Besturen en commissies

In de downloads hieronder vind je een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden en samenstelling van alle besturen en commissies. Voor de samenstelling van de bondscommissies in de districten verwijzen we je naar de districtspagina.

Bondsbestuur

Het bestuur van de KNHB is formeel verantwoordelijk voor het vaststellen van de strategie en het beleid van de KNHB en het toezicht op de uitvoering daarvan. Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Vergadering.

Statutaire commissies

De KNHB kent de volgende statutaire commissies:

  • financiële commissie
  • tuchtcommissie
  • commissie van beroep
  • geschillencommissie Hoofdklasse

De samenstelling en de wijze van benoeming van de financiële commissie is geregeld in de statuten. De samenstelling en wijze van benoeming van de tuchtcommissie en de commissie van beroep zijn geregeld in het tuchtreglement. De samenstelling en wijze van benoeming van de geschillencommissie Hoofdklasse is geregeld in het reglement geschillenbeslechting Hoofdklasse.

Bondscommissies

Het bondsbestuur van de KNHB kan bondscommissies instellen om zich in de uitvoering van zijn taak te laten bijstaan, om het bondsbestuur te adviseren of om onderzoek te verrichten. Het bondsbestuur kan tevens commissies met bijzonder opdracht (projectgroep) instellen die gedurende een afgebakende periode een opdracht voor de KNHB uitvoeren. Hieronder vind je een overzicht van de huidige commissies.

Internationale commissies

De KNHB wordt internationaal vertegenwoordigd door verschillende Nederlandse vrijwilligers in besturen en commissies van de EHF en FIH.