Bijeenkomsten en congressen

Door het jaar heen worden verschillende bijeenkomsten en congressen georganiseerd waarmee de KNHB haar verenigingen wil ondersteunen.

Nationaal Hockeycongres

Het Nationaal Hockeycongres wordt één keer per jaar georganiseerd voor alle bestuurders, commissieleden en andere functionarissen. Het is voor de ontwikkeling van onze sport belangrijk om de kennis en ervaring te blijven ontsluiten en met elkaar te delen.

De focus van het congres ligt dan ook op ontmoeten, netwerken, kennisdelen en van elkaar leren. Het congres vindt eind januari/begin februari plaats.

Terugblik Nationaal Hockeycongres 2024

De 26ste editie van het Nationaal Hockeycongres vond plaats op zaterdag 20 januari 2024 in het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Het was een feestelijke editie want tijdens het congres werd ook het 125-jubileum van de KNHB gevierd. Het thema van deze editie was Meer sportplezier in Nederland Hockeyland – Samen focussen op groei.  Klik hier voor de samenvatting van deze dag.

Netwerkbijeenkomsten

Wij organiseren verschillende netwerkbijeenkomsten gedurende het jaar. Van speciale themabijeenkomsten in districten tot bijvoorbeeld de bijeenkomst over de Gezonde Sportomgeving. Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten voor Technisch Managers, voor vrijwilligers en zogenaamde alumni-bijeenkomsten.

Themabijeenkomsten

Tijdens de themabijeenkomsten kun je met verenigingen sparren over verschillende thema’s. Het doel van deze bijeenkomst is om hockeyverenigingen in een bepaald district met elkaar te verbinden en daarnaast ook ideeën en ontwikkelingen aan elkaar voor te leggen.

Naast de bijeenkomsten in het district waar verschillende thema’s aan bod komen worden er ook bijeenkomsten op één specifiek thema georganiseerd, bijvoorbeeld over thema’s als ‘Boeien & Binden van vrijwilligers’ of ‘ledenbinding’.

Heb je vragen over één van de netwerkbijeenkomsten dan kun je contact opnemen met Sophie Benus.

Netwerkbijeenkomst Technisch Management

Twee keer per jaar organiseren wij een netwerkbijeenkomst voor Technisch Managers. Wij vinden het belangrijk dat zij elkaar ontmoeten om met elkaar te netwerken en kennis te delen. We zorgen ook altijd voor een inhoudelijk programma.

Bijeenkomst nieuwe voorzitters en penningmeesters

De bijeenkomst voor nieuwe voorzitters en penningmeesters wordt ieder jaar in november georganiseerd. Deze bijeenkomst is er vooral op gericht om te voorkomen dat iedere voorzitter en penningmeester het wiel opnieuw moet gaan uitvinden; we kunnen zoveel leren van elkaars ervaringen!

Naast een kennismaking bestaat de avond uit het bespreken van vraagstukken die voorzitters en penningmeesters van hockeyverenigingen veel op hun bordje krijgen. Ook wordt ingegaan op de ondersteuning die de KNHB kan bieden. Daarnaast is het een goede gelegenheid met collega-bestuurders van gedachten te wisselen.

Technisch Kader Congres

Het Technisch Kader Congres wordt één keer per jaar georganiseerd voor alle bestuurders technische zaken, technisch directeuren, technisch managers,  technisch coördinatoren en trainers/coaches. Tijdens ieder Technisch Kader Congres staat één thema centraal. Het doel van dit congres is deskundigheidsbevordering voor het technisch kader en netwerken.

Deel deze pagina