Support verenigingen

Voor de wedstrijdsecretarissen Jeugd en Senioren en de Jongste Jeugd Commissies van verenigingen is diverse informatie over (de procedures rond) de competities beschikbaar. Ook informatie voor verenigingen die met hun eerste team(s) uitkomen in de Hoofd-, Promotie- en/of Overgangsklasse vind je hier.

In onderstaande download vind je belangrijke zaken met betrekking tot de start van de competitie.

Wedstrijdsecretaris Jeugd & Senioren

Procedures competitie
Voor wedstrijdsecretarissen zijn uitwerkingen gemaakt van de meest voorkomende procedures rondom de competitie. Deze uitwerkingen vind je onder Procedures. Denk hierbij aan informatie over afgelastingen, het plannen van wedstrijden en het invullen en afronden van het DWF.

Speeldagenkalender
Voor ieder seizoen worden de speeldagen ruim van tevoren vastgesteld. Dit wordt per district gedaan, zodat rekening gehouden kan worden met de vakantieperiodes. Een overzicht van alle speeldagen van je in de speeldagenkalender.

Veelgestelde vragen
Onderaan deze pagina vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Andere vragen? Neem dan contact op met de competitieleiding van jouw district. Zij zijn bereid om uitleg te geven, mee te denken en advies te geven.

Hockeyers, teambegeleiders en andere belangstellenden kunnen zich in geval van vragen wenden tot de wedstrijdsecretaris, technische commissie of het bestuur van de eigen vereniging.

Jongste Jeugd Commissie

De Jongste Jeugd-commissie van de vereniging draagt er zorg voor dat de drie kernwaarden van de Jongste Jeugd (plezier, veilig en leerzaam) centraal staan bij alle teams in de O8- en O9-categorie die spelen in 3-, 6- en 8-tallen binnen jouw vereniging. De taken van de Jongste Jeugd-commissie lopen uiteen van het plaatsen van kinderen in de teams, het inschatten van het niveau van de teams, het zorgen voor een teambegeleider op ieder team, goed voorbereide speelbegeleiders op iedere wedstrijd tot de communicatie met andere verenigingen en de Jongste Jeugd-commissie van het district.

Visie op het opleiden van Jeugd
Prestatiemanager (KNHB) Joost van Geel presenteert de visie op het opleiden van jeugd. Tijdens deze presentatie geeft hij inzicht in de belangrijke aandachtspunten voor het opleiden van hockeyers, jong en oud.

Procedures competitie
Alle informatie over de competitie procedures vind je bij Procedures. Denk hierbij aan informatie over afgelastingen, het plannen van wedstrijden en het invullen en afronden van het DWF.

Dispensatie
De Jongste Jeugd-commissie kan dispensatie voor een speler aanvragen als hij/zij nog een jaar in een lagere leeftijdscategorie moet spelen. Meer informatie hierover is te vinden in de dispensatieregeling.

Speeldagenkalender
Voor ieder seizoen worden de speeldagen ruim van tevoren vastgesteld. Dit wordt per district gedaan, zodat rekening gehouden kan worden met de vakantieperiodes. Het overzicht van alle speeldagen is terug te vinden in de speeldagenkalender (kijk bij de kalender voor de jeugd).

Veelgestelde vragen
Onderaan deze pagina vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Heb je andere vragen? Neem dan contact op met de competitieleiding van jouw district. Zij zijn bereid om uitleg te geven, mee te denken en advies te geven.

Procedures

De KNHB kent diverse procedures om de competitie goed te laten verlopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan procedures rond het wedstrijdformulier, afgelastingen, dispensaties of wanneer er geen team beschikbaar is. Van de belangrijkste procedures is door de KNHB een korte uitwerking per procedure gemaakt. Deze bevatten handige informatie voor hockeyers, teambegeleiders en wedstrijdsecretarissen.

Via onderstaand artikel vind je de uitwerkingen van de belangrijkste procedures voor de veldhockeycompetitie.

Artikelen

Competitie procedures KNHB

De KNHB kent diverse procedures om de competitie goed te laten verlopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan procedures rond het wedstrijdformulier, afgelastingen, dispensaties of wanneer er geen team beschikbaar is. Alle procedures zijn overzichtelijk bij elkaar…

Meer weten: Competitie procedures KNHB

Afgelastingen

Afgelastingen komen voor in twee situaties: Centrale afgelasting. Afgelasting door vereniging. Meer informatie over afgelastingen vind je hieronder in de downloads. Het overzicht met actuele afgelastingen vind je hier.

Meer weten: Afgelastingen

Hoofdklasse, Promotieklasse en Overgangsklasse verenigingen

Hier vind je alle informatie terug die van belang kan zijn voor de verenigingen die uitkomen in de Hoofdklasse, Promotieklasse en Overgangsklasse.

