Districten

Nederland is onderverdeeld in zes districten die de verenigingen ondersteunen en adviseren bij hun activiteiten. De districten houden zich onder andere bezig met arbitrage, competities, districtsselecties, accommodaties en clubbezoeken. Veel informatie over deze onderwerpen vind je online in het Kenniscentrum. Mocht je daarna toch nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met één van onderstaande personen.District Midden Nederland

district-mn@knhb.nl

Districtskantoor Midden Nederland (Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht)
Luc van der Laan (Districtskantoor Midden Nederland)
Sascha van den Wall Bake (Competitieleider Veldhockey)
Vacant (Competitieleider Zaalhockey)
Adriaan de Vries (Coördinator Bondsarbitrage)
Marc de Vliegher (Coördinator Verenigingsarbitrage)
Martine van Strien (Coördinator Jongste Jeugd)

District Noord-Holland

district-nh@knhb.nl

Districtskantoor Noord-Holland (Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht)
Ida Schotvanger (Districtskantoor Noord-Holland)
Annely Logtens (Competitieleider Veldhockey)
Vacant (Competitieleider Zaalhockey)
Thijs Retra (Coördinator Bondsarbitrage)
Hans Fröberg (Coördinator Verenigingsarbitrage)
Machteld van der Burgt (Coördinator Jongste Jeugd)

District Noord Nederland

district-no@knhb.nl

Districtskantoor Noord Nederland (Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht)
Margreet Hindriks (Districtskantoor Noord Nederland)
Brigitta Kellerman (Competitieleider Veldhockey)
Berny van Loon (Coördinator Bondsarbitrage)
Ronald Udo (Coördinator Verenigingsarbitrage)
Ageeth Udo-Huisman (Coördinator Jongste Jeugd)

District Oost Nederland

district-no@knhb.nl

Districtskantoor Oost Nederland (Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht)
Margreet Hindriks (Districtskantoor Oost Nederland)
Brigitta Kellerman (Competitieleider Veldhockey)
Roel Manning (Coördinator Bondsarbitrage)
Reynier Hoekstra (Coördinator Verenigingsarbitrage)
Joke Rosingh-Fuhri Snethla (Coördinator Jongste Jeugd)

District Noord Oost Nederland (zaalhockey)

District Zuid-Holland

district-zh@knhb.nl

Districtskantoor Zuid-Holland (Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht)
Hanneke van Weperen (Districtskantoor Zuid-Holland)
Henriëtte van Dam (Districtskantoor Zaal)
Rob de Blaey (Competitieleider Veldhockey en Zaalhockey)
Michiel Otten (Coördinator Bondsarbitrage)
Albert Vijftigschild (Coördinator Verenigingsarbitrage)
Hanneke van Weperen (Coördinator Jongste Jeugd)

District Zuid Nederland

district-zn@knhb.nl

Districtskantoor Zuid Nederland (Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht)
Liselot van den Berg (Districtskantoor Zuid Nederland)
Madelon Donders (Competitieleider Veldhockey)
Willem van Tol (Competitieleider Zaalhockey)
Ralph van de Gevel (Coördinator Bondsarbitrage)
Harm Maseland (Coördinator Verenigingsarbitrage)
Vacant (Coördinator Jongste Jeugd)