zorgt voor een sportief verloop van de wedstrijd.

O9

De speelbegeleider begeleidt de wedstrijd en heeft een faciliterende rol. Hij/zij laat de kinderen zo veel mogelijk spelen en zorgt voor een veilig spelverloop. De speelbegeleider staat in het coachvak naast het veld.

Wat betekent zo veel mogelijk laten spelen?

Op deze leeftijd is het belangrijk dat kinderen leren door te ontdekken. Dit is nog steeds voornamelijk op zichzelf gericht. Wat kun je allemaal doen met een bal en stick. Wel krijgen ze meer oog voor hun omgeving en teamgenoten. Daarbij is het belangrijk dat ze zo min mogelijk beperkt worden door regels. De regels in deze spelvorm beperken zich dan ook tot waar ballen ingenomen moeten/mogen worden. Een begin wordt gemaakt met de shoot- en bolle-kant-regel. Er wordt echter alleen ‘gefloten’ als een team hier écht voordeel van heeft. Het bepalen of een bal in of uit is en wie de bal mag nemen, kunnen kinderen ook hier prima zelf oplossen. Komen ze er niet uit dan kan de speelbegeleider helpen. De speelbegeleider let verder op de veiligheid, legt het spel bijvoorbeeld even stil als er een blessure is en zorgt voor een sportief verloop van de wedstrijd.

Mogen oudere kinderen de rol van speelbegeleider oppakken?

Nee, alleen volwassenen kunnen de rol van speelbegeleider vervullen.

Hoe worden de scores bijgehouden? / Moet er een DWF ingevuld worden?

O8

In deze categorie worden 2 wedstrijdjes gespeeld. De uitslagen van beide wedstrijden worden (net als vorig seizoen) bij elkaar opgeteld en ingevuld op het DWF.

O9

De uitslag van de wedstrijd wordt ingevuld op het DWF.

Uitslagen en standen in de jongste jeugdcategorieën worden niet gepubliceerd. De uitslagen en standen worden bij een herindeling gebruikt om teams op een passend en uitdagend niveau in te delen voor een volgende speelreeks.

Wat doe je als de bal omhoog gaat?

De spelsituatie wordt door de speelbegeleider op veiligheid beoordeeld.

Zijn scheenbeschermers en bitjes verplicht?

Ja, ook in de Jongste Jeugd competitievormen gelden de voorschriften uit het bondsreglement. Het dragen van scheenbeschermers en gebitsbescherming tijdens de wedstrijden is verplicht.

Zijn spelers verplicht om het tenue van de vereniging te dragen?

Ja, ook in de Jongste Jeugd competitievormen gelden de voorschriften uit het bondsreglement. De spelers van de teams van een vereniging zijn verplicht de wedstrijden in het clubtenue te spelen.

Voor een team van een bezoekende vereniging geldt dat het zich dient te kleden in een shirt/blouse en kousen waarvan de kleur duidelijk afwijkt van die van shirt/blouse en kousen van de ontvangende partij.

Wat zijn de afmetingen en positie van de goals bij O8?

Er zijn 3 goals van elk 2 meter breed. De ruimte tussen de goals is 5 meter. De ruimte van de zijlijn links en rechts naar de goal is 3,5 meter:

Mag je bij O9 met zes veldspelers spelen?

Ja dat mag. Het spelen met een keeper heeft echter de voorkeur.

Wat kun je doen als het niveauverschil tussen de teams te groot is?

Als je als speelbegeleider ziet dat één van de teams aanzienlijk sterker is en het andere team het speelplezier op het veld verliest, dan kun je ervoor kiezen om in te grijpen met aanpassingen in het spel. Houd er wel rekening mee dat de essentie van het spel - kinderen zelf laten spelen, leren, ontdekken en experimenteren - behouden blijft. Je kunt bijvoorbeeld een extra man inbrengen of de goals groter of kleiner maken.

Mogen we gebruik maken van een time out?

Ja, een time out is toegestaan voor beide partijen. Je kunt één keer per helft een time out aanvragen van twee minuten. In verband met het strakke tijdschema voor wedstrijden op de zaterdagen loopt de speeltijd wel door tijdens een time out. Spreek voor de wedstrijd met je tegenstander af of je een time out wil nemen.

Zaalhockey O8

Wat is de speelrichting?

Er wordt gespeeld in de lengte van het ‘grote’ veld. De doeltjes staan dus op respectievelijk de achterlijnen en de middellijn van het ‘grote’ veld.

Welke vereniging levert de speelbegeleiders?

Het thuisspelende (eerstgenoemde) team regelt de speelbegeleiders (1 per veldje/wedstrijd).

Hoe worden de twee velden in de O8 categorie van elkaar gescheiden?

De twee O8 velden worden van elkaar gescheiden door balken neer te leggen op de middellijn van het 'grote' veld. Hier kunnen eventueel ook banken of een touw voor gebruikt worden. De balken (of banken of touw) functioneren als barrière om te zorgen dat de bal niet in het andere speelveld komt.

Wanneer de bal tegen de balk op de middenlijn, van het ‘grote’ veld, komt, is het ofwel een doelpunt ofwel een achterbal.

Hoeveel tijd is er voor de op- en afbouw van de velden?

Bij het plannen van de wedstrijden voor de O8 categorie wordt rekening gehouden met een opbouw tijd van een half uur, van 8.30 tot 9.00 uur.

Ook na afloop wordt er ook rekening gehouden met het ombouwen naar de reguliere velden, hiervoor wordt 10 minuten gerekend.

Welke zaalhockey regels gelden er voor O9 en O10?

De leeftijdscategorieën O9 en O10 spelen volgens de reguliere zaalhockeyregels. Het spelreglement zaalhockey vind je op deze pagina op de website.

Deel deze pagina