Ballenkinderen
Voor wedstrijden in de Hoofdklasse, Promotieklasse en Overgangsklasse is het verplicht ballenkinderen te verzorgen. Bij de downloads vind je een handige instructie.

Blessures of stage (# 14 wedstrijden)
Een speler is conform artikel 4.5.4  Bondsreglement 2023 slechts speelgerechtigd om in de play-offs/play-outs van zijn/haar Hoofd-, Promotie- of Overgangsklasseteam uit te komen, indien hij of zij tenminste 14 wedstrijden voor het team is uitgekomen (de wedstrijdtelling). Met het team wordt het eerste team bedoeld, of voor zover de plaats op de spelerslijst het toestaat het opleidingsteam. Per speeldag kan per speler slechts 1 registratie worden verkregen. Dit is van toepassing op spelers die op één speeldag uitkomen voor bijvoorbeeld H1 én het opleidingsteam. Een doelverdediger die op de positie staat van algemeen reserve (plek 19 t/m 22) is vrijgesteld van het minimaal aantal wedstrijden dat hij/zij moet zijn uitgekomen. De contactpersoon tophockey kan op ieder moment een up-to-date overzicht van het aantal gespeelde wedstrijden per speler inzien via de digitale omgeving spelerslijst (Clubcockpit HockeyWeerelt).

Blessure/zwangerschap
Indien een speler binnen het competitieseizoen geblesseerd is of zwanger is, kan er dispensatie worden gevraagd voor de wedstrijdtelling. Een door de speler niet-gespeelde wedstrijd kan toch
worden meegenomen in de wedstrijdtelling, mits binnen twee weken na de datum van de wedstrijd een doktersverklaring, uitsluitend per email aan afdeling competitiezaken via competitie@knhb.nl, is overlegd. De KNHB accepteert alleen een doktersverklaring die voldoet een de regels rondom de AVG en het medisch beroepsgeheim. De desbetreffende dokter verklaart dat een speler op een bepaalde datum op medische grond niet in staat is (geweest) deel te nemen aan de wedstrijd. Eventueel kan de arts een prognose van de herstelperiode opnemen, ter voorkoming dat de vereniging/speler wekelijks een nieuwe verklaring in moet sturen.

Stage
Indien een speler voor een periode van 7 weken of meer in het buitenland stage loopt vanuit een onderwijsinstelling dan wel een werkgever met de hoofdvestiging in Nederland én binnen die
periode 7 veldwedstrijden van zijn team waren gepland, mag hij maximaal 7 wedstrijden meetellen voor de 14 wedstrijden conform artikel 4.5.4 Bondsreglement, mits een stageverklaring is overlegd aan de afdeling competitiezaken waaruit blijkt dat de speler voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Hoofddoel van verblijf in het buitenland is stage. Vakantie/reizen in combinatie met een stage valt niet onder deze dispensatieregeling. De competitieleiding kan een vereniging vragen aanvullende documenten te overleggen (bv. een stageverslag) om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is (geweest) van een stage.

Spelerslijsten seizoen 2023-2024
Op vrijdag 22 september 2023 worden de spelerslijsten voor de Hoofdklasse gepubliceerd. De spelerslijsten van de Promotie- en Overgangsklasse 2023-2024 worden op vrijdag 8 september gepubliceerd. De spelerslijsten zijn daarna terug te vinden onder downloads op deze pagina.

Het registratiecontract (alleen Hoofdklasse)
Voor de Hoofdklasse is het in verband met de AVG richtlijnen niet langer noodzakelijk/toegestaan om contractgegevens van spelers op te voeren. Dit houdt in dat de vereniging/speler zelf verantwoordelijk is voor de contractuele afspraken en de vastlegging daarvan. Bij eventuele geschillen tussen vereniging en speler kan de geschillencommissie Hoofdklasse op basis van het reglement inzage vragen in het contract tussen de vereniging en de speler.

Overschrijving geregistreerde speler (alleen Hoofdklasse)
Een Hoofdklasse speler kan alleen van Hoofdklasseclub veranderen om daar in het eerste team als speler uit te komen indien hij, voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het Overschrijvingsreglement. Het Overschrijvingsreglement is te vinden op www.knhb.nl. Let op: voor het seizoen 2023-2024 loopt de overschrijvingsperiode van 12 juni 2023 tot en met 30 augustus 2023. Een aanvraag om overschrijving moet derhalve ingediend en afgerond zijn op 31 augustus 2023. Voor een geldige aanvraag tot overschrijving is het vereist dat de speler of de ontvangen vereniging deze overschrijving per e-mail meldt bij competitie@knhb.nl. Vervolgens worden per e-mail de andere betrokkenen om bevestiging gevraagd. Voor vragen kan er contact opgenomen worden met de KNHB via competitie@knhb.nl. Bij de downloads vind je hierover meer informatie, waaronder het overschrijvingsreglement 2022.

