Bijeenkomsten en congressen

Door het jaar heen worden verschillende bijeenkomsten en congressen georganiseerd waarmee de KNHB haar verenigingen wil ondersteunen.

Nationaal Hockeycongres

Het Nationaal Hockeycongres wordt één keer per jaar georganiseerd voor alle bestuurders, commissieleden en andere functionarissen. Het is voor de ontwikkeling van onze sport van cruciaal belang om de kennis en ervaring op een slimme manier te ontsluiten en met elkaar te (blijven) delen.

De focus van dit evenement ligt dan ook op ontmoeten, netwerken, kennisdelen en van elkaar leren. Het congres vindt eind januari plaats en de uitnodigingen worden veelal in de eerste week van december naar de verenigingen gestuurd.

Terugblik Nationaal Hockeycongres 2024

De 26ste editie van het Nationaal Hockeycongres vond plaats op zaterdag 20 januari 2024 in het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Het was een feestelijke editie want tijdens het congres werd ook het 125-jubileum van de KNHB gevierd. Het thema van deze editie was Meer sportplezier in Nederland Hockeyland – Samen focussen op groei. We kijken met veel plezier terug op deze dag, waarvoor verenigingen vanuit het hele land naar Utrecht waren afgereisd. Klik hier voor de  samenvatting van deze dag.

Terugblik Nationaal Hockeycongres 2023

De 25ste editie van het Nationaal Hockeycongres vond plaats op zaterdag 11 februari 2023. Het thema van het congres was Blik op de toekomst – Samen werken aan een toegankelijke en moderne hockeysport. Na twee online edities konden we het congres eindelijk weer fysiek organiseren in het vertrouwde hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Via deze link lees je de samenvatting en kun je een aantal presentaties downloaden.

Terugblik Nationaal Hockeycongres 2022

Zaterdag 5 februari 2022 stond het Nationaal Hockeycongres 2022 op de planning. Vanwege de coronamaatregelen werd deze 24e editie online in talkshow-vorm georganiseerd. Journalist en voetbalcommentator Suse van Kleef klom in de rol van dagvoorzitter en ging in gesprek met verenigingsbestuurders, experts en ervaringsdeskundigen over de Strategische Visie 2026: Nederland Hockeyland. Daarbij was bijzondere aandacht voor de instroom van Jongste Jeugd en een passend aanbod voor de doelgroep 25-45 jaar. Bekijk de terugblik.

Netwerkbijeenkomsten

Wij organiseren verschillende netwerkbijeenkomsten gedurende het jaar. Van speciale themabijeenkomsten in districten tot bijvoorbeeld de bijeenkomst kantine thema’s. Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten voor Technisch Managers, voor vrijwilligers en zogenaamde alumni-bijeenkomsten.

Themabijeenkomsten

Tijdens de themabijeenkomsten, meestal gepland in het voor- en najaar, kun je met collega-verenigingen uit het district sparren over verschillende thema’s tijdens rondetafelgesprekken. Het doel van deze bijeenkomst is om hockeyverenigingen in een bepaald district met elkaar te verbinden en daarnaast ook ideeën en ontwikkelingen aan elkaar en aan de KNHB voor te leggen. Bestuursleden, commissieleden en andere functionarissen binnen de hockeyverenigingen zijn van harte welkom.

Tijdens de themabijeenkomsten wissel je in kleine groepjes van gedachten tijdens rondetafelgesprekken, leer je van anderen, doe je ideeën op, deel je successen en bespreek je de problematiek op een specifiek thema. Het is een mooie gelegenheid om met andere verenigingen uit de regio in contact te komen.

Naast de bijeenkomsten in het district waar verschillende thema’s aan bod komen worden er ook verschillende bijeenkomsten op één specifiek thema georganiseerd, bijvoorbeeld over thema’s als ‘Boeien & Binden van vrijwilligers’ of ‘Barbeheer’.

Heb je vragen over een van de netwerkbijeenkomsten dan kun je contact opnemen met Sophie Benus.

Alumni-bijeenkomsten

In het kader van de strategie 2020 van de KNHB waarin de servicegerichte netwerkorganisatie centraal staat richten we een alumni-vereniging HT3/HT4 én voormalig A/B opleiding op. Met diverse netwerkbijeenkomsten brengen we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de hockeysport.

Geplande bijeenkomsten vind je terug in de agenda. En natuurlijk worden deze ook aangekondigd via bijvoorbeeld de KNHB verenigingsnieuwsbrief.
Heb je vragen over de alumni-bijeenkomsten dan kun je contact opnemen met Karien Meuleman.

Netwerkbijeenkomst Technisch Management

Twee keer per jaar organiseert de KNHB een netwerkbijeenkomst voor Technisch Managers. Wij vinden het belangrijk dat zij elkaar ontmoeten om met elkaar te netwerken en kennis te delen. We zorgen ook altijd voor een inhoudelijk programma zodat de kennis op peil wordt gebracht.

Bijeenkomst nieuwe voorzitters en penningmeesters

De bijeenkomst voor nieuwe voorzitters en penningmeesters wordt ieder jaar in november georganiseerd. Deze bijeenkomst is er vooral op gericht om te voorkomen dat iedere voorzitter en penningmeester het wiel opnieuw moet gaan uitvinden; we kunnen zoveel leren van elkaars ervaringen!

Naast een kennismaking bestaat de avond uit het bespreken van vraagstukken die voorzitters en penningmeesters van hockeyverenigingen veel op hun bordje krijgen. Ook wordt ingegaan op de ondersteuning die de KNHB kan bieden. Daarnaast is het een goede gelegenheid met collega-bestuurders van gedachten te wisselen.

Technisch Kader Congres

Het Technisch Kader Congres wordt één keer per jaar georganiseerd voor alle bestuurders technische zaken, technisch directeuren, technisch managers,  technisch coördinatoren en trainers/coaches. Tijdens ieder Technisch Kader Congres staat één thema centraal. Het doel van dit congres is deskundigheidsbevordering voor het technisch kader en netwerken.

Deel deze pagina