1-meting ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’

In 2018 bracht de KNHB de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’ naar buiten. Begin 2019 is er gestart met de campagne voor het promoten van deze visie: ‘6x vooruit in hockey’.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek was het doen van een 1-meting ten aanzien van de visie. Er is in kaart gebracht in hoeverre trainers, coaches en bestuurders bekend zijn met de visie, of ze de ambitie hebben om er iets mee te doen en waar ze eventueel tegenaan lopen. Onder de doelgroep hockeyers is geïnventariseerd hoe zij de hockeysport in zijn totaliteit en per uitgangspunt van de visie beoordelen.

De uitkomsten van deze 1-meting geven ons inzicht in waar we staan, drie jaar na de lancering van de visie, waardoor we – door de 1-meting naast de 0-meting te leggen – de voortuitgang en resultaten kunnen meten. Tevens maakt het onderzoek inzichtelijk waar de meeste aandacht nodig is (op welk uitgangspunt, bij welke doelgroep, etc.). Aan de hand hiervan kan de KNHB concrete stappen bepalen voor de komende twee jaar.

N.B. Dit onderzoek wordt eens in de twee jaar herhaald.

Opzet onderzoek

In het onderzoek zijn drie verschillende doelgroepen bevraagd over de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyer’s:

  1. Bestuurders van verenigingen
  2. Trainers en coaches
  3. Hockeyers

Resultaten

Het merendeel van de bestuurders (93%) en trainers en coaches (66%) is al op de hoogte van het bestaan van de visie én heeft de ambitie om met de visie aan de slag te gaan (respectievelijk 94% en 89%).

Er valt echter nog winst te behalen ten aanzien van de kennis over de visie. Bij de bestuurders weet 76% wat er (ongeveer) in de visie staat, bij de trainers en coaches is dit slechts 37%. Daarbij wordt door beiden groepen regelmatig aangegeven dat zij het lastig vinden om de visie daadwerkelijk te implementeren op hun vereniging.

Meer resultaten vind je in onderstaande factsheet:

Download onderstaand de factsheet als PDF.

Vragen

Heb je vragen over dit onderzoek of wil je graag de uitgebreide resultaten ontvangen? Neem dan contact op met Sascha van den Wall Bake (Coördinator Onderzoek & Kennis): sascha.bake@knhb.nl.

Meer onderzoeken

Bekijk de onderzoekspagina voor andere lopende en afgeronde onderzoeken.

Deel deze pagina