Diversiteit & Inclusie

De KNHB wil graag dat iedereen plezier beleeft op en rondom het hockeyveld. Of je nou speler, trainer/coach, scheidsrechter, vrijwilliger, ouder of fan bent of simpelweg nog niet bekend bent met hockey. We realiseren ons helaas dat nog niet iedereen zich welkom voelt in het hockey. Daarom besteedt de KNHB aandacht aan diversiteit & inclusie.

Diversiteit gaat over de mix van verschillen tussen mensen. Hoe ga je met verschillen om? Daar gaat inclusie over: openstaan voor elkaar en accepteren dat iedereen is zoals die is. Inclusie betekent niet alleen dat je ergens welkom bent, maar ook dat je je welkom voelt.

Nederland Hockeyland

De KNHB en de verenigingen hebben de doelstelling dat hockey in 2026 overal van iedereen is. “De hockeycultuur verbindt hockeyers en niet-hockeyers. Iedereen voelt zich welkom in de wereld van hockey.” We streven ernaar dat meer mensen in Nederland Hockeyland in een veilige omgeving kunnen en willen hockeyen. Omdat we van mening zijn dat de toegankelijkheid van een sport (in het algemeen) niet beperkt zou mogen worden op basis van diversiteitskenmerken. Vanuit de gedachte dat sport niet exclusief hoort te zijn en voor iedereen fysiek, mentaal en sociaal meerwaarde heeft. Dit vraagt om bewustwording en om actie als hockeysport, KNHB en verenigingen.

Diversiteit en inclusie op jouw vereniging

Als vereniging heb je een belangrijke rol om mensen zich welkom te laten voelen op de club en in de sport. Voelen alle leden zich daadwerkelijk welkom? Welke mensen komen er nog niet op de vereniging? Wie heeft daar een rol in en hoe wordt iedereen zich daarvan bewust? Denk aan bestuur, commissies, trainers en coaches, scheidsrechters en teamgenoten. Waar focus jij je op?

Ter inspiratie

Op een hockeyvereniging komen allerlei verschillende mensen, met allemaal verschillende achtergronden. Misschien zie je dat niet op het eerste gezicht, maar zijn er meer verschillen én overeenkomsten als je elkaar beter leert kennen.

Bekijk onderstaande video vanuit het oogpunt van een vereniging – dit kan namelijk een vereniging voorstellen.

Wat doen andere verenigingen?

Op 15 december 2021 organiseerden we een webinar over inclusie. Hierin vertelden drie gasten hoe zij hiermee aan de slag zijn gegaan op hun vereniging.

Bekijk deze voorbeelden van inclusie op hockeyverenigingen in onderstaande fragmenten.

Het inclusiepanel van studentenhockeyvereniging USHC

Studentenhockeyvereniging USHC heeft sinds dit seizoen een inclusiepanel. Willem Vos, (mede)initiatiefnemer van dit inclusiepanel, vertelt hoe dit is ontstaan en wat die doet.

NMHC Nijmegen: meest inclusieve sportaanbieder van Nijmegen

NMHC Nijmegen is in september 2021 gekozen als meest inclusieve sportaanbieder van Nijmegen. Maike Pollaert deelde in het webinar met welke initiatieven zij de vereniging inclusiever maken, maar dat het ook een zoektocht blijft naar de beste aanpak.

Amsterdam Dynamics: diverse hockeyvereniging

Amsterdam Dynamics biedt hockey in een wijk met lagere sportparticipatie. Peter Hoitinga vertelt hoe je door drempels te verlagen nieuwe doelgroepen aanspreekt.