Afgelasten wedstrijd (alleen Hoofdklasse)
Het afgelasten van wedstrijden in de Hoofdklasse vindt op een andere wijze plaats dan bij de overige competitiewedstrijden. In de aanvullende bepalingen Bondsreglement inzake Hoofdklasse Hockey artikel 8.6 staat de procedure duidelijk omschreven. Indien er geen centrale afgelasting heeft plaatsgevonden, kan een voor de Hoofdklassecompetitie Dames of Heren vastgestelde wedstrijd alleen als gevolg van de weersomstandigheden of de daaruit voortkomende terreingesteldheid worden afgelast, nadat de betrokken vereniging het oordeel van een door de KNHB aangestelde wedstrijdofficial heeft gevraagd over de bespeelbaarheid van het speelveld.

Downloads

Zaalhockey bij een andere vereniging

Een speler mag zich voor deelname aan de zaalhockeycompetitie aanmelden bij een andere vereniging dan waar hij (veld)hockey speelt. Dit geldt voor zowel spelers die in de veldhockeycompetitie in een standaardteam zijn uitgekomen, als voor spelers die in een reserveteam of jeugdteam zijn uitgekomen.

LET OP: IEDERE ZAALHOCKEYER MOET DOOR DE VERENIGING WAARVOOR HIJ/ZIJ UITKOMT IN DE ZAALHOCKEYCOMPETITIE, ALS SPELEND LID ZAALHOCKEY ZIJN OPGEVOERD IN DE CENTRALE LEDENADMINISTRATIE VAN DE KNHB.

Een speler die in de zaalhockeycompetitie wil uitkomen voor een andere vereniging dan waarvoor hij/zij in de veldhockeycompetitie uitkomt, meldt dit per email bij zijn/haar veldvereniging vóórdat hij/zij voor de eerste keer dat seizoen voor de betreffende zaalhockeyvereniging uitkomt. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen apart meldingsformulier meer. De speler is zelf verantwoordelijk voor de melding! De competitieleiding kan ten alle tijden een kopie van de correspondentie opvragen bij de speler/club. Onder uitkomen wordt ook verstaan het vermeld zijn op het wedstrijdformulier.

Deze regeling geldt ongeacht de situatie of de betrokken vereniging waarvan de speler niet in de zaalhockeycompetitie zal uitkomen al dan niet deelneemt aan de zaalhockeycompetitie Een speler kan in één zaalhockeyseizoen slechts voor één vereniging uitkomen.

Veelgestelde vragen

Competitie procedures

Hoe werkt het digitaal wedstrijdformulier (DWF)?

Als coach of aanvoerder en als scheidsrechter kan je via de app van je vereniging of een door de vereniging toegestuurde link het DWF invullen. Voorafgaand aan de wedstrijd vullen beide teams de spelerslijst in. Na de wedstrijd vullen de scheidsrechters de uitslag en eventuele kaarten in. Vervolgens controleren beide aanvoerders of coaches dit en ronden ze het formulier af.

Er is geen team beschikbaar. Wat nu?

Teams die aan de competitie deelnemen, zijn verplicht alle wedstrijden te spelen. Als je op tijd weet dat een team op één van de speeldagen niet beschikbaar is, kan in overleg met de tegenstander de wedstrijd verplaatst worden. Eerder spelen mag altijd, later niet. Binnen de districtscompetities mag na toestemming van de competitieleiding ook in de week na de vastgestelde wedstrijd, vóór de volgende wedstrijdronde gespeeld worden.

Lukt dit niet en is het spelen van de wedstrijd niet mogelijk, dan moet de wedstrijd worden afgelast. Dit kunnen alleen wedstrijdsecretarissen doen, teams kunnen dit niet zelf. Voor het team dat niet kan spelen, kunnen hier consequenties aan vast zitten.

De wedstrijd is gestaakt. Wat nu?

De scheidsrechters vullen binnen het DWF in dat de wedstrijd gestaakt is. Vervolgens informeert de wedstrijdsecretaris de competitieleiding. Een gestaakte wedstrijd wordt altijd alsnog uitgespeeld, tenzij de competitieleiding anders beslist. Staken betekent overigens niet dat de stand waarmee gestaakt werd automatisch de eindstand wordt.

Wat is de procedure rond het afgelasten van wedstrijden?

