Hockeyen in het buitenland (NOC)

Ga je naar het buitenland en wil je daar ook gaan hockeyen? De FIH vereist dat iedere speler die wil hockeyen buiten Nederland een verklaring van geen bezwaar (No Objection Certificate/NOC) van de KNHB heeft. Er bestaat een blanco certificaat en een persoonlijk certificaat. Een persoonlijk certificaat is nodig als je de laatste 5 jaar bent uitgekomen voor een Hoofd-, Promotie- en/of Overgangsklasseteam in de Nederlandse competitie.

Komt er een buitenlandse speler in de Nederlandse competitie hockeyen? Dan is deze speler slechts speelgerechtigd, indien hij of zij overeenkomstig het bepaalde in de Bye-Laws op artikel 5 van de FIH statuten in het bezit is van een geldig certificaat van geen bezwaar (NOC – No Objection Certificate) van zijn nationale Hockeybond  én de Nederlandse vereniging waarvoor de betreffende speler uitkomt, schriftelijk de bevestiging van de KNHB heeft gekregen dat de betreffende speler speelgerechtigd is. De speler dient in dit geval zelf een NOC aan te vragen bij de nationale bond in zijn land van herkomst.

Verklaring van geen bezwaar (NOC)

De KNHB heeft besloten een blanco NOC (No Objection Certificate) uit te geven voor alle spelers die buiten Nederland willen hockeyen en die aan de onderstaande criteria voldoen:

  1. Het evenement is goedgekeurd door de nationale hockeybond van het land dat het evenement ‘host’;
  2. De speler die een NOC aanvraagt, is de laatste 5 jaar niet uitgekomen voor een Hoofd-, Promotie- en/of Overgangsklasseteam in Nederland.

Blanco NOC
Voldoen jij én het evenement/de competitie waaraan je gaat deelnemen aan bovengenoemde criteria, dan kun je gebruik maken van de ‘blanco NOC’. Je vindt dit document in de downloads onderaan deze pagina.

Persoonlijk NOC (aanvragen bij niet voldoen aan criteria 2)
Spelers die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden, vallen buiten de dekking van het blanco NOC uitgegeven door de KNHB. Deze spelers moeten een persoonlijk certificaat aanvragen bij de KNHB. Hockeyen buiten Nederland zonder geldig certificaat kan bestraft worden. Met de bijlage ‘No Objection Certificate (NOC)’ kan je een verzoek voor een persoonlijke verklaring van geen bezwaar aanvragen. Je kunt de ingevulde NOC (in WORD) sturen naar competitie@knhb.nl. Wij nemen jouw verzoek voor een persoonlijke NOC dan in behandeling.

No Objection Certificate: English text
In March 2011 the International Hockey Federation (FIH) introduced a new regulation which affects anyone playing hockey outside The Netherlands.

Individuals
All players wishing to play outside The Netherlands are required by the FIH to obtain a No Objection Certificate from the KNHB (Dutch Hockey Federation). The KNHB has decided to issue a blanket No Objection Certificate to anyone playing outside The Netherlands provided:

1.    The event is sanctioned by the National Hockey Association of the country hosting the event.
2.    The player seeking the No Objection Certificate has not played hockey in the 1st League (Hoofdklasse), 2nd League (Promotieklasse) and/or 3rd League (Overgangsklasse) within the last 5 years *.

It is the individuals responsibility to ensure they meet these two criteria. Failure to do so will mean that they are not covered by the blanket No Objection Certificate and they could be sanctioned for playing outside The Netherlands without a No Objection Certificate and not be eligible to play in the event. Individual No Objection Certificates covered by this blanket sanction will not be issued and anyone requiring a certificate should provide a copy of this page.

* Senior players wishing to obtain a No Objection Certificate should complete the document ‘No Objection Certificate (NOC).doc’ and send it to competitie@knhb.nl.

Met het afgeven van een NOC geeft de KNHB toestemming om in een ander land te spelen, maar dit betekent NIET dat je hiermee automatisch geregeld bent om uit te komen tijdens een EHF/FIH evenement. Wij verwijzen je naar de “event regulations” en de condities van de nationale bond in het land waarin/waarvoor je gaat spelen.
By the NOC, KNHB authorizes you to play in another country BUT that doesn’t mean you are qualified to play in a EHF/FIH event. Please also refer to the event regulations and the conditions of the country’s association you will play in.

Downloads

Bepalingen Hoofdklassespeler in het buitenland

Een speler die staat vermeld op de spelerslijst Hoofdklasse is niet (meer) speelgerechtigd om uit te komen in de door de KNHB uitgeschreven Hoofdklasse wedstrijden in het lopende seizoen, indien hij tijdens dat seizoen* ook uitkomt voor een clubcompetitie** van een ander team in het buitenland.

In de periode tussen de eerste en tweede helft (window)*** van de competitie waarin geen hoofdklassewedstrijden zijn vastgesteld, is het wel toegestaan om in een andere competitie uit te komen in het buitenland, ook als die competitie die in deze tussenliggende periode wordt gespeeld leidt tot een landskampioenschap.

* Met dat seizoen wordt bedoeld: speelseizoen, de periode waarin de competitiewedstrijden zijn vastgesteld (lees: eerste en tweede helft van de competitie).

** Met clubcompetitie wordt de competitie bedoeld die leidt tot het landskampioenschap in de hoogste klasse.

*** Het window tussen de eerste en tweede helft van de competitie bestrijkt de periode vanaf de dag na de laatste wedstrijd in de eerste helft van de competitie tot en met de dag vóór de eerste wedstrijd van de tweede helft van de competitie.

Deel deze pagina