Het hele webinar

Aan de slag met inclusiviteit

In het webinar kwamen deze acht tips en to do’s voor verenigingen naar voren:

 1. Creëer diversiteit in het bestuur van de vereniging.
 2. Maak statuten en andere documenten inclusief.
 3. Zet een inclusiepanel op.
 4. Betrek niet-leden en de jeugd bij activiteiten.
 5. Creëer ambassadeur(s) inclusie en diversiteit binnen de vereniging.
 6. Organiseer workshops om het thema bespreekbaar te maken op de vereniging en zelfreflectie te hebben op onbewuste aannames.
 7. Ga de wijk in om hockey te promoten bij nieuwe doelgroepen.
 8. Denk aan de praktische inrichting en uitstraling van een nieuwe accommodatie.

Artikelen

Ondersteuning KNHB

De KNHB ondersteunt verenigingen op dit moment op verschillende manieren omtrent inclusie en diversiteit. Deze ondersteuning is continue in ontwikkeling.

 • ‘Inclusiepanel KNHB’: we zijn gestart met een inclusiepanel waar we de  panelleden regelmatig bevragen naar hun ervaringen, meningen en ideeën. Op 19 oktober vond de eerste bijeenkomst plaats.
 • De KNHB straalt uit dat hockey overal van iedereen is. Met behulp van onze partners en onze eigen ambassadeurs.
 • Hockey Foundation: de KNHB en Rabobank willen 10.000 kinderen de kans geven in verenigingsverband te sporten.
 • Aanpassing van de KNHB-opleidingen: in de opleidingen voor trainers/coaches en scheidsrechters wordt aandacht besteed aan inclusie om structureel verandering en verbetering te realiseren. De eerste aanpassing vindt plaats in de HT2-opleiding aan het begin van seizoen 2022-2023, waarna de overige opleidingen volgen.
 • Richtlijn gender- en seksediverse personen in de sport: Het is goed om te weten dat op de Nederlandse hockeyvelden al bij meerdere verenigingen gender- en seksediverse personen sporten. Er is een richtlijn bedoeld voor trainers, coaches, ouders, sporters en vrijwilligers die op zoek zijn naar handvatten, omdat zij in hun omgeving te maken hebben met gender- en seksidverse personen. Maar uiteraard is de richtlijn ook voor sporters zelf en (bij minderjarige sporters) ouders, wanneer zij ondersteuning zoeken binnen hun sport of willen starten met sporten.
 • Parahockey (G/LG/E/H-Hockey): Het devies bij ParaHockey is: ‘gewoon wat gewoon kan en speciaal wat speciaal moet’, want iedereen moet kunnen hockeyen.
 • VertrouwensContactPersoon (VCP): Binnen de KNHB zijn twee VCP-ers beschikbaar voor haar verenigingen en individuele leden; daarnaast kan ook de VCP-er van een vereniging bij een van de VCP-ers van de KNHB terecht ter ondersteuning in de procedurele rol/of andere ondersteuningsvragen.
 • Boeien en binden van verschillende doelgroepen:

Dit kan via allerlei verschillende hockeysoorten (denk aan Funkey, Urban Hockey, Flexhockey, Fithockey en Walking Hockey).

 • Campagne Sportief & Respectvol: Plezier maak je samen en alles wat je doet draagt daaraan bij. We bieden handige informatie voor de campagne Sportief & Respectvol op jouw vereniging, toegespitst op de verschillende doelgroepen.
 • Luister naar de podcastafleveringen over inclusie en diversiteit in ‘Podje hockey’:
  • Hockey overal van iedereen #1: Xan de Waard en Anne Veenendaal over diversiteit en inclusie in de hockeywereld.
  • Hockey overal van iedereen #2: met de verhalen en tips van Thijs de Greeff (expert op het gebied van inclusie en diversiteit) en Chaimae Fadis (ambassadeur van de Hockey Foundation en bestuurslid bij hockeyclub Feijenoord).
 • We bieden regelmatig strategiesessies, webinars en andere bijeenkomsten aan voor verenigingen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over inclusie en diversiteit? Neem dan contact op met jouw adviseur verenigingsbestuur om de mogelijkheden te bespreken.

Deel deze pagina