In verband met de weersomstandigheden kan de competitieleiding van de KNHB besluiten om wedstrijden centraal af te gelasten. Hiervan wordt melding gemaakt op de website van de KNHB en/of via NOS-teletekst. Teletekst wordt alleen gebruikt bij afgelastingen in de Hoofdklasse en een algehele afgelasting.

Ook een vereniging kan wedstrijden afgelasten vanwege de staat van de velden/accommodatie, het weer, calamiteiten of als er geen team beschikbaar is. Alleen wedstrijdsecretarissen kunnen wedstrijden afgelasten door contact te hebben met de wedstrijdsecretaris van de andere vereniging. Zij informeren de competitieleiding over de reden van afgelasten.

 

Hoe en wanneer wordt de speeldagenkalender opgesteld?

De speeldagenkalender wordt ruim voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen vastgesteld. De competitieleiding doet een voorstel waarop verenigingen en districtscommissies kunnen reageren. Daarna wordt de kalender vastgesteld, waarbij geprobeerd wordt de bonds- en districtscompetities zoveel mogelijk gelijk te schakelen. Er wordt rekening gehouden met officiële feestdagen en vakanties.

Wat moet je doen als je een (nieuw) team wilt toevoegen?

Voorafgaand aan de competitie kunnen (nieuwe) teams opgegeven worden. De inschrijvingsdeadline wordt ieder seizoen/periode gecommuniceerd met de verenigingen. Is de deadline verstreken? Neem dan contact op met de betrokken competitieleider om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Welke leeftijdscategorieën en peildata hanteert de KNHB?

Op 1 oktober van het lopende bonds- en/of competitiejaar wordt de leeftijd vastgesteld. Op basis daarvan wordt gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën:

Jonger dan 6 jaar    G-jeugd
6 of 7 jaar                F-jeugd
8 of 9 jaar               E-jeugd
10 of 11 jaar             D-jeugd
12 of 13 jaar             C-jeugd
14 of 15 jaar             B-jeugd
16 of 17 jaar             A-jeugd
17 t/m 25 jaar          Jong Senioren
18 jaar of ouder       Senioren

Dames
30 jaar of ouder      Veteranen
45 jaar of ouder      Veteranen 45+

Heren:
35 jaar of ouder      Veteranen
45 jaar of ouder      Veteranen VL (sommige districten)
50 jaar of ouder      Veteranen L

Wat is het ratingsysteem en hoe werkt het?

Het ratingsysteem is een manier om teams in te delen in de competitie. Met behulp van dit systeem is het mogelijk om teams van vergelijkbare sterkte, op basis van onder andere de stand in de poule, bij elkaar in een poule in te delen. Dit levert meer gelijkwaardige wedstrijden op.

Ik wil een wedstrijd verzetten. Kan dat?

Een wedstrijd wordt in principe gespeeld op de vastgestelde speeldag. Wanneer jouw team echt niet kan, kun je de wedstrijd verzetten. Hiervoor neem je contact op met de wedstrijdsecretaris van je eigen vereniging. Die zal vervolgens contact opnemen met de wedstrijdsecretaris van de tegenstander en een verzoek indienen bij de competitieleider.

Eerder spelen mag altijd, later niet. Binnen de districtscompetities mag na toestemming van de competitieleiding ook in de week na de vastgestelde wedstrijd, vóór de volgende wedstrijdronde gespeeld worden. Lukt dit niet en is het spelen van de wedstrijd niet mogelijk, dan moet de wedstrijd worden afgelast. Dit kunnen alleen wedstrijdsecretarissen doen, teams kunnen dit niet zelf. Voor het team dat niet kan spelen, kunnen hier consequenties aan vast zitten.

 

Kan ik hockeyen in het buitenland?

Ga je naar het buitenland en wil je daar ook gaan hockeyen? De FIH vereist dat iedere speler die wil hockeyen buiten Nederland een verklaring van geen bezwaar (No Objection Certificate/NOC) van de KNHB heeft. De NOC kun je hier downloaden.

De uitslag van mijn wedstrijd moet worden aangepast en/of staat nog niet in de Standenmotor. Wat nu?

Wanneer je een DWF direct na de wedstrijd, samen met de scheidsrechters afrond kun je voorkomen dat een uitslag onjuist wordt ingevuld of dat de scheidsrechters vergeten de uitslag in te vullen. Blijkt dat de uitslag toch verkeerd is ingevuld, moet je het DWF alsnog afronden. Je kunt dan contact opnemen met de wedstrijdsecretaris van je eigen vereniging.
Die kan vervolgens in een gezamenlijk e-mail met de tegenstander aan de competitieleiding de juiste uitslag doorgeven. De uitslag kan alleen worden aangepast, wanneer beide wedstrijdsecretarissen de juiste uitslag hebben bevestigd.

Deel deze pagina